28.6 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΔιαβουλεύσεις ΠροκηρύξεωνΔημόσια διαβούλευση για την προμήθεια απορρυπαντικών, απολυμαντικών και αποσμητικών υλικών για τις...

Δημόσια διαβούλευση για την προμήθεια απορρυπαντικών, απολυμαντικών και αποσμητικών υλικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων

Δημόσια διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, για την προμήθεια απορρυπαντικών, απολυμαντικών & αποσμητικών υλικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων προϋπολογισμού δαπάνης 1.011.709,18 €

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διασφαλισθεί η διαφάνεια της διαδικασίας, θέτει σε δημόσια διαβούλευση τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας απορρυπαντικών, απολυμαντικών & αποσμητικών υλικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων π.δ. 1.011.709,18 €.
Ο Δήμος μέσω της διαβούλευσης καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμβάλλει έτσι ώστε να βελτιωθούν τα άρθρα των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών. Τα σχόλια, παρατηρήσεις ή και αντιρρήσεις θα αποστέλλονται στο e-mail του Τμήματος Πριοκηρύξεων και Δημοπρασιών promitheies@thessaloniki.gr. Οι αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες προτίθενται να λάβουν υπόψη τους τα σχόλια των ενδιαφερομένων και να αναπροσαρμόσουν τις τεχνικές προδιαγραφές αλλά και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό εάν και εφόσον θεωρήσουν ότι αυτά είναι ορθά, τεκμηριωμένα και εποικοδομητικά.
Η διαβούλευση θα ξεκινήσει από σήμερα 25-11-2016 και θα λήξει στις 2-12-2016 και ώρα 23:59.

 

Για να δείτε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, κάντε κλικ εδώ

 

ΣΧΟΛΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Πρώτο σχόλιο

Αξιότιμοι Κύριοι,

Αναφορικά με την Δημόσια διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών και του  Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, για την προμήθεια απορρυπαντικών, απολυμαντικών & αποσμητικών υλικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων προϋπολογισμού δαπάνης 1.011.709,18 €, θέλουμε να σχολιάσουμε τα εξής :

Στην παρ. 5 (Σύστημα απόσμησης κάδων απορριμμάτων)της υπ.αριθμ. 14/16 μελέτης,αναφέρεται :

Για το προσφερόµενο  προϊόν θα κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού µαζί µε τα δικαιολογητικά του διαγωνισµού:

α. Η άδεια Κυκλοφορίας του προϊόντος στην Ελλάδα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση (όπου θα επισυνάπτεται η ετικέτα του προϊόντος) σύµφωνα µε την κείμενη νοµοθεσία.

*Δεδομένου*ότι σύμφωνα με το υπ. Αριθμ. Πρωτ. : 30/004/4204 / 2013 έγγραφο του Γ. Χ. Κ. σελ. 2, παρ. 12 (επισυνάπτεται) : Δεν υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης  όσων μειγμάτων ταξινομούνται μόνον λόγω της επικινδυνότητας για το περιβάλλον, καθώς και των επικίνδυνων προϊόντων που είναι χημικές ουσίες κατά τον ορισμό του καν. 1272/2008/ΕΜ (CLP), άρθρο 2, σημείο 7.

*Θεωρούμε*ότι από την παραπάνω απαίτηση προσκόμισης δικαιολογητικών της υπ.αριθμ. 14/16 μελέτης, πρέπει να εξαιρεθούν όσα προϊόντα είναι χημικές ουσίες κατά τον ορισμό του καν. 1272/2008/ΕΜ (CLP), άρθρο 2, σημείο 7 και θα πρέπει *να συμπληρωθεί ο όρος :<<Τη βεβαίωση καταχώρησης στο Εθνικό Μητρώο Χηµικών Προϊόντων ή στο Γενικό Χηµείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) ή Υπεύθυνη ∆ήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) περί µη υποχρέωση καταχώρησης στο ΕΜΧΠ σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.Εναλλακτικά,θα γίνονται δεκτά και προϊόντα που φέρουν σχετικές εγκρίσεις ή πιστοποιήσεις αρµοδίων κρατικών φορέων µελών της ΕΕ ή επισήµως διαπιστευµένων φορέων πιστοποίησης.>>, όπως ακριβώς αναφέρεται και στις λοιπές ομάδεςτης υπ.αριθμ. 14/16 μελέτης.

Με εκτίμηση

Ζήσης Ζιώγας

Για να κατεβάσετε το συνημμένο έγγραφο του σχολίου κάντε κλικ εδώ

 

Δεύτερο σχόλιο

Καλημέρα σας,

Σε απάντηση του παρακάτω email σας, σας επισυνάπτουμε το έγγραφο με θέμα Παρατηρήσεις – Σχόλια για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ π.δ. 1.011.709,18 €».

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία χρειαστείτε.

Για να κατεβάσετε τα συνημμένα έγγραφα του σχολίου κάντε κλικ (1) εδώ, (2) εδώ, (3) εδώ

 

Τρίτο σχόλιο

Καλή σας μέρα,

Ονομάζομαι Δεληχατζόγλου Πρόδρομος είμαι επιχειρηματίας και αντιπρόσωπος μεγάλης εταιρίας βιολογικών απολυμαντικών προϊόντων για κάδους απορριμάτων, λαϊκών αγορών κλπ .

Τα υλικά που ζητάτε για αυτό τον διαγωνισμό πρέπει να είναι ΒΙΟΛΟΓΙΚ’ 100% βάση των όσων διαβάζω στον διαγωνισμό, αυτό συνεπάγεται πως για να πάρει μέρος κάποιος ο οποίος ασχολείται με την εμπορία τέτοιων βιολογικών προϊόντων ΔΕΝ χρειάζεται να έχει πιστοποίηση από τον ΕΟΦ  η το Χημείο του Κράτους γιατί πολύ απλά αυτά τα προϊόντα δεν είναι χημικά και οι εταιρίες αυτές κατατάσσονται από τις τελωνειακές διεθνώς με τη χρήση του κωδικού εναρμονισμένου δασμολογίου HS 3507909.

Με ευγενείς χαιρετισμούς

Δεληχατζόγλου Πρόδρομος

 

 

 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ