29.5 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΑνακοινώσειςΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΣΗ ΝΕΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΣΗ ΝΕΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ. για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», π.δ. 620.268,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Η Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων, κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων:
1. Της παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016
2. Της ΝΣ/61034/ΦΝ 466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29/12/2017 τ. Β’) απόφασης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής κληρώσεων του Μητρώου Μελών Επιτροπών
Διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε..), για
την επιλογή τεχνικών υπαλλήλων ως μέλη επιτροπής διαγωνισμού έργου (τακτικά και αναπληρωματικά) της παρ. 8β του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

Η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά στην επιλογή τεχνικών υπαλλήλων, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, εγγεγραμμένων στο Μη.Μ.Ε.., με εμπειρία, τεχνική
εξειδίκευση και ειδικότητες που προσιδιάζουν στην υπό ανάθεση κατηγορία εργασιών, ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών για την συγκρότηση
Επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης
620.268,00 € συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24% (καθαρή αξία 500.216,13 €, ΦΠΑ 24% 120.051,87 €).

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Για να κατεβάσετε το κείμενο της δημοσιοποίησης πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ