Δημοσίευση της περίληψης της αίτησης του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Άγιος Βασίλειος-Βασιλειάδα», περί άρσης αναπαλλοτρίωτου περιουσίας του κληροδοτήματος Παναγιώτας Κοντίδου.

22 Φεβρουαρίου 2021 - 13:00

Δημοσίευση της περίληψης της υπό γεν. αριθμ. κατάθεσης 399/2021 και ειδ. Αριθ. κατάθ. 364/2021 αίτησης του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Άγιος Βασίλειος-Βασιλειάδα», ενώπιον του Εφετείου Θεσσαλονίκης, περί άρσης αναπαλλοτρίωτου περιουσίας του κληροδοτήματος Παναγιώτας  Κοντίδου.

Για να κατεβάσετε την Περίληψη της αίτησης, πατήστε εδώ

X