18.1 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΑπευθείας ανάθεση της προμήθειας κολονακίων οριοθέτησης, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 297,60€ με Φ.Π.Α,...

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας κολονακίων οριοθέτησης, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 297,60€ με Φ.Π.Α, για τις ανάγκες του Τμήματος Κοινωνικής Αρωγής, της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας.

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για προμήθεια που αφορά κολονάκια οριοθέτησης για τις ανάγκες του Τμήματος Κοινωνικής Αρωγής της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης»

O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για προμήθεια που αφορά σε διαχωριστικά κολονάκια για οριοθέτηση του κοινού που προσέρχεται στο Τμήμα Κοινωνικής Αρωγής της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας και το οποίο ασχολείται με το νέο επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΚΕΑ). Καθημερινά η προσέλευση των δημοτών είναι μέγιστη, με αποτέλεσμα να συνωστίζονται και να υπάρχουν διαπληκτισμοί. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού κρίνεται απαραίτητο να τοποθετηθούν κολονάκια οριοθέτησης με ιμάντα, προκειμένου να δημιουργηθεί καθορισμένος διάδρομος προς τα γραφεία εξυπηρέτησης και να μη δημιουργείται πλήθος δημοτών μπροστά στους υπαλλήλους χωρίς αποτέλεσμα, συνολικού π.δ. 297,60€ με Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή, ως κάτωθι:

Α/Α ΕΙΔΟΣ: ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
(χωρίς ΦΠΑ)
σε € 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΔΑΠΑΝΗ
σε €
1 ΚΟΛΟΝΑΚΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΣΗΜΙ (ΙΝΟΧ) ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ ΤΕΜ 40,00 6 240,00
ΣΥΝΟΛΟ : 240,00
Φ.Π.Α. 24% : 57,60
ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. 24% :  297,60

Οι προσφορές θα κατατεθούν έως τις 13/04/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ., στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, Μοναστηρίου 53-55 ΤΚ 54627, αρμόδια υπάλληλος κα Δ. Πετρίδου, τηλ. 2310509004 ή ηλεκτρονικά στo e-mail de.petridou@thessaloniki.gr.

 Επιπρόσθετα, ο τελικός ανάδοχος προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή του συμφωνητικού και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:
• Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
• Φορολογική ενημερότητα
• Ασφαλιστική ενημερότητα
• Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, Μοναστηρίου 53-55 ΤΚ 54627, αρμόδια υπάλληλος κα Δ. Πετρίδου, τηλ. 2310509004.

 Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Τεχνικές Προδιαγραφές – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός), πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ