25.6 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΑπευθείας Ανάθεση για την προμήθεια τριφυλλιού και μέσων ατομικής...

Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια τριφυλλιού και μέσων ατομικής προστασίας για την υλοποίηση των έργων Α4_5_6_7

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια τριφυλλιού και μέσων ατομικής προστασίας για την υλοποίηση των έργων Α4_5_6_7 «Παρακολούθηση των εργασιών συντήρησης του Δημοτικού Δικτύου Σταθμών Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Μετεωρολογικών Παραμέτρων», «Επικαιροποίηση μετρήσεων κυκλοφοριακού θορύβου σε οδικές αρτηρίες της Θεσσαλονίκης και επεξεργασία δεδομένων», «Δημιουργία υλικού περιβαλλοντικής πληροφορίας και δράσεων, για χρήση σε δραστηριότητες περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μαθητών», «ΦΥΛΑΞΗ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΤΑΪΣΜΑ & ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΟΥ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ» (α/α Δράσεων 11_18_38_51)

            O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την προμήθεια τριφυλλιού και μέσων ατομικής προστασίας για την υλοποίηση των έργων Α4_5_6_7 «Παρακολούθηση των εργασιών συντήρησης του Δημοτικού Δικτύου Σταθμών Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Μετεωρολογικών Παραμέτρων», «Επικαιροποίηση μετρήσεων κυκλοφοριακού θορύβου σε οδικές αρτηρίες της Θεσσαλονίκης και επεξεργασία δεδομένων», «Δημιουργία υλικού περιβαλλοντικής πληροφορίας και δράσεων, για χρήση σε

δραστηριότητες περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μαθητών», «ΦΥΛΑΞΗ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΤΑΪΣΜΑ & ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΟΥ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ» (α/α Δράσεων 11_18_38_51) της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος, προϋπολογισμού δαπάνης  2.189,58€ με Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, ανά  τμήμα ( Α/Α  δράσης) του ενδεικτικού προϋπολογισμού, μόνο βάσει τιμής.

Οι προσφορές θα κατατεθούν σφραγισμένες την 06 – 09 – 2017, ημέρα  Τετάρτη, ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών 10:00π.μ και λήξης 10:30π.μ., στο κτίριο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος, Κλεάνθους 18, 5ος όροφος,  στον  αρμόδιο υπάλληλο κ. Χαντζίδη  Σπύρο, Τηλ. 2313318366 και θα αποσφραγιστούν μετά το πέρας της λήξης.

Επιπρόσθετα, ο τελικός ανάδοχος προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή του συμφωνητικού και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Φορολογική ενημερότητα για κάθε χρήση ή για συμμετοχή σε διαγωνισμό (όχι για είσπραξη)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας

Πληροφορίες για την ανωτέρω προμήθεια, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος, αρμόδιος κ. Χαντζίδης  Σπύρος τηλ. 2313318366.

Εσωτερική διανομή

 –  Τμ. Προκηρύξεων & Δημοπρασιών    

 

                   Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                                             Η  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
                                                                                                                        κ.α.α.
 
            ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ                                                ΠΕΤΡΟΣ ΛΕΚΑΚΗΣ

Για να κατεβάσετε τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά-Προδιαγραφές ΔΔΑΠ 8,9,10&12/2017 κάνετε κλικ εδώ

Για να κατεβάσετε τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό Ειδών  ΔΔΑΠ 8,9,10&12/2017 κάνετε κλικ εδώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς κάνετε κλικ εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ