18.7 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΑπευθείας ανάθεση για την προμήθεια ειδικών φωτοαντιγράφων (έγχρωμων φωτοαντιγράφων, φωτοτυπιών ξηρογραφίας, ψηφιοποιημένων...

Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ειδικών φωτοαντιγράφων (έγχρωμων φωτοαντιγράφων, φωτοτυπιών ξηρογραφίας, ψηφιοποιημένων σχεδίων, σχεδίων – μελετών, φωτοδιαφανειών) της Δ/νσης Αστικού Σχεδιασμού & Αρχιτεκτονικών Μελετών, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 779,03 με Φ.Π.Α. 24%

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για προμήθεια ειδικών φωτοαντίγραφων»

O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ειδικών φωτοαντιγράφων (έγχρωμων φωτοαντιγράφων, φωτοτυπιών ξηρογραφίας, ψηφιοποιημένων σχεδίων, σχεδίων – μελετών, φωτοδιαφανειών) της Δ/νσης Αστικού Σχεδιασμού & Αρχιτεκτονικών Μελετών, συνολικού π.δ. 779,03 με Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των υπηρεσιών, ως κάτωθι:

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ
1 Ψηφιοποίηση σχεδίων σε αρχείο TIF, ασπρόμαυρα 15 2,00 € 30,00 €
2 Έγχρωμη εκτύπωση σχεδίων m2 20 7,00 € 140,00 €
3 Σκανάρισμα έγχρωμο, μεγάλων διστάσεων 10 7,00 € 70,00 €
4 Βιβλιοδεσίες σε σπιράλ ή θερμοκόλληση (με ράχες, εξώφυλλα και ζελατίνες) 30 1,35 € 40,50 €
5 Βιβλιοδεσίες σε σπιράλ ή θερμοκόλληση (με ράχες, εξώφυλλα και ζελατίνες) 25 2,15 € 53,75 €
6 Εκτύπωση Ξηρογραφίας από ψηφιακό αρχείο Autocad, DXF,DWF 12 2,00 € 24,00 €
7 Εγχρωμη εκτύπωση σε άλλα υλικά m2 10 27,00 € 270,00 €
        ΣΥΝΟΛΟ 628,25 €
        Φ.Π.Α. 24% 150,78 €
        ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 779,03 €

Οι προσφορές θα κατατεθούν μέχρι τις 21/05/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, Δημαρχιακό Μέγαρο Βασ. Γεωργίου Α΄1 ΤΚ 54636, Κτίριο Β΄ 1ος όροφος γραφείο 109Β, αρμόδια υπάλληλος Σοφία Γιουβανέλλη, τηλ. 2313317511.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:
• Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ. 7αγ Ν. 4605/2019). Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
• Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
• Ασφαλιστική ενημερότητα
• Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                              H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ                     ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Για να κατεβάσετε την Τεχνική Περιγραφή, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ