37 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΑπευθείας Ανάθεση για την έκδοση φωτοαντιγράφων, δικογραφιών, αγωγών, δικαστικών εγγράφων, αποφάσεων κλπ.,...

Απευθείας Ανάθεση για την έκδοση φωτοαντιγράφων, δικογραφιών, αγωγών, δικαστικών εγγράφων, αποφάσεων κλπ., εκ μέρους των νομικών της Δ/νσης Νομικής Υποστήριξης, εντός ή έναντι των Δικαστηρίων, προϋπολογισμού δαπάνης 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την έκδοση φωτοαντιγράφων, δικογραφιών, αγωγών, δικαστικών εγγράφων, αποφάσεων κλπ., εκ μέρους των νομικών της Δ/νσης Νομικής Υποστήριξης, εντός ή έναντι των Δικαστηρίων

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της ανάγκης που προκύπτει για λήψη αντιγράφων δικογραφιών και πάσης φύσεως δικαστικών εγγράφων από τα Πολιτικά και Ποινικά Δικαστήρια Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση υπηρεσιών έκδοσης φωτοαντιγράφων προϋπολογισμού δαπάνης 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, ως κάτωθι:

  • Ασπρόμαυρα φωτοαντίγραφα:
    Τιμή ανά σελίδα 0,057 + Φ.Π.Α. 24% (η τιμή ισχύει και για ψηφιακές εκτυπώσεις)
  • Έγχρωμα φωτοαντίγραφα:
    Τιμή ανά σελίδα 0,4065 + Φ.Π.Α. 24% (η τιμή ισχύει και για ψηφιακές εκτυπώσεις)

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά για την έκδοση φωτοαντιγράφων / σελίδα μέχρι την 25-09-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00μ.μ. στο Τμήμα Γραμματείας και Αρχείου, της Δ/νσης Νομικής Υποστήριξης, Δημαρχιακό Μέγαρο Βασ. Γεωργίου Α΄1, ΤΚ 54636, Κτίριο Β΄, 4ος όροφος γραφείο 401, αρμόδια υπάλληλος Κ.Ασβεστά, τηλ. 2313317729.
Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:
• Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
• Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
• Ασφαλιστική ενημερότητα
• Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ