Αναστολή λειτουργίας (Δ/νση Βιβλιοθηκών και Μουσείων)

6 Νοεμβρίου 2020 - 8:58

Σας ενημερώνουμε  ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 12156/05-11-2020 Απόφαση Δημάρχου, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των τμημάτων της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών & Μουσείων του Δήμου Θεσσαλονίκης, μέχρι νεωτέρας.

X