36 C
Thessaloniki

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, έχοντας υπόψη τις διατάξεις της ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β’) σε συνδυασμό με το άρθρο 19 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α’) και τον Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α’) ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του, καθώς και το/τα οικείο/α Δημοτικό/ά Συμβούλιο/α, την/τις Δημοτική/ές Επιτροπή/ές Διαβούλευσης, την/τις Επιτροπή/ές Ποιότητας Ζωής και τα Συμβούλια Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις, σύμφωνα με το έντυπο υπό στοιχεία Δ11 (περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α της προαναφερόμενης ΚΥΑ και είναι αναρτημένο στον σύνδεσμο www.pkm.gov.gr/Για τον πολίτη-Δικαιολογητικά Υπηρεσιών- Λέξη Κλειδί ‘’ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΨΕΩΝ’’ – Αναζήτηση), επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που υποβλήθηκε μέσω της πλατφόρμας του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου με το με αρ. πρωτ.: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/27093/1834/22-03-2021 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας/ΔΙ.Π.Α./Τμήμα Γ’ και αφορά την τροποποίηση της ΑΕΠΟ 63738/3819/2.7.2020 (ΑΔΑ: 62ΠΓ453Π8-ΕΥΧ) του έργου: ‘’Εσωτερική Περιφερειακή Θεσσαλονίκης: τμήμα Α/Κ Κ5 – Α/Κ Κ10’’, ως προς τις τεχνικές διαφοροποιήσεις του γεωμετρικού – κυκλοφοριακού σχεδιασμού (ΠΕΤ: 2008360915). Το έργο ανήκει στην υποκατηγορία Α1, ομάδα 1η με α/α 12.

Φορέας υλοποίησης του έργου: «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»

Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και υπηρεσίες και των απόψεων του κοινού στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης: από 29-03-2021 έως 11-05-2021 (αποκλειστική προθεσμία βάσει του άρθρ. 2 του Ν. 4685/2020).

Αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας/ΔΙ.Π.Α./Τμήμα Γ’.- Τηλ.: 210 – 6417959).

Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών στοιχείων και για την παραλαβή των εγγράφων απόψεων και προτάσεων των πολιτών και φορέων είναι η Δ/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε. Θεσ/νίκης (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313-325 552, e-mail: danapt@pkm.gov.gr), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το σχετικό τεύχος Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι αναρτημένο στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (https://eprm.ypen.gr).
Η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr/Ενημέρωση-Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων-Δημοσιοποιήσεις Μητροπολιτικής Επιτροπής).
Η παρούσα ανακοίνωση – πρόσκληση να δημοσιευθεί στην εφημερίδα «ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» στις 27-03-2021.
Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης – πρόσκλησης στον Τύπο βαρύνουν τον παραπάνω φορέα υλοποίησης του έργου, βάσει του άρθρου 5, παράγραφος 5, περ. α, της ΚΥΑ αριθ. Οικ.:1649/45 (ΦΕΚ Β’ 45).

O Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
Θεόδωρος Μητράκας

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ