27.3 C
Thessaloniki

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΑΕ/ΟΤΑ
έχοντας υπόψη:

 1. Το άρθρο 15 του Καταστατικού της ΜΑΘ ΑΕΕ/ΟΤΑ
 2. Τον εγκεκριμένο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρείας και τον κανονισμό προσλήψεων της εταιρείας
 3. Το άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 4483/2017
 4. Την παρ.8 του άρθρου 6 Ν. 2527/97 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 10 του N. 3812/2009 και συμπληρώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 30 του Ν.4314/14.
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.3 του Ν. 4325/2015
 6. Την αριθμ 16/2018 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ , σχετικά με την έγκριση συμμετοχής της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ στο έργο «Delivering Efficient Sustainable Tourism with low-carbon transport Innovations: Sustainable Mobility, Accessibility and Responsible Travel», με ακρωνύμιο DESTI-SMART, που εντάσσεται στο ευρωπαϊκό διακρατικό πρόγραμμα INTERREG EUROPE με συνολικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό έργου 1,846,280.00€).
 7. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ με Αριθ. Πρωτ .: οικ.3449/5-2-2018 για τον προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2018
 8. Τις ανάγκες που προέκυψαν για τη λειτουργία του έργου με τίτλο «Delivering Efficient Sustainable Tourism with low-carbon transport Innovations: Sustainable Mobility, Accessibility and Responsible Travel», με ακρωνύμιο DESTI-SMART».

Ανακοινώνει :

την πρόθεση της να προχωρήσει σε σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ με φυσικό πρόσωπο για την κάλυψη αναγκών του έργου με τίτλο «Delivering Efficient Sustainable Tourism with low-carbon transport Innovations: Sustainable Mobility, Accessibility and Responsible Travel», με ακρωνύμιο DESTI-SMART» και ειδικότερα με πτυχιούχο Οικονομικών ή Νομικών, ή Κοινωνικών Επιστημών ή  Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών για την υποστήριξη του έργου.

Το φυσικό πρόσωπο που θα επιλεγεί θα ενταχθεί στην Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Το φυσικό πρόσωπο θα έχει την ευθύνη της παρακολούθησης των δημόσιων συμβάσεων, τον έλεγχο επιλεξιμότητας δαπανών, τη διενέργεια και την επίβλεψη των διαδικασιών προμήθειας και δημοσιότητας του έργου, τη συγγραφή και εκπόνηση αναφορών, την παρακολούθηση του προϋπολογισμού και διοικητική διαχείριση της ημερήσιας εκτέλεσής του, την παρακολούθηση των προθεσμιών, τη διασφάλιση της άριστης ποιότητας γραφής και παρουσίασης του έργου σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 • Πτυχίο στις Οικονομικές, ή Νομικές, ή Κοινωνικές Επιστήμες ή  Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή ισότιμων αναγνωρισμένων πανεπιστημιακών τίτλων της Αλλοδαπής.
 • Τουλάχιστον 3 χρόνια επαγγελματική εμπειρία .
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστες γνώσεις χρήσης Η/Υ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΘΟΥΝ

– Ικανότητες παρουσίασης, επικοινωνίας και συγγραφής εκθέσεων αναφοράς προόδου έργων

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Αίτηση
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Φ/ο τίτλων σπουδών
 • φ/ο αστυνομικής ταυτότητας

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τα ελάχιστα υποχρεωτικά δικαιολογητικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας που αρχίζει από την ημέρα της ανάρτησης της παρούσας Ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα www.thessaloniki/math  έως την  Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018  και ώρα 14:00 στα γραφεία της ΜΑΘ ΑΕΕ/ΟΤΑ επί της οδού Λεωφόρος Β.  Γεωργίου Α΄ αριθμός 1, 1ος όροφος, γραφείο 105α.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΝΕΛΛΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ