26.6 C
Thessaloniki

Ανακοίνωση υπ’ αρ. ΣΟΧ 3/2018

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει με την υπ’ αριθμ. 39540/5-4-2018 (ΑΔΑ: 6Ψ4ΤΩΡ5-Π4Χ) ΣΟΧ 3/2018 ανακοίνωση, την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Διευθύνσεων Ανακύκλωσης & Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων και Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων (Τμ. Ηλεκτροφωτισμού και Φωτεινής Σηματοδότησης) του Δήμου μας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 6 και να την υποβάλουν α) είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου και Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/νσης Διαφάνειας & Εξυπηρέτησης Δημοτών του Δήμου μας (γραφείο 102α, 1ος όροφος, Βασ. Γεωργίου Α’1, Θεσσαλονίκη), β) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,  από 12-4-2018 έως και 21-04-2018, στην ακόλουθη διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1, Τ.Κ. 546 36, Θεσσαλονίκη, Δ/νση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού, υπόψη κας. Βλαχιώτη Βασιλικής. Σημειώνεται ότι το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2313-317139, 2313-317128, 2313-317666, 2313-317137.

Πλήρες κείμενο ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2018

Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ με ημερομηνία έκδοσης 30-03-2017

Παράρτημα απόδειξης γλωσσομάθειας με ημερομηνία έκδοσης 14-3-2018

Παράρτημα απόδειξης χειρισμού Η/Υ με ημερομηνία έκδοσης 14-3-2018

Έντυπο αιτήσεως ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ