Ανακοίνωση του τόπου αποσφράγισης προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά στην εκτέλεση του έργου με τίτλο «Κατασκευή φυτεμένων δωμάτων (Πράσινο Δώμα στο 32ο Νηπιαγωγείο – 53ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης)»

19 Νοεμβρίου 2019 - 13:48

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Γνωστοποιούμε ότι η αποσφράγιση του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού που αφορά στην εκτέλεση του έργου με τίτλο «Κατασκευή φυτεμένων δωμάτων (Πράσινο Δώμα στο 32ο Νηπιαγωγείο – 53ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης)», προϋπολογισμού εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, θα πραγματοποιηθεί στη Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων, Γιάννη Χαλκίδη 20, στον 4ο όροφο, την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ..

Η Πρόεδρος Επιτροπής

Αγγελική Ορφανίδου

Για να δείτε τα στοιχεία του διαγωνισμού, πατήστε εδώ

X