Ανακοίνωση Πρόσκλησης της 10ης Ειδικής Δημόσιας Συνεδρίασης 28 Ιουνίου 2017

26 Ιουνίου 2017 - 14:51

Την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017 και ώρα 21:00΄θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία της Α΄ Δημοτικής Κοινότητας Προξένου Κορομηλά 36 η 10η Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Α΄ Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης με θέμα τον απολογισμό πεπραγμένων έτους 2016 της Α΄Δημοτικής Κοινότητας.

X