Ανακοίνωση παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό : “«Προμήθεια και εγκατάσταση ενός συστήματος αυτόματης αναγνώρισης αντικειμένων (RFID) στην Κεντρική Βιβλιοθήκη και στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ.186.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%»

19 Φεβρουαρίου 2021 - 15:15

Ανακοίνωση παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό : “«Προμήθεια και εγκατάσταση ενός συστήματος αυτόματης αναγνώρισης αντικειμένων (RFID) στην Κεντρική Βιβλιοθήκη και στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ.186.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%»

Για να κατεβάσετε την ανακοίνωση, πατήστε εδώ.

X