37 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΑνακοινώσειςΑνακοίνωση - Δελτίο Τύπου για το ευρωπαϊκό έργο LIFE SIRIUS

Ανακοίνωση – Δελτίο Τύπου για το ευρωπαϊκό έργο LIFE SIRIUS

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη η Εναρκτήρια Εκδήλωση του έργου «Α System for Integrated EnviRonmental Information in Urban  areaS– LIFE SIRIUS» (Σύστημα ολοκληρωμένης Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης σε Αστικές Περιοχές). Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE 2021 – 2027, έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.192.729€ και διάρκεια υλοποίησης 36 μήνες.

Βασικός στόχος του LIFE SIRIUS είναι η βελτίωση της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης στο σχεδιασμό και τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα σε αστικές περιοχές χρησιμοποιώντας μια ολιστική περιβαλλοντική προσέγγιση μέσω της ενίσχυσης των γνώσεων και των ικανοτήτων των αρμόδιων αρχών.

Το έργο θα αναπτύξει:

(α) μια απτή μεθοδολογία για την ανεύρεση λύσεων που στοχεύουν στην αντιμετώπιση προβλημάτων ποιότητας του αέρα με έμφαση στις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, και

(β) ένα ισχυρό πλαίσιο για την ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά ζητήματα που σχετίζονται με την υποβαθμισμένη ποιότητα του αέρα.

Το έργο συγκεντρώνει εφτά εταίρους αριστείας από τρία κράτη-μέλη της Ευρωπαικής Ένωσης (Ελλάδα, Κύπρος, Ιταλία) με αντιπροσωπευτική γεωγραφική κάλυψη του στοχευόμενου περιβαλλοντικού προβλήματος, οριζόντια συμπληρωματικές ικανότητες και άριστες επιδόσεις σε ευρωπαϊκά έργα.

Το LIFE SIRIUS θα βελτιώσει την ποιότητα παροχής υπηρεσιών των δημόσιων αρχών στις τρεις υπό μελέτη περιοχές (Θεσσαλονίκη/Ελλάδα, Ρώμη/Ιταλία, Λευκωσία/Κύπρος) σε σχέση με τις δράσεις μετριασμού και προσαρμογής που προβλέπονται στα αντίστοιχα Σχέδια Δράσης για την Ποιότητα του Αέρα με δύο βασικούς στόχους:

  • Αύξηση της ικανότητας και βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της δημόσιας διοίκησης των τριών αρμόδιων αρχών που συμμετέχουν στο έργο για την αναβάθμιση της απόδοσης των Σχεδίων Δράσης για την Ποιότητα Αέρα σε κάθε πόλη.
  • Ανάπτυξη κοινού συστήματος αξιολόγησης σχετικά με τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία και μελλοντικά σενάρια που θα αξιολογήσουν την εξέλιξη της κατάστασης σε επιλεγμένες περιόδους.

Το LIFE SIRIUS τελικά θα αναπτύξει ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ως ζωτικής σημασίας εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων που θα ενισχύσει τα Σχέδια Δράσης για την Ποιότητα του Αέρα και θα ενσωματώνει πολυδιάστατα στοιχεία για την αποτελεσματική και λειτουργική ροή πληροφοριών, θα διευκολύνει τη διαχείριση αποφάσεων για διορθωτικές ενέργειες και θα ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των φορέων που εμπλέκονται στην εφαρμογή των τοπικών Σχεδίων Δράσης.

Στην Εναρκτήρια Εκδήλωση του έργου συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των εταίρων του έργου, και ειδικότερα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φυσικής/Τομέας Εφαρμογών Φυσικής και Φυσικής Περιβάλλοντος που αποτελεί τον Συντονιστή εταίρο του έργου, η Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio, το Cyprus Institute, το Institute of Atmospheric Sciences and Climate-National Research Council of Italy, το       Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου, ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η AXON Envirogroup Ltd.

Η επίσημη ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία πρόκειται να ξεκινήσουν το επόμενο διάστημα, θα προσφέρουν άμεση πληροφόρηση σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις και τα συμπεράσματα του έργου.

Για κάθε πληροφορία σχετική με το έργο μπορείτε να απευθύνεστε στους:

Δρ. Δημήτριος Μελάς (Καθηγητής, ΑΠΘ, Τμήμα Φυσικής, Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας, melas@auth.gr

Δελτίο Τύπου στα αγγλικά

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ