26.8 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΑνάθεση των εργασιών για τη συντήρηση, μεταφορά και τοποθέτηση παλαιού εορταστικού διάκοσμου,...

Ανάθεση των εργασιών για τη συντήρηση, μεταφορά και τοποθέτηση παλαιού εορταστικού διάκοσμου, προϋπολογισμού δαπάνης 26.164,00 € με Φ.Π.Α.

Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την ανάθεση των εργασιών για τη συντήρηση, μεταφορά και τοποθέτηση παλαιού εορταστικού διάκοσμου, προϋπολογισμού δαπάνης 26.164,00 € με Φ.Π.Α., για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων, με σφραγισμένες προσφορέ̋ς και κριτήριο κατακύρωση̋ς την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για το σύνολο των εργασιών, όπως αναφέρονται ειδικότερα στον συνημμένο ενδεικτικό προϋπολογισμό.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την ανάθεση των εργασιών για τη συντήρηση, μεταφορά και τοποθέτηση παλαιού εορταστικού διάκοσμου, προϋπολογισμού δαπάνης 26.164,00 € με Φ.Π.Α., για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων, με σφραγισμένες προσφορέ̋ς και κριτήριο κατακύρωση̋ς την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για το σύνολο των εργασιών, όπως αναφέρονται ειδικότερα στον συνημμένο ενδεικτικό προϋπολογισμό.
Ο ενδεικτικό̋ς προϋπολογισμό̋ς ανέρχεται στο ποσό των 26.164,00€
συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α. με CPV:45451000-3.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα, Βασιλέως Γεωργίου A΄ 1, γραφείο 020 κτίριο Ε΄ ημιώροφος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/16, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 1457/12-10-2016(ΑΔΑ:63ΜΡΩΡ5-ΒΨ9) Α.Ο.Ε., την 03/11/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών την 10:00π.μ. και ώρα λήξης την 10:30 π.μ.
Οι προσφορές̋ μπορεί επίση̋ς να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου του Δήμου Θεσσαλονίκης για την επιτροπή διαγωνισμού, μέχρι την έναρξη του διαγωνισμού.
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με την κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 παρ.3 του Ν.4013/2011), τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος και κάθε νόμιμη κράτηση.
Τα στοιχεία του διαγωνισμού αναρτούνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ & στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης www.thessaloniki.gr. Αντίγραφο της διακήρυξης και πληροφορίες για τους όρους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο 109 1Β του Τμήματος Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης ( Φ.Κουτσοκώστας, τηλ. 2313317533). Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παίρνουν από την αρμόδια Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων ( Σ.Αναστασιάδου τηλ.:2313318331).

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΝΕΛΛΑ

Για να κατεβάσετε το σώμα της διακήρυξης κάντε κλικ εδώ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ