34.8 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΑνάθεση εργασιών διαρκούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των Πληροφοριακών Συστημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης

Ανάθεση εργασιών διαρκούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των Πληροφοριακών Συστημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην ανάθεση εργασιών της διαρκούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των Πληροφοριακών Συστημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Δήμο Θεσσαλονίκης Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, γραφείο 020 κτίριο Ε, την Τετάρτη 11/02/2015 ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:00 και ώρα λήξης 10:15.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην ανάθεση εργασιών της διαρκούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των Πληροφοριακών Συστημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Δήμο Θεσσαλονίκης Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, γραφείο 020 κτίριο Ε, την Τετάρτη 11/02/2015 ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:00 και ώρα λήξης 10:15.
Θα αναδειχθεί ένας μειοδότης για το σύνολο των εργασιών, και η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 72.324,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. , εγκρίθηκε με την 1826/12-11-2014 Α.Ο.Ε. και θα βαρύνει τον Κ.Α. 6265.02.01 Της Δ/νσης Επιχειρησιακού Προγραμματισμού και ΤΠΕ των προϋπολογισμών των οικ. Ετών 2015 και 2016 με χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου. Θεσσαλονίκης .
Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα δημοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης της δημοπρασίας, (γνωμοδότηση Δ΄ Τμήματος Ν.Σ.Κ. 204/2010 – Ν.3801/2009, άρθρο 46, ΦΕΚ 163 Α΄- Ν.3548/2007, άρθρο 4, ΦΕΚ 68 Α΄), η κράτηση 0,10 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων (άρθρο 4, παρ. 3 του Ν. 4013/2011), ο αναλογούν φόρος εισοδήματος στο καθαρό ποσό της αξίας, και οι λοιπές νόμιμες κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο Θεσσαλονίκης.
Αντίγραφο της διακήρυξης και των λοιπών στοιχείων του διαγωνισμού, καθώς και πληροφορίες για τους όρους διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο 109 1Β του Τμήματος Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης (αρμόδιος υπάλληλος Αθανάσιος Βιδιαδάκης, τηλ. 2313317531) e-mail a.vidiadakis@thessaloniki.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου. Πληροφορίες για τους όρους της Μελέτης οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παίρνουν από τον κ. Μαράκη Εμμανουήλ – που συνέταξε την μελέτη , – στο τηλ. 2313317836.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


ΧΑΣΔΑΪ ΚΑΠΟΝ

Για να κατεβάσετε το σώμα της διακήρυξης κάντε κλικ εδώ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ