Αίτηση τροποποίησης εν μέρει του καταστατικού σκοπού του Ιδρύματος “Παπάφειον Κέντρον Παιδικής Μερίμνης Αρρένων Θεσσαλονίκης” για τη λειτουργία Καλλιτεχνικού Σχολείου

23 Δεκεμβρίου 2019 - 13:32

Αίτηση τροποποίησης εν μέρει του καταστατικού σκοπού του Ιδρύματος Παπάφειον Κέντρον Παιδικής Μερίμνης Αρρένων Θεσσαλονίκης” για τη λειτουργία Καλλιτεχνικού Σχολείου.

Για να κατεβάσετε την Αίτηση, πατήστε εδώ

X