Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2021 της δωρεάς Χρήστου Καραμανλίδη υπέρ του 5ου Γ.Ε.Λ. Θεσσαλονίκης

7 Ιανουαρίου 2022 - 10:07

Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2021 της δωρεάς Χρήστου Καραμανλίδη υπέρ του 5ου Γ.Ε.Λ. Θεσσαλονίκης.

Για να κατεβάσετε την Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, πατήστε εδώ.

X