Έγκριση εκτέλεσης και τρόπου δημοπράτησης για τη συντήρηση δημοτικών κτιρίων

24 Απρίλιος 2017 - 18:45

Την εκτέλεση και τον τρόπο δημοπράτησης του έργου «Επείγουσες εργασίες συντήρησης Δημοτικών κτιρίων», ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο κατά την 7η τακτική συνεδρίασή του, σήμερα, Δευτέρα 24 Απριλίου 2017.

Η σχετική μελέτη περιλαμβάνει εργασίες περιορισμένης έκτασης και μικρής κλίμακας για επισκευή φθορών και βλαβών σε δημοτικά κτίρια και συγκεκριμένα:

·        αποξήλωση τοπικά των κατεστραμμένων μονώσεων δωμάτων και αποκατάσταση

·        αποκατάσταση σπασμένων κεραμιδιών στεγών και των μονώσεων τους όπου απαιτείται

·        καθαίρεση και αντικατάσταση φθαρμένων υδρορροών

·        αποκατάσταση φθορών σε διαβρωμένους οπλισμούς σκυροδεμάτων

·        αποκατάσταση διαβρωμένων σκυροδεμάτων

·        στεγανοποίηση αρμών διαστολής

·        στεγανοποίηση κενών σε εξωτερικά κουφώματα

·        επισκευή κουφωμάτων εσωτερικών και εξωτερικών

·        αντικατάσταση υαλοπινάκων και πολυκαρβονικών φύλλων

·        έλεγχος επιχρισμάτων και οροφοκονιαμάτων και λοιπών σαθρών επιφανειών και αποκατάσταση

·        αποκατάσταση μαρμάρινων στηθαίων και δαπέδων

·        αποκατάσταση φθαρμένων δαπέδων εξωτερικά και εξωτερικά

·        προσθήκες πλακιδίων σε τουαλέτες

·        αποκατάσταση κιγκλιδωμάτων σε παράθυρα, εξώστες και περιφράξεις

·        χρωματισμό υβριστικών συνθημάτων και graffiti

·        αντικατάσταση ειδών υγιεινής

·        καθαρισμό φρεατίων και καναλιών αποστράγγισης όμβριων υδάτων

·        αποκαταστάσεις διαρροών εσωτερικών-εξωτερικών δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης

Το έργο συμπεριλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Θεσσαλονίκης, με προϋπολογισμό 60.000€, μέσω ΣΑΤΑ (Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης).

Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει με εργολαβία κατόπιν συνοπτικού διαγωνισμού με το σύστημα προσφοράς, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί του τιμολογίου της μελέτης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

X