Εκδήλωση για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση (2016-2018)

Στο πλαίσιο προώθησης της στρατηγικής στον τομέα της Ανοικτής και Συμμετοχικής Διακυβέρνησης, ο Δήμος Θεσσαλονίκης συμμετέχει στην ανοικτή, συνεργατική, εκδήλωση με θέμα: «Ανοικτή Διακυβέρνηση: Συμμετέχω, Προτείνω, Ακούγομαι! – Συνδιαμόρφωση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση 2016-2018». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 30 Μαΐου 2016, από τις 10.30 έως τις 17.30, στο κτήριο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας ασφάλισης των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 102.485,01 €

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση, λόγω του κατεπείγοντος, για την υπηρεσία ασφάλισης των οχημάτων – μηχανημάτων του π.δ. 102.485,01 € και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για ένα τρίμηνο με δυνατότητα επέκτασης για άλλο ένα τρίμηνο.

Προμήθεια χημικού και απολυμαντικού υλικού για τις ανάγκες λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής του Δημοτικού Κολυμβητηρίου, προϋπολογισμού δαπάνης 41.298,48€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%

Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια χημικού και απολυμαντικού υλικού για τις ανάγκες λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής του Δημοτικού Κολυμβητηρίου, της Δ/νσης Εκπαίδευσης-Αθλητισμού, οικονομικού έτους 2016-2017, προϋπολογισμού δαπάνης 41.298,48€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%

Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας μαζικής αποστολής γραπτών μηνυμάτων συνολικής αξίας 1.107,00€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, δια της Υπηρεσίας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, υλοποιεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)».
Για την υλοποίηση του έργου θα προβεί σε απευθείας ανάθεση υπηρεσίας μαζικής αποστολής γραπτών μηνυμάτων συνολικής αξίας 1.107,00€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.

Technology Forum 2016

Στο σύγχρονο ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, ο ρόλος της τεχνολογικής καινοτομίας αλλά και της δημιουργίας των αντίστοιχων συμπράξεων μεταξύ της Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής κοινότητας και της Βιομηχανίας πληροφορικής, αποτελούν βασική προϋπόθεση για την δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης.

Ηλεκτρονικός Δημόσιος Τακτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητα και Δικτύων του Δήμου Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Τακτικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητα και Δικτύων του Δήμου Θεσσαλονίκης προϋπολογισμού δαπάνης 109.962,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης “Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.”, του Ν.4155/2013 και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος του προϋπολογισμού.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας υγρών καυσίμων χονδρικής πώλησης για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας υγρών καυσίμων χονδρικής πώλησης για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 244.991,40 € με το Φ.Π.Α.

Επαναληπτικός Ηλεκτρονικός Δημόσιος Τακτικός Διαγωνισμός για την Μίσθωση μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων

Προκήρυξη Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Τακτικού Διαγωνισμού για την Μίσθωση μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων για τα είδη α) Φορτωτής – Εκσκαφέας (τύπου JCB) με τσάπα, σφύρα, κουβά (ανοιγόμενο) & τηλεσκοπική μπούμα (85hp τουλάχιστον) όπως αναφέρεται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό Μηχανημάτων Έργου με Α/Α 3 και β) Όχημα μεταφοράς βαρέων μηχανημάτων οδοποιίας (φρέζα, οδοστρωτήρα, finisher) με συρόμενη πλατφόρμα (χαμηλή, τύπου jumbo με ελάχιστη ικανότητα φόρτωσης 6tn/τροχό), όπως αναφέρεται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό Μεταφορικών Μέσων με Α/Α 2, για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητα και Δικτύων του Δήμου Θεσσαλονίκης προϋπολογισμού δαπάνης 15.532,44€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

X