Δημόσια πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του καταστήματος -07- της Δημοτικής Αγοράς ΒΛΑΛΗ – ΣΟΛΩΜΟΥ, (επιφ. 09,11 τ.μ.)

Δημόσια πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του καταστήματος -07- της Δημοτικής Αγοράς ΒΛΑΛΗ – ΣΟΛΩΜΟΥ, (επιφ. 09,11 τ.μ.)

Δημόσια πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του καταστήματος 1BA της Δημοτικής Αγοράς ΒΛΑΛΗ – ΑΣΚΗΤΟΥ, (επιφ. 12,85 τ.μ.) με παρακολούθημα το κατάστημα -02- (επιφ.5,93 τ.μ).

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσια πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του καταστήματος 1BA της Δημοτικής Αγοράς ΒΛΑΛΗ – ΑΣΚΗΤΟΥ, (επιφ. 12,85 τ.μ.) με παρακολούθημα το κατάστημα -02- (επιφ.5,93 τ.μ).

Δημόσια πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του καταστήματος -09- της Δημοτικής Αγοράς ΒΛΑΛΗ – ΣΟΛΩΜΟΥ, (επιφ. 09,04 τ.μ.).

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσια πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του καταστήματος -09- της Δημοτικής Αγοράς ΒΛΑΛΗ – ΣΟΛΩΜΟΥ, (επιφ. 09,04 τ.μ.).

Δημόσια πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την παραχώρηση δικαιώματος εκμετάλλευσης της χρήσης και διενέργειας τελετών των Αιθουσών Δεξιώσεων που βρίσκονται στα Νέα Κοιμητήρια Αναστάσεως του Κυρίου

Δημόσια πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την παραχώρηση δικαιώματος εκμετάλλευσης της χρήσης και διενέργειας τελετών των Αιθουσών Δεξιώσεων που βρίσκονται στα Νέα Κοιμητήρια Αναστάσεως του Κυρίου

Προμήθεια παροχής δεκατιανού (σάντουιτς ή τυρόπιτα) σε άπορους μαθητές, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των σχολείων του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 67.255,18 €. συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην προμήθεια παροχής δεκατιανού (σάντουιτς ή τυρόπιτα) σε άπορους μαθητές, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των σχολείων του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 67.255,18 €. συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, ΚΤΙΡΙΟ Ε, ημιώροφος, γραφείο 020) την 21-01-2015 ημέρα Τετάρτη ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 10:30 π.μ.

Hλεκτρονικός δημόσιος τακτικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τις “Εργασίες συντήρησης και επισκευής ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.)”

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο τακτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τις “Εργασίες συντήρησης και επισκευής ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.)” π.δ. 254.130,30 € με το Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.28/80 και του Ν.4155/2013.

Ηλεκτρονικός δημόσιος διεθνής ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ανταλλακτικών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών και αναγκών συντήρησης και επισκευής του στόλου των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια ανταλλακτικών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών και αναγκών συντήρησης και επισκευής του στόλου των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών σχετικά με την αποστολή μέρους της αλληλογραφίας του Δ.Θ. με ταχυμεταφορές (courier) για το χρονικό διάστημα από 1/1/2015 έως τις 31/12/2015.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών σχετικά με την αποστολή μέρους της αλληλογραφίας του Δ.Θ. με ταχυμεταφορές (courier) για το χρονικό διάστημα από 1/1/2015 έως τις 31/12/2015.

Προμήθεια (με τοποθέτηση) καμερών ασφαλείας περιμετρικά του κοιμητηρίου “Αναστάσεως του Κυρίου”, για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 34.956,60€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην προμήθεια (με τοποθέτηση) καμερών ασφαλείας περιμετρικά του κοιμητηρίου ¨Αναστάσεως του Κυρίου”, για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 34.956,60€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα (Βασ.Γεωργίου Α΄1, Κτίριο Ε, ημιώροφος, γραφείο 020) την 22-12-2014 ημέρα Δευτέρα ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10.00πμ. και ώρα λήξης 10.15πμ.

X