Προμήθεια πλακιδίων μαρμάρου για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην προμήθεια πλακιδίων μαρμάρου, για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων, του δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισθείσας δαπάνης 14.464,80€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμόμε κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη σε τιμή προσφορά.

«Μελέτη ηλεκτροφωτισμού οδού Αλ. Παπαναστασίου και πλατείας Σταμάτη Καραμανλή και βελτίωση κλιματικών συνθηκών στην πλατεία Σταμάτη Καραμανλή»

O Δήμος Θεσσαλονίκης, προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη ηλεκτροφωτισμού οδού Αλ. Παπαναστασίου και πλατείας Σταμάτη Καραμανλή και βελτίωση κλιματικών συνθηκών στην πλατεία Σταμάτη Καραμανλή», με προεκτιμώμενη αμοιβή 65.077,82 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ, (80.045,72 € με ΦΠΑ) στα πλαίσια του Προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ. Το Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ συγχρηματοδοτείται κατά 70% από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και κατά 30% από ίδιους πόρους.

Επαναληπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ενός (1) μικρού κλειστού ημιφορτηγού (τύπου mini van) και ενός (1) λεωφορείου μεταφοράς νηπίων, για τις ανάγκες της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών

Δημόσιος ανοικτός επαναληπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ενός (1) μικρού κλειστού ημιφορτηγού (τύπου mini van) και ενός (1) λεωφορείου μεταφοράς νηπίων, για τις ανάγκες της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών, π.δ. 130.318,50 € με Φ.Π.Α.

Προμήθεια και τοποθέτηση Αποθηκευτικού συστήματος για τις ανάγκες αποθήκευσης υλικών των υπηρεσιών α) Βιώσιμης Κινητικότητας και β) Κατασκευών & Συντηρήσεων

Διενέργεια επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση Αποθηκευτικού συστήματος για τις ανάγκες αποθήκευσης υλικών των υπηρεσιών α) Βιώσιμης Κινητικότητας και β) Κατασκευών & Συντηρήσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 45.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Προμήθεια ειδικών φωτοαντιγράφων (έγχρωμων φωτοαντιγράφων, φωτοτυπιών ξηρογραφίας, ψηφιοποιημένων σχεδίων, σχεδίων μελετών, φωτοδιαφανειών)

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην προμήθεια ειδικών φωτοαντιγράφων (έγχρωμων φωτοαντιγράφων, φωτοτυπιών ξηρογραφίας, ψηφιοποιημένων σχεδίων, σχεδίων μελετών, φωτοδιαφανειών) για την κάλυψη των αναγκών των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 8.353,43 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, ΚΤΙΡΙΟ Ε, 1ος όροφος, γραφείο 020) την 11-12-2013 ημέρα Τετάρτη ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 11:30 π.μ. και ώρα λήξης 11:45 π.μ.

Ανέγερση – Εξοπλισμός κτιρίου Κοινωνικής Πρόνοιας για τη λειτουργία Δημοτικών Ιατρείων στη Δημοτική Κοινότητα Τριανδρίας

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ανέγερση – εξοπλισμός κτιρίου Κοινωνικής Πρόνοιας για τη λειτουργία Δημοτικών Ιατρείων στη Δημοτική Κοινότητα Τριανδρίας Δήμου Θεσσαλονίκης, Υποέργο 1: Ανέγερση Κτιρίου»,προϋπολογισμού (1.510.000 €) ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ με Φ.Π.Α

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια σκευών, ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού, για τις ανάγκες των Δ/νσεων Παιδικών Σταθμών και Κατασκευών & Συντηρήσεων

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια σκευών, ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού, για τις ανάγκες των Δ/νσεων Παιδικών Σταθμών και Κατασκευών & Συντηρήσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 70.750,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πρόχειρος διαγωνισμός επιλογής αναδόχου για την υλοποίηση έρευνας αποδοχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τους χρήστες του Easy Trip

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση έρευνας αποδοχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τους χρήστες του Easy Trip και της διερεύνησης βιωσιμότητας και πολιτικών ανάπτυξης του έργου EasyTrip για τις ανάγκες του έργου EASYTRIP : GR-BG E-MOBILITY SOLUTIONS π.δ 10.000,00 € με Φ.Π.Α. . προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Θεσσαλονίκης (Βασ. Γεωργίου Α΄1 Κτίριο Ε 1ος όροφος, γραφείο 020 )την 12/12/2013 ημέρα Πέμπτη. ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών – 9:00 και ώρα λήξης 9:15

Διενέργεια πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της εργασίας συντήρησης των ψυκτικών και κλιματιστικών μονάδων όλων των κτιρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης

Διενέργεια πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της εργασίας συντήρησης των ψυκτικών και κλιματιστικών μονάδων όλων των κτιρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισθείσας δαπάνης 27.183,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%

Προμήθεια μεμβρανών ασφαλείας & ηλιοπροστασίας και αντιολισθητικών ταινιών για σκάλες, για τους παιδικούς σταθμούς της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών του Δήμου Θεσσαλονίκης

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην προμήθεια μεμβρανών ασφαλείας & ηλιοπροστασίας και αντιολισθητικών ταινιών για σκάλες, για την κάλυψη των αναγκών των παιδικών σταθμών της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 25.584,62 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Γεωργίου Α΄ 1Α, ΚΤΙΡΙΟ Ε, ημιώροφος, γραφείο 020) την 12-12-2013 ημέρα Πέμπτη ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10.30 και ώρα λήξης 10.45

X