Δημοτικές Διαβουλεύσεις


Πλατφόρμα Δημοτικών Διαβουλεύσεων

Δημόσια Διαβούλευση για τη βελτίωση ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχοντας στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που προσφέρει στου δημότες του, σας καλεί να συμπληρώσετε το παρακάτω ερωτηματολόγιο. Η συγκέντρωση και ανάλυση των δεδομένων, στοιχείων, παραμέτρων και απόψεων που θα προκύψουν από την έρευνα θα δημιουργήσουν το πλαίσιο της ποιοτικής βελτίωσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
Περισσότερα
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page