Ανακοίνωση του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης σχετικά με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού

Λόγω του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού της Ε.Μ.Υ.,που ισχύει από το βράδυ του Σαββάτου-28/12/2019 μέχρι και την Δευτέρα – 30/12/2019, εφιστούμε την προσοχή των πολιτών για τα ακόλουθα:         Βεβαιωθείτε ότι οι υδρορροές και τα φρεάτια έξω από το σπίτι σας δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά. Ασφαλίστε αντικείμενα τα οποία μπορεί να παρασυρθούν

Ανακοίνωση Δήμου Θεσσαλονίκης

Τις ημέρες των γιορτών διακινήθηκε στο κέντρο της πόλης ένα φυλλάδιο που φαινομενικά μετέφερε μήνυμα του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Ζέρβα. Οι συγγραφείς του, κάνοντας χρήση του λογοτύπου των «Μαγεμένων Γιορτών» και του Δήμου Θεσσαλονίκης, επιχειρούν να παραπλανήσουν τον αναγνώστη και να παρουσιάσουν μια εικόνα εντελώς ψευδή. Κατασκευάζουν έναν «πολιτικό εχθρό», αποδίδουν ψευδεπίγραφα ακραίο πολιτικό λόγο

Προκήρυξη πρόσληψης εκπαιδευτικού – διδακτικού – καλλιτεχνικού προσωπικού για την λειτουργία των τμημάτων των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α.) της επιχείρησης για το σχολικό έτος 2019-2020, για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.Δ.Η.Θ.).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. . 2332/ 23.12.2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. ανακοινώνει Την πρόσληψη εκπαιδευτικού – διδακτικού – καλλιτεχνικού προσωπικού για την λειτουργία των τμημάτων των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α.) της επιχείρησης για το σχολικό έτος 2019-2020 στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια δύο (2) λεωφορείων μεταφοράς νηπίων (δύο έως τεσσάρων ετών) για τις ανάγκες της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών του Δήμου Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού δαπάνης 198.400,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 42/2019 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την «Προμήθεια δύο (2) λεωφορείων μεταφοράς νηπίων (δύο έως τεσσάρων ετών) για τις ανάγκες της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών του Δήμου Θεσσαλονίκης»,

Ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Διαμόρφωση προσβάσεων και ανάδειξη σημαντικών δημόσιων κτιρίων (Δικαστήρια, Εδ. Ροστάν)», προϋπολογισμού (1.777.000,00 €) ενός εκατομμυρίου επτακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων ευρώ με Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Νο13E /2019 1. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Διαμόρφωση προσβάσεων και ανάδειξη σημαντικών δημόσιων κτιρίων (Δικαστήρια, Εδ. Ροστάν)», προϋπολογισμού (1.777.000,00 €) ενός εκατομμυρίου επτακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων ευρώ με Φ.Π.Α. 2. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Εργασίες Οδοποιίας                         747.355,75 €

Ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Ανέγερση 3θέσιου Νηπιαγωγείου στην οδό Λαχανά 13,ΤΠ», προϋπολογισμού δύο εκατομμυρίων εκατόν εξήντα χιλιάδων (2.160.000,00) Ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 24%.

Ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Ανέγερση 3θέσιου Νηπιαγωγείου στην οδό Λαχανά 13,ΤΠ», προϋπολογισμού δύο εκατομμυρίων εκατόν εξήντα χιλιάδων (2.160.000,00) Ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 24%. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Νο22Ε/2019 1) Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του

Αίτηση τροποποίησης εν μέρει του καταστατικού σκοπού του Ιδρύματος “Παπάφειον Κέντρον Παιδικής Μερίμνης Αρρένων Θεσσαλονίκης” για τη λειτουργία Καλλιτεχνικού Σχολείου

Αίτηση τροποποίησης εν μέρει του καταστατικού σκοπού του Ιδρύματος Παπάφειον Κέντρον Παιδικής Μερίμνης Αρρένων Θεσσαλονίκης” για τη λειτουργία Καλλιτεχνικού Σχολείου. Για να κατεβάσετε την Αίτηση, πατήστε εδώ

Ωράριο λειτουργίας των ΚΕΠ του Δήμου Θεσσαλονίκη τις παραμονές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς

Ανακοινώνεται ότι τα ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ την ΠΑΡΑΜΟΝΗ των ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ, Τρίτη 24/12/2019 και την ΠΑΡΑΜΟΝΗ της ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ Τρίτη 31/12/2019 θα λειτουργήσουν από τις 08:00 έως τις 13:00.   Τις υπόλοιπες εργάσιμες ημέρες της εορταστικής περιόδου θα λειτουργούν κανονικά, τις καθημερινές 08:00-20:00 και τα Σάββατα 08:00-14:00.

Συλλογή φαρμάκων με σκοπό την ενίσχυση της Δομής του Κοινωνικού Φαρμακείου

O Δήμος Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του προγράμματος «Δομή παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θεσσαλονίκης», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» διοργανώνει δράση συλλογής φαρμάκων για την κάλυψη αναγκών του Κοινωνικού Φαρμακείου. Η δράση αποσκοπεί στην συλλογή φαρμάκων για την κάλυψη των αναγκών ευπαθών κοινωνικών ομάδων της πόλης. Η δυνατότητα χορήγησης φαρμάκων  στους ωφελούμενους  της

Επίσκεψη του Δημάρχου Θεσσαλονίκης στην Παιδοχειρουργική Κλινική του Ιπποκρατείου Γ.Ν.Θ.

Δώρα, παιχνίδια και βιβλία μοίρασαν σήμερα, Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 το πρωί στα νοσηλευόμενα παιδιά της Παιδοχειρουργικής Κλινικής του Ιπποκρατείου Γ.Ν.Θ. ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής κ. Χάρης Αηδονόπουλος και ο Πρόεδρος του Φο.Δ.Σ.Α κ. Μιχάλης Γεράνης. Η πρωτοβουλία αυτή, στο πνεύμα των Χριστουγέννων και στο πλαίσιο των εορτών σκόρπισε χαμόγελα

X