Ανακοίνωση Κέντρου Πολιτισμού Θεσσαλονίκης σχετικά με τις εγγραφές για σπουδές Μουσικής και Χορού

 Άρχισαν οι εγγραφές για σπουδαστές αρχάριους και προχωρημένους στο Δημοτικό Ωδείο Θεσσαλονίκης  και στην  Ερασιτεχνική και Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού του Κέντρου Πολιτισμού Θεσσαλονίκης, τηρώντας όλες τις προβλεπόμενες υγειονομικές διατάξεις προστασίας από τον covid-19. Το Δημοτικό Ωδείο Θεσσαλονίκης είναι ένα αναγνωρισμένο μουσικό ίδρυμα και υπάγεται στον άμεσο έλεγχό του Υπουργείο Πολιτισμού, όσον αφορά την διδακτέα ύλη, τα προγράμματα και τους τίτλους

Εγγραφές Γυμναστηρίων Σεπτέμβριος 2020

Επαναλειτουργία Δημοτικών Γυμναστηρίων Δήμου Θεσσαλονίκης Η Δ/ση Εκπαίδευσης & Αθλητισμού ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας των Δημοτικών Γυμναστηρίων από τη Δευτέρα 07 Σεπτεμβρίου. Η λειτουργία των γυμναστηρίων θα γίνει σύμφωνα με τους κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας όπως αυτά δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα της κυβέρνησης (Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 53080 – ΦΕΚ Τεύχος B 3611/29.08.2020). Για πληροφορίες

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση που αφορά στην προμήθεια αναλωσίμων για την περισυλλογή και ταυτοποίηση των αδέσποτων ζώων του Δ. Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση που αφορά στην προμήθεια αναλωσίμων για την περισυλλογή και ταυτοποίηση των αδέσποτων ζώων, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος.  Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες, αρχόμενη από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης και ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ του συμφωνητικού. Η συνολική δαπάνη της απευθείας

Έναρξη του ετήσιου μεταφραστικού διαγωνισμού για μαθητές

📍Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την έναρξη του Juvenes Translatores, του ετήσιου μεταφραστικού της διαγωνισμού για 👫μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από ολόκληρη την Ευρώπη. Από τις 2 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι, σχολεία από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ θα μπορούν να εγγραφούν ηλεκτρονικά, ώστε οι μαθητές τους να έχουν τη δυνατότητα να συναγωνιστούν τους συνομηλίκους τους από

Παύση λειτουργίας των λιγνιτικών μονάδων έως το 2028

✅H παύση λειτουργίας όλων των λιγνιτικών μονάδων έως το 2028 αποτελεί το σημείο εκκίνησης για τη σταδιακή απεξάρτηση της Ελλάδας από τα ορυκτά καύσιμα. Η μετάβαση στην εποχή μετά τον λιγνίτη θα είναι δίκαιη, χωρίς αποκλεισμούς. Η δίκαιη μετάβαση περιλαμβάνει μέτρα για τη μείωση των επιπτώσεων στους εργαζόμενους και τις τοπικές κοινότητες από τις απώλειες

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμό για την υλοποίηση υπηρεσιών για την «Αναβάθμιση – Επέκταση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Οικονομικών Υπηρεσιών (Ο.Π.Σ.Ο.Υ.)»,  προϋπολογισμού δαπάνης 1.295.800,00 € με το ΦΠΑ 24%. 

ΠEΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 34/2020 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει για την υλοποίηση υπηρεσιών για την «Αναβάθμιση – Επέκταση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Οικονομικών Υπηρεσιών (Ο.Π.Σ.Ο.Υ.)»,  προϋπολογισμού δαπάνης 1.295.800,00

Νέο ξεκίνημα για TV100 και FM100 με μοτο «Κοίτα ψηλά!»

Με την προτροπή «Κοίτα ψηλά!» συνοδεύεται το νέο λογότυπο και το νέο μουσικό σήμα της Δημοτικής Τηλεόρασης TV100, του Δημοτικού Ραδιοφώνου FM100 και του μουσικού – εθελοντικού ραδιοφώνου FM100,6. Μια προτροπή που σηματοδοτεί το νέο ξεκίνημα των Δημοτικών ΜΜΕ της Θεσσαλονίκης, το οποίο συμπίπτει με την επέτειο των 33 χρόνων από την πρώτη ημέρα λειτουργίας

Προκήρυξη με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Βελτιστοποίηση και επέκταση υφιστάμενου δικτύου ποδηλατόδρομου», προϋπολογισμού (1.285.000,00 €) ένα εκατομμύριο διακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες ευρώ με Φ.Π.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σας ενημερώνουμε ότι λόγω προβλήματος που παρουσιάστηκε κατά  την υποβολή του εντύπου προσφορών συμμετοχής στον διαγωνισμό με α/α ΕΣΗΔΗΣ 88624 το  έργο «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ», προϋπολογισμού (1.285.000,00 €) ενός εκατομμυρίου διακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων ευρώ με Φ.Π.Α. του Δήμου Θεσσαλονίκης και με αριθμό προκήρυξης 12Ε/2020 θα επαναδημοπρατηθεί σε νέα ημερομηνία και

Προκήρυξη με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για το έργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ», προϋπολογισμού (2.500.000,00 €) δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ με Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Νο14Ε/2020 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για το έργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ», προϋπολογισμού (2.500.000,00 €) δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ με Φ.Π.Α. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Σύνολο εργασιών Οδοποιίας     1.484.849,68 € ΓΕ & ΟΕ (18%)                                      267.272,94 €  Άθροισμα                                            

X