Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών των συσσιτίων στις πέντε (5) Δημοτικές Κοινότητες και στην Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας

Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών των συσσιτίων στις πέντε (5) Δημοτικές Κοινότητες και στην Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας, π.δ. 200.931,85 € με Φ.Π.Α.

Επαναληπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια προκατασκευασμένων προϊόντων τσιμέντου

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί, στην Προμήθεια προκατασευασμένων προΪόντων τσιμέντου για το 2013-2014 π.δ. 42.847,05 € με Φ.Π.Α., για τις ανάγκες των έργων αυτεπιστασίας «Συντήρηση πεζοδρομίων διαφόρων οδών Α΄& Ε΄ Δημ. Κοιν.», «Συντήρηση πεζοδρομίων διαφόρων οδών Β΄,Γ΄,Δ΄ Δημ. Κοιν. και Δημ.Ενοτ. Τριανδρίας», και «Επέκταση και Ανακαίνιση Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Πόλης» της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων, προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη σε τιμή προσφορά και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο γραφείο 020 του κτιρίου Ε’ του Κεντρικού Καταστήματος του Δήμου Θεσσαλονίκης, Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, την 09/01/2014 ημέρα Πέμπτη ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:00π.μ και ώρα λήξης 10:15π.μ

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για εκτέλεση τεχνικών εργασιών με φορτηγά και μηχανήματα έργων

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί, στην ανάθεση εκτελέσεως τεχνικών εργασιών με φορτηγά και μηχανήματα έργων για το 2013-2014, π.δ. 53.915,21€ με Φ.Π.Α για τις ανάγκες των έργων αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη σε τιμή.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για εγκατάσταση φωτοβολταικών συστημάτων

1. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων», προϋπολογισμού (1.650.000 €) ενός εκατομμυρίου εξακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ με Φ.Π.Α

Διενέργεια πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης

Διενέργεια πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 7.084,22 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ΔΙΑΤΡΗΤΗΡΕΣ είδη 1 και 3, ΚΟΛΛΕΣ είδη 3 και 6, ΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ-ΣΠΑΓΓΟΙ-ΛΑΣΤΙΧΑ είδη 5, 6, 9, ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ είδη 2 και 4, ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΕΣ-ΧΑΡΤΙ-ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ είδος 1, ΚΛΑΣΕΡ-ΝΤΟΣΙΕ είδη 5 και 7, ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ-ΕΤΙΚΕΤΕΣ-ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΡΟΛΟ είδη 3, 5, 6, 7, 8, ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΚΟΛΛΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ-ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ είδος 7, ΕΙΔΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ-ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ είδη 4, 7, 15, 16, 17, ΕΙΔΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ (Κ.Ι.Θ.) είδη 1, 3, 4, 5).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρόχειρου διαγωνισμόυ που αφορά “Τουρισμός Πόλης-Απασχόληση στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης”

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, που αφορά στη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου δράσεων ενημέρωσης και προώθησης της πράξης: «Τουρισμός Πόλης –Απασχόληση στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης», π.δ. 7.000,00 € με Φ.Π.Α.

Προμήθεια μηχανημάτων κήπου,χλοοκοπτικών τρακτέρ,ανταλλακτικών μηχανημάτων κήπου και μηχανολογικού εξοπλισμού φυτωρίων

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην προμήθεια μηχανημάτων κήπου, χλοοκοπτικών τρακτέρ, ανταλλακτικών μηχανημάτων κήπου και μηχανολογικού εξοπλισμού φυτωρίων, για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος, π.δ. 21.916,14 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη σε τιμή προσφορά.

Προμήθεια πλακιδίων μαρμάρου για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην προμήθεια πλακιδίων μαρμάρου, για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων, του δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισθείσας δαπάνης 14.464,80€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμόμε κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη σε τιμή προσφορά.

«Μελέτη ηλεκτροφωτισμού οδού Αλ. Παπαναστασίου και πλατείας Σταμάτη Καραμανλή και βελτίωση κλιματικών συνθηκών στην πλατεία Σταμάτη Καραμανλή»

O Δήμος Θεσσαλονίκης, προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη ηλεκτροφωτισμού οδού Αλ. Παπαναστασίου και πλατείας Σταμάτη Καραμανλή και βελτίωση κλιματικών συνθηκών στην πλατεία Σταμάτη Καραμανλή», με προεκτιμώμενη αμοιβή 65.077,82 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ, (80.045,72 € με ΦΠΑ) στα πλαίσια του Προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ. Το Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ συγχρηματοδοτείται κατά 70% από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και κατά 30% από ίδιους πόρους.

Επαναληπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ενός (1) μικρού κλειστού ημιφορτηγού (τύπου mini van) και ενός (1) λεωφορείου μεταφοράς νηπίων, για τις ανάγκες της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών

Δημόσιος ανοικτός επαναληπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ενός (1) μικρού κλειστού ημιφορτηγού (τύπου mini van) και ενός (1) λεωφορείου μεταφοράς νηπίων, για τις ανάγκες της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών, π.δ. 130.318,50 € με Φ.Π.Α.

X