Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 29/2017 Μελέτης του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, για την «Προμήθεια φορτηγών αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού 3.488.120,00€ με ΦΠΑ 24%.».

Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 29/2017 Μελέτης του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, αναφορικά με την «Προμήθεια φορτηγών αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού 3.488.120,00€ με ΦΠΑ 24%.». Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το

Δημόσια Διαβούλευση για ‘’Ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων και υπαίθριου χώρου και διενέργειας χρηματαποστολών σε εξειδικευμένη εταιρία, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης (Δ/νσης Εκπαίδευσης και Αθλητισμού, Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, Δ/νσης Εξυπηρέτησης Πολιτών, Δ/νσης Κατασκευών και Συντηρήσεων, Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων), ετών 2018-2020’’

Δημόσια Διαβούλευση για ‘’Ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων και υπαίθριου χώρου και διενέργειας χρηματαποστολών σε εξειδικευμένη εταιρία, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης (Δ/νσης Εκπαίδευσης και Αθλητισμού, Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, Δ/νσης Εξυπηρέτησης Πολιτών, Δ/νσης Κατασκευών και Συντηρήσεων, Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων), ετών 2018-2020’’. Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν

Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 1/2017 Μελέτης του  Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, αναφορικά με την «Προμήθεια Τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής στο ‘Πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Βοήθειας που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)’».

Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 1/2017 Μελέτης του  Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, αναφορικά με την «Προμήθεια Τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής στο ‘Πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Βοήθειας που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)’». Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν

Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αριθ. 1/2018 Μελέτης του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, αναφορικά με την «Προμήθεια ειδών σίτισης (έτοιμου φαγητού) σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και παροχής δεκατιανού σε απόρους μαθητές, του Δήμου Θεσσαλονίκης ετών 2018 – 2020»

Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αριθ. 1/2018 Μελέτης του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, αναφορικά με την «Προμήθεια ειδών σίτισης (έτοιμου φαγητού) σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και παροχής δεκατιανού σε απόρους μαθητές, του Δήμου Θεσσαλονίκης ετών 2018 – 2020». Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το

Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 21/2017 Μελέτης του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με την «Προμήθεια τεσσάρων (4) μικρών λεωφορείων μεταφοράς ΑμεΑ με δύο (2) θέσεις αμαξιδίων, έξι (6) θέσεις καθήμενων, μίας (1) θέσης συνοδού και μίας (1) θέσης οδηγού για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού 242.479,97€ με ΦΠΑ 24%

Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 21/2017 Μελέτης του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με την «Προμήθεια τεσσάρων (4) μικρών λεωφορείων μεταφοράς ΑμεΑ με δύο (2) θέσεις αμαξιδίων, έξι (6) θέσεις καθήμενων, μίας (1) θέσης συνοδού και μίας (1) θέσης οδηγού για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας

Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 6/2017 Μελέτης του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με την “Προμήθεια σαρώθρων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης”

Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 6/2017 Μελέτης του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με την «Προμήθεια σαρώθρων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού 2.802.400,00€ με ΦΠΑ 24%». Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’αριθμ. 17/2017 μελέτης του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με την προμήθεια πολλαπλών τύπων απορριμματοκιβωτίων διαφόρων χωρητικοτήτων π.δ. 4.171.484,00 € με το Φ.Π.Α. 24%

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’αριθμ. 17/2017 μελέτης του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με την προμήθεια πολλαπλών τύπων απορριμματοκιβωτίων διαφόρων χωρητικοτήτων π.δ. 4.171.484,00 € με το Φ.Π.Α. 24% Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας

Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄ αριθμ. Α3/2017 Μελέτης του Τμήματος Ανακύκλωσης της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με το έργο : “Συλλογή και Διαχείριση μεταχειρισμένων συσσωρευτών (τύπου Μολύβδου-Οξέος) από τις εγκαταστάσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης”

Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄ αριθμ. Α3/2017 Μελέτης του Τμήματος Ανακύκλωσης της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων Αναφορικά με το έργο που αφορά τη : “Συλλογή και Διαχείριση μεταχειρισμένων συσσωρευτών (τύπου Μολύβδου-Οξέος) από τις εγκαταστάσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης” προς ανακύκλωσή τους, κατόπιν διενέργειας φανερής, πλειοδοτικής, προφορικής Δημοπρασίας. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ : ΠΕΜΠΤΗ 18/01/2018 και ΩΡΑ  23.59΄.

Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄ αριθμ. Α4/2017 Μελέτης του Τμήματος Ανακύκλωσης της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων,  αναφορικά με το έργο :  “ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΠΑΚΙΩΝ του Δήμου Θεσσαλονίκης,  κατόπιν διενέργειας φανερής, πλειοδοτικής, προφορικής Δημοπρασίας”.

Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄ αριθμ. Α4/2017 Μελέτης του Τμήματος Ανακύκλωσης της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων,  αναφορικά με το έργο :  “ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΠΑΚΙΩΝ του Δήμου Θεσσαλονίκης,  κατόπιν διενέργειας φανερής, πλειοδοτικής, προφορικής Δημοπρασίας”. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ :  ΤΡΙΤΗ 19/12/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 23.59΄ Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της

Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Δ/νσης  Δόμησης & Πολεοδομικών Εφαρμογών, για την ανάθεση υπηρεσιών για την εκτέλεση εσωτερικής μετακόμισης της Δ/νσης Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών και μεταφοράς του αρχείου της Δ/νσης από το μισθωμένο ακίνητο στη Θέρμη στο κτήριο επί της οδού Μανουσογιαννάκη 6. οικ. έτους 2017  π.δ.  24.800,00€ (με Φ.Π.Α. 24%)

Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού   της Δ/νσης  Δόμησης & Πολεοδομικών Εφαρμογών, για την ανάθεση υπηρεσιών για την ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ  ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΤΗ ΘΕΡΜΗ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗ 6. οικ. έτους 2017  π.δ.  24.800,00€ (με

X