Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης


Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης (Μέγαρο Μπίλλη)
Πλ. Ιπποδρομίου, 54621 Θεσσαλονίκη
τηλ. 2310 264668/274167
fax: 2310 274003


Το Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης είναι ένα ερευνητικό ίδρυμα που ειδικεύεται στην ενασχόληση με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Ιδρύθηκε το 1983 και είναι υπηρεσία του Δήμου Θεσσαλονίκης.  Στεγάζεται  σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην πλατεία Ιπποδρομίου που έγιναν με δωρεά του ζεύγους Αναστασίου και Ιουλίας Μπίλλη. Το κτίριο διαθέτει εκθεσιακό χώρο, εξειδικευμένη ιστορική βιβλιοθήκη με αναγνωστήριο, καθώς και σύγχρονη αίθουσα συνεδρίων, λόγου.

Το Κέντρο Ιστορίας εποπτεύεται από Συμβουλευτική Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν καθηγητές πανεπιστημίου, συγγραφείς, δημοσιογράφοι, συλλέκτες, δημοτικοί σύμβουλοι και άλλες προσωπικότητες της Θεσσαλονίκης.  Καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του έχει αναπτύξει δράσεις και προγράμματα για την προαγωγή και ανάπτυξη της έρευνας και της ιστοριογραφίας της Θεσσαλονίκης.

Σκοποί:

1. Η διάσωση, καταγραφή και μελέτη των κάθε είδους άμεσων και έμμεσων πηγών που αναφέρονται στην ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής.

2. Η περιοδική εκκαθάριση και διαχείριση του Δημοτικού Αρχείου Θεσσαλονίκης και η σταδιακή εισαγωγή του στις συλλογές του Κ.Ι.Θ. με τη συνεργασία του Ιστορικού Αρχείου Μακεδονίας.

3. Η διεξαγωγή, προώθηση, υποστήριξη της επιστημονικής έρευνας της σχετικής με την εν γένει ιστορία της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας, καθώς και η πρόκληση του ενδιαφέροντος του κοινού και η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας μαζί του και με πολιτιστικούς φορείς και ιδρύματα.

4. Η ευαισθητοποίηση των δημοτών και κυρίως των μαθητών της Θεσσαλονίκης για την ιστορία της πόλης.

5. Η διάθεση του Δημοτικού Αρχείου και των άλλων αρχειακών Συλλογών στην ιστορική έρευνα.

Βιβλιοθήκη και Ιστορικές Συλλογές

Στην εξειδικευμένη βιβλιοθήκη του Κέντρου Ιστορίας περιλαμβάνονται βιβλία, περιοδικές εκδόσεις και έντυπα που επικεντρώνονται στην ιστορία και τον πολιτισμό της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας. Στον ίδιο χώρο στεγάζονται  το Δημοτικό Αρχείο, οι Ιδιωτικές Συλλογές, τα αρχεία φωτογραφιών, ταχυδρομικών δελταρίων, χαρτών, εφημερίδων και αφισών. Η βιβλιοθήκη διαθέτει αναγνωστήριο, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξυπηρετούνται και ηλεκτρονικά με τη δυνατότητα αναζήτησης των βιβλίων μέσω της ιστοσελίδας http://lib.thessaloniki.gr . Επίσης μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αναρτημένα ψηφιοποιημένα πολιτιστικά και ιστορικά τεκμήρια στην ιστοσελίδα http://culture.thessaloniki.gr .

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή 8:00-14:00

Εκδόσεις

Η εκδοτική δραστηριότητα του Κέντρου Ιστορίας περιλαμβάνει αυτοτελείς εκδόσεις ιστορικών μελετών, πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων και την Επιστημονική Επετηρίδα “Θεσσαλονίκη”, στην οποία δημοσιεύονται πρωτότυπες μελέτες για την ιστορία της πόλης. Τα προηγούμενα χρόνια πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 50 εκδόσεις, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και κατάλογοι εκθέσεων, τουριστικοί οδηγοί, καθώς επίσης και ιστορικά λευκώματα των αθλητικών ομάδων της πόλης, καρπός δεκαετούς ερευνητικής εργασίας του προσωπικού του ιδρύματος.

Οι εκδόσεις πωλούνται από Δευτέρα-Παρασκευή 8:00-11:00 στις εγκαταστάσεις του Κέντρου.

 • Περιοδικές Εκδόσεις

  Επιστημονική Επετηρίδα του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης
  Η Επιστημονική επετηρίδα του Κ.Ι.Θ. που εκδίδεται περιοδικά κι έχει ως σκοπό τη δημοσίευση επιστημονικών εργασιών που βασίζονται σε ανέκδοτες πηγές και αφορούν την καταγραφή της ιστορίας της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής της.
  τ.6: 2002 – 496 σελ.
  Τιμή: 10€

  Αρχειακά Ανάλεκτα –
  Επιστημονικό Περιοδικό του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης, το οποίο εκδόθηκε με χορηγό το Σωματείο Φίλων του Κέντρου Ιστορίας.
  Το Επιστημονικό περιοδικό του Κ.Ι.Θ. που εκδίδεται περιοδικά και κάθε τόμος του αφορά στην έρευνα ενός διαφορετικού θέματος.
  Στον 1ο τόμο ερευνήθηκε η θεματική ενότητα “Κοινωνική Πρόνοια και Κρατική Μέριμνα στην πόλη της Θεσσαλονίκης πριν από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο (1920-1940)”.
  τ.1: 2014 – 246 σελ.
  Ο τόμος διατείθεται από το Σωματείο Φίλων Κ.Ι.Θ.
  Θεσσαλονίκη –

  Επιστημονική Επετηρίδα του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης
  Η Επιστημονική επετηρίδα του Κ.Ι.Θ. που εκδίδεται περιοδικά κι έχει ως σκοπό τη δημοσίευση επιστημονικών εργασιών που βασίζονται σε ανέκδοτες πηγές και αφορούν την καταγραφή της ιστορίας της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής της.
  τ.1: 1985 – 750 σελ. Τιμή: 8€
  τ 2: 1990 – 516 σελ. εξαντλήθηκε
  τ.3: 1992 – 333 σελ. Τιμή: 8€
  τ.4: 1994 – 395 σελ. Τιμή: 8€
  τ.5: 1998 – 395 σελ. Τιμή: 8€

  Επιστημονική Επετηρίδα του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης
  Η Επιστημονική επετηρίδα του Κ.Ι.Θ. που εκδίδεται περιοδικά κι έχει ως σκοπό τη δημοσίευση επιστημονικών εργασιών που βασίζονται σε ανέκδοτες πηγές και αφορούν την καταγραφή της ιστορίας της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής της.
  τ.8: 2013 – 496 σελ.
  Τιμή: 10€

  Επιστημονική Επετηρίδα του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης
  Η Επιστημονική επετηρίδα του Κ.Ι.Θ. που εκδίδεται περιοδικά κι έχει ως σκοπό τη δημοσίευση επιστημονικών εργασιών που βασίζονται σε ανέκδοτες πηγές και αφορούν την καταγραφή της ιστορίας της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής της.
  τ.7: 2008 – 496 σελ.
  Τιμή: 10€

 • Λογοτεχνικό Αρχείο

  Ένδον Πόλη – Ανθολόγηση διηγημάτων μεταπολεμικών πεζογράφων της Θεσσαλονίκης
  1989 – 176 σελ.
  εξαντλήθηκε
  Επιμέλεια, εισαγωγή, ανθολόγηση: Περικλής Σφυρίδης
  Ανθολογία διηγημάτων πεζογράφων της Θεσσαλονίκης της μεταπολεμικής περιόδου, με εισαγωγή και σχόλια του συγγραφέα και επίσης ανθολογούμενου Περικλή Σφυρίδη.

 • Πρακτικά Συνεδρίων

  Χριστιανική Μακεδονία – Ο από Θεσσαλονίκης Οικουμενικός Πατριάρχης, Ιωακείμ Γ’ ο Μεγαλοπρεπής – Πρακτικά Επιστημονικού συμποσίου
  1994 – 309 σελ.
  Τιμή: 5€

  Πρακτικά επιστημονικού συνεδρίου με γενικό τίτλο Χριστιανική Μακεδονία, όπου αναλύεται διεξοδικά η προσωπικότητα και η δράση του Οικουμενικού Πατριάρχη Ιωακείμ Γ’, του επονομαζόμενου Μεγαλοπρεπούς, σε δύσκολες περιόδους της Μακεδονικής Ιστορίας.
  Χριστιανική Θεσσαλονίκη: Παλαιολόγειος εποχή – Πρακτικά επστημονικού συμποσίου
  1989 – 358 σελ.
  εξαντλήθηκε

  Πρακτικά επιστημονικού συμποσίου με γενικό τίτλο Χριστιανική Θεσσαλονίκη, που οργανώθηκε από το Κ.Ι.Θ. και την Ιερά Μονή Βλατάδων το 1987, στο πλαίσιο των ΚΒ’ Δημητρίων, όπου εξετάζονται διάφορες ιστορικές περίοδοι της Θεσσαλονίκης . Ο συγκεκριμένος τόμος είναι αφιερωμένος στην Παλαιολόγειο εποχή.
  Χριστιανική Θεσσαλονίκη: Σταυροπηγιακές και ενοριακές μονές – Πρακτικά επιστημονικού συμποσίου
  1995 – 244 σελ.
  Τιμή: 5€

  Πρακτικά επιστημονικού συμποσίου με γενικό τίτλο Χριστιανική Θεσσαλονίκη, που οργανώθηκε από το Κ.Ι.Θ. και την Ιερά Μονή Βλατάδων το 1993, στο πλαίσιο των ΚΗ’ Δημητρίων, όπου εξετάζονται διάφορες ιστορικές περίοδοι της Θεσσαλονίκης. Ο συγκεκριμένος τόμος είναι αφιερωμένος στις Σταυροπηγιακές και ενοριακές Μονές, που υπήρξαν φορείς και θεσμοί εμπεδώσεως του Ορθόδοξου Χριστιανικού και Εκκλησιαστικού φρονήματος δια μέσου των αιώνων.
  Χριστιανική Θεσσαλονίκη: Από του Αποστόλου Παύλου μέχρι και της Κωνσταντίνειου εποχής – Πρακτικά επιστημονικού συμποσίου
  1990 – 194 σελ.
  Τιμή: 5€

  Πρακτικά επιστημονικού συμποσίου με γενικό τίτλο Χριστιανική Θεσσαλονίκη , που οργανώθηκε από το Κ.Ι.Θ. και την Ιερά Μονή Βλατάδων το 1988, στο πλαίσιο των ΚΓ’ Δημητρίων, όπου εξετάζονται διάφορες ιστορικές περίοδοι της Θεσσαλονίκης.   Ο συγκεκριμένος τόμος είναι αφιερωμένος στην εποχή της παρουσίας του Απόστολου Παύλου έως και τη λεγόμενη Κωνσταντίνειο εποχή.
  Χριστιανική Θεσσαλονίκη: από της Ιουστινιάνειου εποχής, έως και της Μακεδονικής Δυναστείας – Πρακτικά επιστημονικού συμποσίου
  1991 –  261 σελ.
  εξαντλήθηκε

  Πρακτικά επιστημονικού συμποσίου με γενικό τίτλο Χριστιανική Θεσσαλονίκη, που οργανώθηκε από το Κ.Ι.Θ. και την Ιερά Μονή Βλατάδων το 1989, στο πλαίσιο των ΚΔ’ Δημητρίων, όπου εξετάζονται διάφορες ιστορικές περίοδοι της Θεσσαλονίκης. Ο συγκεκριμένος τόμος είναι αφιερωμένος στην Ιουστιάνειο εποχή έως και την Μακεδονικής Δυναστείας
  Χριστιανική Θεσσαλονίκη: από της εποχής των Κομνηνών μέχρι της αλώσεως της Θεσσαλονίκης υπό των Οθωμανών 1430 (11ος – 15ος αιώνας μ.Χ.) – Πρακτικά επιστημονικού συμποσίου
  1992 –  186 σελ.
  Τιμή: 5€

  Πρακτικά επιστημονικού συμποσίου με γενικό τίτλο Χριστιανική Θεσσαλονίκη, που οργανώθηκε από το Κ.Ι.Θ. και την Ιερά Μονή Βλατάδων το 1990 στο πλαίσιο των ΚΕ’ Δημητρίων, όπου εξετάζονται διάφορες ιστορικές περίοδοι της Θεσσαλονίκης.
  Ο συγκεκριμένος τόμος είναι αφιερωμένος από την εποχή της δυναστείας των Κομνηνών, έως την άλωση της Θεσσαλονίκης από τους Οθωμανούς το 1430.
  Η Θεσσαλονίκη μετά το 1912. Πρακτικά Συμποσίου 1985 – Πρακτικά επιστημονικού συμποσίου
  1985 – 773 σελ.
  Τιμή: 5€

  Πρακτικά συμποσίου που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του εορτασμού των 2300 χρόνων της Θεσσαλονίκης, και αφορά σε μία εκτενή εξέταση των ιστορικών διαδρομών της Θεσσαλονίκης, από την απελευθέρωση της έως τις μέρες μας.
  Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Γεννάδιος Αλεξιάδης 1912-1951 – Πρακτικά επιστημονικής επετηρίδας
  1992 – 341 σελ.
  εξαντλήθηκε

  Πρακτικά της ημερίδας που αφορά στη θρησκευτική και κοινωνική δράση του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Γενναδίου Αλεξιάδη, κατά την εποχή της Αρχιερατείας του στη Θεσσαλονίκη, από το 1912 έως το 1951.
  Η νεότερη ιστορία της Θεσσαλονίκης και ο τύπος – Πρακτικά κύκλου ομιλιών
  1993 – 237 σελ.
  Τιμή: 5€

  Πρακτικά των 5 συνολικά κύκλων ομιλιών, που οργανώθηκαν από το Κ.Ι.Θ. και το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, όπου αναφαίνεται η δραστηριότητα του Τύπου, αλλά και ο ρόλος που έπαιξε, ως πρωτογενής πηγή στην καταγραφή της ιστορίας της Θεσσαλονίκης.
  Χριστιανική Θεσσαλονίκη: Οθωμανική περίοδος 1430-1912 Α’ τόμος – Πρακτικά επιστημονικού συμποσίου
  1993 – 214 σελ.
  Τιμή: 5€

  Πρακτικά επιστημονικού συμποσίου με γενικό τίτλο Χριστιανική Θεσσαλονίκη , που οργανώθηκε από το Κ.Ι.Θ. και την Ιερά Μονή Βλατάδων το 1991, στο πλαίσιο των ΚΣΤ’ Δημητρίων, όπου εξετάζονται διάφορες ιστορικές περίοδοι της Θεσσαλονίκης .
  Ο συγκεκριμένος τόμος είναι αφιερωμένος στην εποχή της Τουρκοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και καλύπτει το Α’ μέρος των εργασιών του συνεδρίου.
  Χριστιανική Θεσσαλονίκη: Οθωμανική περίοδος 1430-1912 Β’ τόμος – Πρακτικά επιστημονικού συμποσίου
  1994 – 368 σελ.
  Τιμή: 5€

  Πρακτικά επιστημονικού συμποσίου με γενικό τίτλο Χριστιανική Θεσσαλονίκη , που οργανώθηκε από το Κ.Ι.Θ. και την Ιερά Μονή Βλατάδων το 1992, στο πλαίσιο των ΚΖ’ Δημητρίων, όπου εξετάζονται διάφορες ιστορικές περίοδοι της Θεσσαλονίκης.
  Ο συγκεκριμένος τόμος είναι αφιερωμένος στην εποχή της Τουρκοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και καλύπτει το Β’ και τελευταίο μέρος των εργασιών του συνεδρίου.
  Η διαχρονική πορεία του κοινοτισμού στη Μακεδονία. Πρακτικά Συμποσίου – Πρακτικά επιστημονικού συμποσίου
  1991 – 594 σελ.
  εξαντλήθηκε

  Πρακτικά συμποσίου που πραγματοποιήθηκε με την πνευματική αρωγή του καθηγητή Ν. Πανταζόπουλου και αφορά στην ιστορική πορεία του κοινοτισμού στον πολύπαθο μακεδονικό χώρο, τις διάφορες μορφές του, καθώς και την συμβολή του στην ιδανική ταύτιση κοινότητας – κοινωνίας – πολιτείας από την κλασσική περίοδο έως την εποχή της Τουρκοκρατίας.
  Τα ελληνικά σχολεία στη Θεσσαλονίκη κατά τον τελευταίο αιώνα της Τουρκοκρατίας – Πρακτικά επιστημονικού συμποσίου
  1994 – 275 σελ.
  Τιμή: 5€

  Πρακτικά συμποσίου που οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε από τον τομέα Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ. και αφορά στην εκπαιδευτική δραστηριότητα των Ελληνικών σχολείων της Θεσσαλονίκης κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας.
  Οι εκπαιδευτικοί γράφουν και μιλούν για την ιστορία των σχολείων της Θεσσαλονίκης – Πρακτικά εκπαιδευτικού συνεδρίου.
  2009 – 333 σελ.
  Τιμή: 10€

  Πρακτικά επιστημονικού συνεδρίου με θέμα την εκπαιδευτική ιστορία της Θεσσαλονίκης, το οποίο πραγματοποιήθηκε από το Κ.Ι.Θ. σε συνεργασία με τον Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ. το διάστημα 21-23 Σεπτεμβρίου 2006.
  Γνωριμία με τη Γη του Αλεξάνδρου. Η περίπτωση του Νομού Ημαθίας – Πρακτικά επιστημονικής διημερίδας
  2004 – 286 σελ.
  Τιμή: 10€

  Πρακτικά επιστημονικής διημερίδας, που αφορούν την παρουσίαση των ανακαλύψεων των μυστικών των αρχαίων πόλεων των Αιγών, της Βεργίνας, της Μίεζας αλλά και της Βυζαντινής Βέροιας.
  Γνωριμία με τη Γη του Αλεξάνδρου. Τέχνη στο νομό Πέλλας – Πρακτικά επιστημονικής διημερίδας
  2003 – 240 σελ.
  Τιμή: 10€

  Πρακτικά επιστημονικής διημερίδας, που αφορούν την παρουσίαση των συμπερασμάτων των τελευταίων ανασκαφικών και ιστορικών ερευνών, προκειμένου να γνωρίσουμε καλύτερα το Νομό Πέλλας, στους τομείς της ιστορίας, αρχαιολογίας και τέχνης.
  Ιστορία της Ιατρικής στην πόλη της Θεσσαλονίκης – Πρακτικά 1ου επιστημονικού συνεδρίου
  2006 – 269 σελ.
  Τιμή: 10€

  Πρακτικά 1ου Επιστημονικού Συνεδρίου, που αφορούν την πορεία της ιατρικής στη Θεσσαλονίκη, με εισηγήσεις σε θέματα σχετικά με τους θεσμούς, τα ιδρύματα, και τα πρόσωπα που διακόνησαν την ιατρική, οδοντιατική και φαρμακευτική επιστήμη από την αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή.
  Χριστιανική Θεσσαλονίκη: Η επαρχιακή μητροπολιτική σύνοδος Θεσσαλονίκης – Πρακτικά επιστημονικού συμποσίου
  2000 – 220 σελ.
  Τιμή: 5€

  Πρακτικά του ιγ’ διεθνούς επιστημονικού συμποσίου, το οποίο πραγματεύτηκε τον εκκλησιαστικό θεσμό της Επαρχιακής Μητροπολιτικής Συνόδου της Θεσσαλονίκης, ο οποίος λειτούργησε μέχρι το 1924.
  Ρήγας Βελεστινλής, 200 χρόνια από το θάνατό του – Πρακτικά ημερίδας
  2003 – 80 σελ.
  Τιμή: 5€

  Πρακτικά ημερίδας, αφιερωμένη στο μεγάλο διαφωτιστή, επαναστάτη, δημοκράτη, η οποία πραγματοποιήθηκε με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από το θάνατό του. Θεσμοί και Τοπική Αυτοδιοίκηση στη Θεσσαλονίκη διαχρονικά – Πρακτικά διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου
  2006 – 88 σελ.
  Τιμή: 8€

  Πρακτικά διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου, που αφορούν τη σχέση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και θεσμών της τοπικής κοινωνίας πνευματικού, κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.
  Χριστιανική Θεσσαλονίκη: Από τη Β’ στη Γ’χιλιετία – Πρακτικά επιστημονικού συμποσίου
  2008 – 215 σελ.
  Τιμή: 5€

  Πρακτικά επιστημονικού συμποσίου, που αφορούν την παρουσία της χριστιανικής εκκλησίας στη Θεσσαλονίκη, επί δύο χιλιάδες συναπτά έτη.

 • Αυτοτελείς Εκδόσεις

  12 αφίσες με θέμα την παλιά Θεσσαλονίκη –

  12 αφίσες με θέμα την παλιά Θεσσαλονίκη εξαντλήθηκε

  Πρόκειται για μια έκδοση 12 μεγενθυμένων ταχυδρομικών δελταρίων (καρτ ποστάλ) με θέμα τη Θεσσαλονίκη από τη συλλογή του Κ.Ι.Θ.

  12 καρτ-ποστάλ με θέμα την παλιά Θεσσαλονίκη –

  15 καρτ-ποστάλ με θέμα την παλιά ΘεσσαλονίκηΤιμή: 5€

  Πρόκειται για ανατύπωση 12 έγχρωμων παλαιών ταχυδρομικών δελταρίων (καρτ ποστάλ) με θέμα τη Θεσσαλονίκη, από τη συλλογή του Κ.Ι.Θ.

  Bredenkamp, Francois – The Byzantine empire of Thessaloniki, 1224 – 1242 –

  Bredenkamp, Francois 1996 – 293 σελ.

  Τιμή: 8€

  Μελέτη ειδικού ιστορικού ενδιαφέροντος που αφορά σε μία αδιερεύνητη περίοδο της Θεσσαλονίκης, από το 1224 έως το 1242 και συμπίπτει με την άφιξη του δεσπότη της Ηπείρου Θεοδώρου Άγγελου Κομνηνού, που ανακηρύσσει τη Θεσσαλονίκη Πρωτεύουσα της Ελληνικής Αυτοκρατορίας.
  Η Θεσσαλονίκη στα Χαρακτικά, από το 15ο έως τα τέλη του 19ου αιώνα – Κατάλογος έκθεσης Η Θεσσαλονίκη στα Χαρακτικά, από το 15ο έως τα τέλη του 19ου αιώνα
  1998 – 96 σελ.
  Τιμή: 5€

  Λεύκωμα με φωτογραφίες χαρακτικών, όπου απεικονίζεται η Θεσσαλονίκη, από τον 15ο έως τα τέλη του 19ου αιώνα, από τις συλλογές των Α. Παπαιωάννου, Γ. Πατιερίδη, Κ. Σταμάτη, Ι. Τανιμανίδη και Υ. Αραμπατζίδου, στο πλαίσιο της ομώνυμης έκθεσης.
  Έκθεση ιστορικών ντοκουμέντων της Θεσσαλονίκης – Kατάλογος έκθεσης
  Έκθεση ιστορικών ντοκουμέντων της Θεσσαλονίκης1985 – 58 σελ.
  εξαντλήθηκε

  Ενδεικτική παρουσίαση του φωτογραφικού αρχείου του Κ.Ι.Θ., όπως αυτό παρουσιάστηκε στην ομώνυμη έκθεση, στο πλαίσιο του εορτασμού των 2300 χρόνων της Θεσσαλονίκης.

  Ελένη Γρ. Τζιούτζια – Το Τενεκεδένιο Σχολείο της Θεσσαλονίκης – Το σχολείο των προσφύγων

  Το Τενεκεδένιο Σχολείο της Θεσσαλονίκης
  2000 – 40 σελ.
  Τιμή: 10€

  Μελέτη που καταγράφει την ιστορία του Τενεκεδένιου Σχολείου, μέσα από τα αρχεία του Σχολείου και από διηγήσεις παλαιών μαθητών του. Το βιβλίο είναι διανθισμένο με πλούσιο φωτογραφικό υλικό μέσα από το οποίο παρουσιάζεται ανάγλυφα η ιστορία τόσο του σχολείου όσο και της ίδιας της Τούμπας, της συνοικίας των προσφύγων.

  Βραβεία Αν. Μπίλλη, Η ιστορία του Ν. Πέλλας μέσα από τις συλλογές των Γυμνασίων και Λυκείων –
  2001 – 79 σελ.
  Τιμή: 8€

  Λεύκωμα που εκδόθηκε στο πλαίσιο του θεσμού “Βραβεία Αναστασίου Μπίλλη”, με σκοπό την ανάδειξη της ιστορίας των ακριτικών χωριών της Μακεδονίας.

  Η επανάσταση του 1821 στο Βρετανικό τύπο –

  Η επανάσταση του 1821 στο Βρετανικό τύπο1997 – 16 σελ.

  Τιμή: 5€

  Συνοδευτικό λεύκωμα για την έκθεση που είχε σαν θέμα τις ειδήσεις του Βρετανικού τύπου της εποχής, σχετικά με τα γεγονότα της επανάστασης του 1821.

  Ιστορικά κειμήλια ελληνικής παλιγγενεσίας – Συλλογή Δ. Παρθένη, Σ. Χαραλαμπάκη

  Ιστορικά κειμήλια ελληνικής παλιγγενεσίας

  1999 – 80 σελ.
  εξαντλήθηκε

  Λεύκωμα με φωτογραφίες διαφόρων αντικειμένων – κειμηλίων ιστορικής σημασίας, από την εποχή της Ελληνικής εθνεγερσίας, που εκδόθηκε στο πλαίσιο της ομώνυμης έκθεσης.

  Καλογήρου Νίκος – Αρχιτεκτονική και πολεοδομία στη μεταπολεμική Θεσσαλονίκη: μια κριτική επισκόπηση –

  Καλογήρου Νίκος Αρχιτεκτονική και Πολεοδομία την μεταπολεμική περίοδο1991 – 107 σελ (δίγλωσση έκδοση).

  Τιμή: 8€

  Δίγλωσση μελέτη στα ελληνικά και αγγλικά με αρχιτεκτονικό και πολεοδομικό ενδιαφέρον, που παρακολουθεί με σειρά φωτογραφικών τεκμηρίων την αρχιτεκτονική και πολεοδομική εξέλιξη της Θεσσαλονίκης, κατά την μεταπολεμική περίοδο.

  Η Θεσσαλονίκη: 1917-1967: Η ταυτότητα της πόλης μέσα από το Δημοτικό Αρχείο – Κατάλογος έκθεσης, κείμενα Β. Γούναρης.
  1995 – 69 σελ.
  Τιμή: 5€

  Κατάλογος που συνόδευε την έκθεση που πραγματοποιήθηκε με την ευκαιρία των εγκαινίων του νέου κτιρίου του Κ.Ι.Θ., όπου παρουσιάζονται ενδεικτικά έγγραφα από το Δημοτικό Αρχείο του Δήμου Θεσσαλονίκης.
  Κωστίου, Κατερίνα – Εργογραφία – βιβλιογραφία. Γ. Θ. Βαφόπουλου (1918-1988) –

  Κωστίου, Κατερίνα1988 – 140 σελ.
  Τιμή: 8€

  Πρόκειται για μια λεπτομερή καταγραφή της βιβλιογραφίας του Γ.Θ. Βαφόπουλου, από πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές και η ενημέρωση της φτάνει έως το 1968.

  Σατραζάνης, Αντώνιος Δ. – La ville de Thessalonique dans la prose locale 1935-1985 –

  Σατραζάνης, Αντώνιος Δ1996 – 283 σελ.

  Τιμή: 8€

  Επιστημονική μελέτη στη γαλλική γλώσσα που αναφέρεται στο ρόλο και στη λειτουργία της πόλης της Θεσσαλονίκης μέσα από την λογοτεχνία, την περίοδο 1935 – 1975.  Εξετάζονται οι περιπτώσεις των Ν.Γ. Πεντζίκη, Γ. Ιωάννου, Τ. Καζαντζή και Σ. Παπαδημητρίου.

  Ταγαράκης Ιωάννης – Το φιλανθρωπικό έργο στην Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Θεσσαλονίκης (1840-1928) –

  Ταγαράκης Ιωάννης1994 – 203 σελ.

  Τιμή: 8€

  Μελέτη που παρακολουθεί τις δραστηριότητες και το γενικότερο κοινωνικό έργο της Ελληνικής Ορθόδοξου κοινότητος της Θεσσαλονίκης, κατά το χρονικό διάστημα 1840-1928, με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν από τεκμήρια άλλων κοινωνικών φορέων της πόλης, με τον ίδιο φιλανθρωπικό προσανατολισμό.

  Η Θεσσαλονίκη του 1912 μέσα από τα σχέδια της Θάλειας Φλωρά-Καραβία –

  Η Θεσσαλονίκη του 1912 μέσα από τα σχέδια της Θάλειας Φλωρά-Καραβία1991 – 75 σελ.
  εξαντλήθηκε
  Λεύκωμα με σχόλια στην ελληνική και γαλλική γλώσσα, όπου παρουσιάζεται τμήμα των έργων της Θ.Β. Καραβία, που έγιναν κατά την περίοδο του Α’ Βαλκανικού πολέμου και αφορούν γεγονότα που διαδραματίστηκαν στον ευρύτερο χώρο της Θεσσαλονίκης.

  Θεσσαλονίκη: Tο θαλασσινό πρόσωπο της πόλης –
  Θεσσαλονίκη: Tο θαλασσινό πρόσωπο της πόλης
  1995 – 16 σελ. + 12 γκραβούρες
  εξαντλήθηκε

  Ειδική έκδοση ( foglio) με 12 φωτογραφίες χαλκογραφιών και λιθογραφιών διαφόρων παραστάσεων της Θεσσαλονίκης, εξ αποστάσεως, από τις συλλογές γνωστών συλλεκτών. Η όλη έκδοση διανθίζεται με σχετικό κείμενο του Ε. Χεκίμογλου.

  Κερασίδης Σίμος – Γεωργούλης Παναγιώτης – Η Τούμπα των προσφύγων – Εικόνες και μνήμες από τη γένεση μιας συνοικίας
  Η Τούμπα των προσφύγων
  2002 – 250 σελ.
  Τιμή: 15€

  Μελέτη καταγραφής της τοπικής ιστορίας της Τούμπας Θεσσαλονίκης από τη δεκαετία του ’20 μέχρι σήμερα. Μέσα από τα κείμενα, τις φωτογραφίες και τις προφορικές μαρτυρίες, επιχειρείται η καταγραφή της ιστορίας της περιοχής, της ταυτότητάς της και των προσφύγων που εγκαταστάθηκαν σ’ αυτή κουβαλώντας το νόστο της γλυκιάς πατρίδας που άφησαν πίσω τους, τον πόνο της προσφυγιάς και το όνειρο της δημιουργίας.
  Γηράσης, Νικόλαος – Το ιστορικό κέντρο Θεσσαλονίκης με επίκεντρο ΤΑ ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΑ -2006 – 414 σελ.
  Τιμή: 8€

  Η έκδοση αφορά τη λειτουργία του ιστορικού κέντρου του Δήμου Θεσσαλονίκης κατά τη δεκαπενταετία 1950-1965, όπως την περιγράφει ο θεσσαλονικιός συγγραφέας Νίκος Γηράσης, μέσα από προσωπικά του βιώματα στις αγορές των οδών Κομνηνών, Αριστοτέλους και Βλάλη.
  Αρχείο Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων Δήμου Θεσσαλονίκης –
  2009 – 176 σελ.

  Τιμή: 10€

  Έκδοση που αφορά ένα ιστορικό αρχείο των Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων στο Δήμο Θεσσαλονίκης από το 1969 μέχρι το 2009. Πρόκειται για μια έκδοση που καλύπτει 140 χρόνια δημοτικής ιστορίας,  με σύντομη ιστορική αναδρομή στην περίοδο της τουρκοκρατίας (1869-1912) και κατόπιν με σημαντικές ιστορικές αναφορές στην προπολεμική, μεταπολεμική και νεότερη ιστορία του Δήμου Θεσσαλονίκης, στην οποία περιλαμβάνονται βιογραφικά σημειώματα όλων των διατελεσάντων Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων από το 1974 μέχρι το 2009 καθώς και των συνθέσεων των Δημοτικών Συμβουλίων.

  Η παραπάνω έκδοση σκοπό έχει να συμπληρώσει προήγουμενη έκδοση του Κ.Ι.Θ. το 2003.

  Εικόνες από τη βιομηχανική Θεσσαλονίκη του χθες –

  2000 – 61 σελ.

  Τιμή: 5€

  Κατάλογος που συνόδευε την έκθεση “Εικόνες από τη βιομηχανική Θεσσαλονίκη του χθες”,η οποία πραγματοποιήθηκε στο Κ.Ι.Θ.. Η έκθεση αφορούσε την ιστορία της βιομηχανίας  μέσα από τη σκιαγράφηση της πολιτικής, δημογραφικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής της πόλης

  Ζιώγου Καραστεργίου, Σιδηρούρα – Θεσσαλονίκης Εκπαιδευτικά 19ος & 20ος αιώνας –

  2006 – 555 σελ.

  Τιμή: 10€

  Η έκδοση αποτελεί προάγγελο ενός πολύτομου έργου, που φιλοδοξεί να καλύψει την εκπαιδευτική κίνηση στη Θεσσαλονίκη το 19ο και 20ο αιώνα, με έμφαση στην τελευταία περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας και το μεσοπόλεμο. Η παρούσα έκδοση καλύπτει μια διαδρομή τριάντα χρόνων εκπαιδευτικής ιστορίας, από το 19ο αιώνα μέχρι το μεσοπόλεμο.

  70 χρόνια Φιλαρμονικής Δήμου Θεσσαλονίκης “1937-2007” –
  2009 – 64 σελ.
  Τιμή: 10€

  Λεύκωμα που αφορά τα 70 χρόνια ιστορίας της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Θεσσαλονίκης, από το 1937 μέχρι το 2007.
  Η Μάχη των Οχυρών, 6-10 Απριλίου 1941 – 2008 – 348 σελ.

  Τιμή: 20€

  Η έκδοση αποτελείται από σειρά φωτογραφιών και ντοκουμέντων, μέσα από λευκώματα γερμανών στρατιωτών που συμμετείχαν στην περίφημη “Μάχη των Οχυρών”, η οποία έλαβε χώρα κατά την εισβολή των Ναζί στα ελληνικά σύνορα τον Απρίλιο του 1941. Η δωρεά του συγκεκριμένου αρχείου από τον κο Λαγό συνετέλεσε αποτελεσματικά στην υλοποίηση του εγχειρήματος αυτού, το οποίο εκδόθηκε σε συνεργασία με το Μουσείο Φωτογραφίας “Χρήστος Καλεμκερής” του Δήμου Καλαμαριάς.

  Περίπατοι Κληρονομιάς στη Θεσσαλονίκη –
  2009 – 192 σελ.

  Τιμή: 12€

  Μια ελληνοαγγλική έκδοση του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Παράρτημα Θεσσαλονίκης, της Ελληνικής Εταιρίας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού. Πρόκειται για έναν οδηγό πόλης με διαδρομές ιστορικού ενδιαφέροντος για την πόλη. Οι προτεινόμενες διαδρομές αποτυπώνονται και σε κατατοπιστικούς χάρτες από την Εθνική Χαρτοθήκη.

  Περίπατοι Κληρονομιάς στη Θεσσαλονίκη –
  2016 – 192 σελ.

  Τιμή: 12€

  Μια ελληνογερμανική έκδοση του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Παράρτημα Θεσσαλονίκης, της Ελληνικής Εταιρίας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και το Γενικό Προξενείο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Πρόκειται για έναν οδηγό πόλης με διαδρομές ιστορικού ενδιαφέροντος για την πόλη. Οι προτεινόμενες διαδρομές αποτυπώνονται και σε κατατοπιστικούς χάρτες από την Εθνική Χαρτοθήκη.

  Πόντος, Μικρά Ασία, Θεσσαλονίκη –
  2000 – 112 σελ.
  Τιμή: 5€

  Πρόκειται για λεύκωμα που εκδόθηκε στο πλαίσιο έκθεσης ιστορικών τεκμηρίων από το φωτογραφικό αρχείο της Άννας Θεοφυλάκτου στο Κ.Ι.Θ.

  Σατραζάνης, Αντώνιος Δ. “Erudits grecs de la diaspora, Le cas des Thessaloniciens De la Renaissance au Siecle des Lumieres Leur oeuvre en Occident.” –

  2007 – 112 σελ.

  Τιμή: 10€

  Μια επιστημονική προσέγγιση στις καταβολές και στα επιτεύγματα της Νεοελληνικής Σκέψης και ιδίως στην προσφορά των Θεσσαλονικέων Λογίων στον φωτισμό του Γένους, στη γαλλική γλώσσα. Αναδεικνύεται το ιστορικό πλαίσιο και ιδίως οι έλληνες λόγιοι, στοχαστές, ουμανιστές, παιδαγωγοί, πνευματικοί δάσκαλοι που προσδιόρισαν και σηματοδότησαν με την πολύπλευρη προσφορά τους στα γράμματα την ιδεολογική, πνευματική και πολιτιστική κίνηση στην Ευρώπη.

  Θεσσαλονίκη. Στιγμές ιστορίας –
  2016 – 442 σελ.
  Η έκδοση πωλείται αποκλειστικά στα βιβλιοπωλεία
  Η έκδοση αποτελείται από σειρά φωτογραφιών και ντοκουμέντων από το Αρχείο του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου και του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης, στην οποία φαίνεται η έντονη παρουσία σημαντικών ιστορικών γεγονότων που σημάδεψαν τη ζωή της πόλης, ιδιαίτερα τα πρώτα είκοσι χρόνια του 1900.  Η έκδοση πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο και στην έρευνα και υλοποίησή της συνέβαλε καθοριστικά το προσωπικό του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης.

  Διερευνώντας την Τοπική Ιστορία της Θεσσαλονίκης –
  2010 – 143 σελ.
  Τιμή: 8€

  Αφορά έκδοση του Κ.Ι.Θ. στην οποία αναλύονται απόψεις, στάσεις και το γνωστικό επίπεδο μαθητών/τριών, καθώς επίσης η επίδραση της οικογένειας και του σχολείου στη διαμόρφωσή τους.

  Οι Τροχιόδρομοι Θεσσαλονίκης, Βόλου και Καρμοβασίων Σάμου –
  2007- 348 σελ.
  Τιμή: 20€

  Στο παρόν λεύκωμα, που αποτελεί τον πρώτο από τους δύο τόμους με αντικείμενο τους ελληνικούς τροχιόδρομους, ζωντανεύουν μέσα από ένα σπάνιο φωτογραφικό υλικό και κατατοπιστικά κείμενα η παρουσία των τραμ στη Θεσσαλονίκη, το Βόλο και τα Καρλοβάσια της Σάμου από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι τα μέσα περίπου του 20ου. Η έκδοση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Μουσείο Φωτογραφίας “Χρήστος Καλεμκερής” του Δήμου Καλαμαριάς.

  Βιβλιογραφία Θεσσαλονίκης 1986-2000 –
  2005 – 368 σελ.
  Τιμή: 8€

  Κατάλογος, στον οποίο καταγράφονται και συστηματοποιούνται όλες οι εκδόσεις για τη Θεσσαλονίκη στη δεκαπενταετία 1986-2000.

  Κούκης, Νίκος – Βυρσοδεψεία Θεσσαλονίκης –
  2000 – 60 σελ.
  Τιμή: 5€

  Κατάλογος που συνόδευε την έκθεση φωτογραφίας “Βυρσοδεψεία Θεσσαλονίκης”, του Ν. Κούκη, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Κ.Ι.Θ.. και κατέγραφε αποσπάσματα από το τραχύ επάγγελμα του βυρσοδέψη, το οποίο τείνει να εγκαταλειφθεί τα τελευταία χρόνια.

  Αρμάνοι – Βλάχοι –
  2000 – 95 σελ.

  Τιμή: 8€

  Λεύκωμα, που εκδόθηκε στο πλαίσιο έκθεσης με θέμα “Αρμάνοι-Βλάχοι”, στο οποίο αναφέρεται η πολυσχιδής προσφορά και συμμετοχή των ελλήνων βλάχικης καταγωγής στους εθνικούς αγώνες, με αποτέλεσμα την ισχυροποίηση του Γένους (ελληνοαγγλική έκδοση).

  Αρχείο Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων – Διαρκής έκδοση
  2003 – 63 σελ.

  Τιμή: 5€

  Έκδοση που αφορά ένα διαρκές ιστορικό αρχείο των Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων (των οποίων η θητεία διήρκησε τουλάχιστον δύο τετραετίες) στο Δήμο Θεσσαλονίκης.

 • Αθλητικές Εκδόσεις

  Πανθεσσαλονίκειος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών “ΠΑΟΚ” –
  2005 – 370 σελ.

  Τιμή: 20€

  Καταγράφεται η ιστορία του Ομίλου από το 1926 μέχρι το 2005. Παρουσιάζονται πολλά τεκμήρια και στιγμιότυπα, όχι μόνο της ιστορίας του ΠΑΟΚ, αλλά και του αθλητισμού της Θεσσαλονίκης και της Ελλάδας γενικότερα. Στο λεύκωμα περιλαμβάνονται περισσότερες από 500 φωτογραφίες, οι περισσότερες των οποίων είναι αδημοσίευτες.

  Μορφωτικό Αθλητικό Σωματείο “ΑΕΤΟΣ” –
  2002 – 237 σελ.

  Τιμή: 10€

  Καταγράφεται η ιστορία του Σωματείου από το 1926 μέχρι το 2002. Υπάρχει εκτενής αναφορά σε όλα τα αθλητικά τμήματα του Σωματείου με πρόσθετες πληροφορίες για τους αθλητές και τις επιδόσεις τους. Το λεύκωμα εμπλουτίζεται από πλήθος φωτογραφιών από τις σημαντικότερες στιγμές της αθλητικής ιστορίας του ΑΕΤΟΥ αλλά και της Θεσσαλονίκης.
  Αθλητικός Σύλλογος “ΑΡΗΣ” –
  2004 – 370 σελ.

  Τιμή: 20€

  Καταγράφεται η ιστορία του Συλλόγου από το 1914 μέχρι το 2004. Παρουσιάζονται πολλά τεκμήρια και στιγμιότυπα, όχι μόνο της ιστορίας του ΑΡΗ, αλλά και του αθλητισμού της Θεσσαλονίκης και της Ελλάδας γενικότερα. Στο λεύκωμα περιλαμβάνονται περισσότερες από 500 φωτογραφίες, οι περισσότερες των οποίων είναι αδημοσίευτες.

  Γυμναστικός Σύλλογος “ΗΡΑΚΛΗΣ” –
  2003 – 370 σελ.

  Τιμή: 10€

  Καταγράφεται η ιστορία του Συλλόγου από το 1908 μέχρι το 2003. Παρουσιάζονται πολλά τεκμήρια και στιγμιότυπα, όχι μόνο της ιστορίας του ΗΡΑΚΛΗ, αλλά και του αθλητισμού της Θεσσαλονίκης και της Ελλάδας γενικότερα. Στο λεύκωμα περιλαμβάνονται περισσότερες από 500 φωτογραφίες, οι περισσότερες των οποίων είναι αδημοσίευτες.

  Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης “ΧΑΝΘ”- Η Αθλητική Ιστορία –
  2006 – 160 σελ.

  Τιμή: 15€ (περιορισμένη διαθεσιμότητα)

  Καταγράφεται η αθλητική ιστορία της ΧΑΝΘ από το 1921 μέχρι το 2006. Παρουσιάζονται πολλά τεκμήρια και στιγμιότυπα, όχι μόνον της δικής της ιστορίας, αλλά και του αθλητισμού της Θεσσαλονίκης και της Ελλάδας γενικότερα. Στο λεύκωμα περιλαμβάνονται περισσότερες από 450 φωτογραφίες, οι περισσότερες των οποίων είναι αδημοσίευτες.

  Γυμναστικός Σύλλογος “ΗΡΑΚΛΗΣ 100 χρόνια” –
  2008 – 370 σελ.

  Τιμή: 20€

  Με τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του Συλλόγου  (1908-2008), εκδόθηκε το παρόν λεύκωμα, το οποίο έχει εμπλουτιστεί όσον αφορά το περιεχόμενο και τις φωτογραφίες που αναφέρονται στην ιστορία του ΗΡΑΚΛΗ.

  “ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ” –
  2008 – 160 σελ.

  Τιμή: 15€

  Καταγράφεται η ιστορία του Ομίλου από το 1933 μέχρι το 2008. Παρουσιάζονται πολλά τεκμήρια και στιγμιότυπα, όχι μόνο της ιστορίας του ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ, αλλά και του αθλητισμού της Θεσσαλονίκης και της Ελλάδας γενικότερα. Στο λεύκωμα περιλαμβάνονται περισσότερες από 330 φωτογραφίες, οι περισσότερες των οποίων είναι αδημοσίευτες.

  Γυμναστικός Σύλλογος “ΜΑΚΑΜΠΗ Θεσσαλονίκης” –
  2010 – 160 σελ.

  Τιμή: 15€

  Καταγράφεται η ιστορία του Συλλόγου από το 1908 μέχρι το 2010. Παρουσιάζονται πολλά τεκμήρια και στιγμιότυπα, όχι μόνο της ιστορίας της ΜΑΚΑΜΠΗ, αλλά και του αθλητισμού της Θεσσαλονίκης και της Ελλάδας γενικότερα. Στο λεύκωμα περιλαμβάνονται περίπου 300 φωτογραφίες, οι περισσότερες των οποίων είναι αδημοσίευτες.

  Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Σύλλογος “ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ” –
  2008 – 160 σελ.

  Τιμή: 15€

  Καταγράφεται η ιστορία του Συλλόγου από το 1928 μέχρι το 2008. Παρουσιάζονται πολλά τεκμήρια και στιγμιότυπα, όχι μόνο της ιστορίας του ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ, αλλά και του αθλητισμού της Θεσσαλονίκης και της Ελλάδας γενικότερα. Στο λεύκωμα περιλαμβάνονται περίπου 300 φωτογραφίες, οι περισσότερες των οποίων είναι αδημοσίευτες.

  Γυμναστικός Σύλλογος “ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ” –
  2007 – 160 σελ.

  Τιμή: 15€

  Καταγράφεται η ιστορία του Συλλόγου από το 1923 μέχρι το 2007. Παρουσιάζονται πολλά τεκμήρια και στιγμιότυπα, όχι μόνον της ιστορίας του Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, αλλά και του αθλητισμού της Θεσσαλονίκης και της Ελλάδας γενικότερα. Στο λεύκωμα περιλαμβάνονται περίπου 300 φωτογραφίες, οι περισσότερες των οποίων είναι αδημοσίευτες.

  Μορφωτική Ένωση Νεολαίας Τούμπας “ΜΕΝΤ” –
  2008 – 160 σελ.

  Τιμή: 15€

  Καταγράφεται η ιστορία της Ένωσης, από το 1926 μέχρι το 2008. Παρουσιάζονται πολλά τεκμήρια και στιγμιότυπα, όχι μόνο της ιστορίας της ΜΕΝΤ, αλλά και του αθλητισμού της Θεσσαλονίκης και της Ελλάδας γενικότερα. Στο λεύκωμα περιλαμβάνονται περίπου 350 φωτογραφίες, οι περισσότερες των οποίων είναι αδημοσίευτες.

  Μουσικογυμναστικός Σύλλογος Σιδηροδρομικών Θεσσαλονίκης “Ο ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ” –
  2006 – 160 σελ.

  Τιμή: 15€

  Καταγράφεται η ιστορία του Συλλόγου από το 1925 μέχρι το 2006. Παρουσιάζονται πολλά τεκμήρια και στιγμιότυπα, όχι μόνον από την ιστορία του ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, αλλά και του αθλητισμού της Θεσσαλονίκης και της Ελλάδας γενικότερα. Στο λεύκωμα περιλαμβάνονται περισσότερες από 200 φωτογραφίες, οι περισσότερες των οποίων είναι αδημοσίευτες.

  “Όμιλος Αντισφαίρισης Θεσσαλονίκης, 1927-2010” –
  2010 – 160 σελ.

  Τιμή: 15€

  Καταγράφεται η ιστορία του Συλλόγου από το 1927 μέχρι το 2010. Παρουσιάζονται πολλά τεκμήρια και στιγμιότυπα, όχι μόνο της ιστορίας του ομίλου, αλλά και του αθλητισμού της Θεσσαλονίκης και της Ελλάδας γενικότερα. Στο λεύκωμα περιλαμβάνονται περίπου 300 φωτογραφίες.

  Μορφωτικός Εκδρομικός Αθλητικός Σύλλογος “ΤΡΙΤΩΝ” –
  2009 – 160 σελ.

  Τιμή: 15€

  Καταγράφεται η ιστορία του Συλλόγου από το 1957 μέχρι το 2009. Παρουσιάζονται πολλά τεκμήρια και στιγμιότυπα, όχι μόνο της ιστορίας του ΤΡΙΤΟΝΑ, αλλά και του αθλητισμού της Θεσσαλονίκης και της Ελλάδας γενικότερα. Στο λεύκωμα περιλαμβάνονται περίπου 300 φωτογραφίες, οι περισσότερες των οποίων είναι αδημοσίευτες.

  Βυζαντινός Αθλητικός Όμιλος “ΒΑΟ” –
  2007 – 160 σελ.

  Τιμή: 15€

  Καταγράφεται η ιστορία του Ομίλου από το 1926 μέχρι το 2007. Παρουσιάζονται τεκμήρια και στιγμιότυπα όχι μόνον της ιστορίας του ΒΑΟ, αλλά και του αθλητισμού της Θεσσαλονίκης και της Ελλάδας γενικότερα. Στο λεύκωμα περιλαμβάνονται περίπου 300 φωτογραφίες, οι περισσότερες των οποίων είναι αδημοσίευτες.

Εκδηλώσεις

Το Κέντρο Ιστορίας διοργανώνει περιοδικά ιστορικές εκθέσεις, διαλέξεις, συνέδρια, εκπαιδευτικά προγράμματα και λέσχη ανάγνωσης.Με τεκμήρια από τις συλλογές του Κέντρου Ιστορίας, άλλων φορέων, πολιτιστικών ιδρυμάτων, αλλά και συλλεκτών της πόλης διοργανώνονται τακτικά εκθέσεις για επιμέρους ιστορικές θεματικές ενότητες. Με τη συνεργασία ιστορικών και άλλων ερευνητών πραγματοποιούνται ιστορικά συνέδρια, ημερίδες και διαλέξεις. Το επιστημονικό προσωπικό του ιδρύματος εκπονεί και διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές σχολείων μαζί με φορείς της Εκπαίδευσης. Επιπλέον πραγματοποιείται Λέσχη Ανάγνωσης, η οποία εξειδικεύεται στο ιστορικό μυθιστόρημα με αναφορά στην ιστορία της Θεσσαλονίκης.  Η Λέσχη πέρα από την προβολή του βιβλίου και τη γνωριμία με Θεσσαλονικείς συγγραφείς, συλλέκτες, ερευνητές στοχεύει στη διάδοση της γνώσης σχετικά με την τοπική ιστορία. Καθημερινά το ίδρυμα δέχεται επισκέψεις μαθητών σχολείων, οι οποίοι ξεναγούνται στις εκθέσεις, στη βιβλιοθήκη και τις συλλογές του.

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται από Δευτέρα-Παρασκευή 8:00-21:00 & Σάββατο 10:00-14:00

Προοπτικές

Το Κέντρο Ιστορίας, με την παρουσία του και τη δημιουργική διάθεση του προσωπικού και των συνεργατών του, αποτελεί χώρο συνάντησης του Δήμου Θεσσαλονίκης  με επιστημονικούς και πολιτιστικούς φορείς στο πεδίο της ιστορίας και φιλοδοξεί, με τις δράσεις του και τα αρχεία του, να συμβάλλει στη διαφύλαξη της συλλογικής μνήμης, της ιστορικής γνώσης, του πολιτισμού, των παραδόσεων και της ταυτότητας της πόλης.

Ειδικό Ιστορικό Αρχείο

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης για την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας
Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης (Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης) και των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας)

Μνημόνιο Συνεργασίας Δήμου Θεσσαλονίκης και ΓΑΚ
Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης (Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης) και των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας)

Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης “Ειδικό Ιστορικό Αρχείο”
Ορισμός του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης ως Ειδικού Ιστορικού Αρχείου – ΦΕΚ (αρ.φυλ.2536)

Συλλογή Καρτ Ποσταλ

Η Εκκλησία της Αγίας Σοφίας –
Η αποβάθρα του Λευκού Πύργου το 1900 –
Το Φρούριο του Γεντί-Κουλέ –
Η Καμάρα το 1908 –
Κτίρια της παραλιακής λεωφόρου Νίκης το 1916 –
Η Λεωφόρος των Εξοχών (σημ. Βασ. Όλγας) το 1903 –
Η Λεωφόρος Νίκης το 1916 –
Ο Πύργος του Λεόντος (Λευκός Πύργος) –
Ο Λευκός Πύργος με την περιτείχισή του στα 1900 –
Η Εκκλησία της Μητροπόλεως –
Θεσσαλονίκη: Η Πλατεία Ελευθερίας –
Η πλ. Ελευθερίας και η οδ. Βενιζέλου το 1916 –
Η προκυμαία στην Πλατεία Ελευθερίας –
Θεσσαλονίκη: Γενική άποψη –
Θεσσαλονίκη: Η Προκυμαία –

Περίπατοι Κληρονομιάς στη Θεσσαλονίκη
(ελληνικά – english)

Το βιβλίο “Περίπατοι Κληρονομιάς στη Θεσσαλονίκη” αποτελεί μία συνεργασία του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης και του παραρτήματος Θεσσαλονίκης της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού. Πρόκειται για έναν οδηγό πόλεως για τη Θεσσαλονίκη στον οποίο προτείνονται συγκεκριμένες διαδρομές ιστορικού ενδιαφέροντος για την πόλη. Στις προτεινόμενες διαδρομές, οι οποίες αποτυπώνονται και σε κατατοπιστικούς χάρτες της Εθνικής Χαρτοθήκης, περιγράφονται διεξοδικά, με κατατοπιστικά κείμενα, όλα τα μνημεία, οι αρχαιολογικοί χώροι και τα αξιοθέατα που περιβλαμβάνονται.

Ο οδηγός διανθίστηκε τόσο με παλαιές εικόνες της πόλης, όσο και με σύγχρονες λήψεις, ώστε να παρακολουθεί και φωτογραφικά τη σύγχρονη διαδρομή της πόλης. Το βιβλίο είναι δίγλωσσο (ελληνικά και αγγλικά), 190 σελίδων, μικρού μεγέθους για να είναι εύχρηστο. Περιλαμβάνει ένα εισαγωγικό κείμενο για την ιστορία της πόλης, καθώς και 6 ενότητες κατατοπιστικών κειμένων για τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους που περιλαμβάνονται στις προτεινόμενες ειδικές διαδρομές μέσα στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Τέλος υπάρχουν και δύο συνοπτικά κείμενα για τους αντίστοιχους χώρους στην εκτός των τειχών, δυτική και ανατολική Θεσσαλονίκη.

Οι “Περίπατοι Κληρονομιάς για τη Θεσσαλονίκη” αποτελούν ένα χρήσιμο και εύχρηστο οδηγό για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Ο επισκέπτης, αλλά και ο κάτοικος της Θεσσαλονίκης, με τον οδηγό αυτό ανά χείρας, θα έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στις ομορφιές της πόλης, να ενημερωθούν για τα μνημεία και τα αξιοθέατά της, αισθανόμενοι κάτι από την αύρα που αναδύεται μέσα από τη μακραίωνη ιστορική διαδρομή της Θεσσαλονίκης.

Περίπατοι Κληρονομιάς στη Θεσσαλονίκη – Η Πόλη της Θεσσαλονίκης στο πέρασμα των αιώνων
1ος Περίπατος – Από την Παραλία και το Λευκό Πύργο στο Συντριβάνι, στην Αγίου Δημητρίου και την Αγίας Σοφίας
2ος Περίπατος – Από την Αγίας Σοφίας και την Αγίου Δημητρίου στην Ίωνος Δραγούμη και την Παραλία
3ος Περίπατος – Από την Αγορά του Λιμανιού στην Αγίου Δημητρίου, στα Δυτικά Τείχη και το Φρούριο Βαρδαρίου
4ος Περίπατος – Από τα Ανατολικά Τείχη και την Αγίου Δημητρίου στις Παρυφές της Άνω Πόλης – Ολυμπιάδος
5ος Περίπατος – Η Άνω Πόλη από την Ολυμπιάδος στα Τείχη της Ακρόπολης και στις Παρυφές των Ανατολικών Τειχών
6ος Περίπατος – Η Ακρόπολη και το Επταπύργιο

Περίπατοι Κληρονομιάς στη Θεσσαλονίκη
Spaziergänge durch das kulturelle Erbe von Thessaloniki
(ελληνικά – deutsch)

Περίπατοι Κληρονομιάς στη Θεσσαλονίκη – Γενικά – Μία ψηφιακή έκδοση στα ελληνικά και γερμανικά του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Παράρτημα Θεσσαλονίκης και το Γενικό Προξενείο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

Περίπατοι Κληρονομιάς στη Θεσσαλονίκη – Εισαγωγή – Η πόλη της Θεσσαλονίκης στο πέρασμα των αιώνων

1ος περίπατος – Από την ΠΑΡΑΛΙΑ και τον ΛΕΥΚΟ ΠΥΡΓΟ στο ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ, στην ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και την ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ

2ος περίπατος – Από την ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑΣ και την ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, στην ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ και την ΠΑΡΑΛΙΑ

3ος περίπατος – Από την ΑΓΟΡΑ του ΛΙΜΑΝΙΟΥ στην ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, στα ΔΥΤΙΚΑ ΤΕΙΧΗ και το ΦΡΟΥΡΙΟ ΒΑΡΔΑΡΙΟΥ

4ος περίπατος – Από τα ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΕΙΧΗ και την ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, στις παρυφές της ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ

5ος περίπατος – Η ΑΝΩ ΠΟΛΗ από την ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ, στα ΤΕΙΧΗ της ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ και στις παρυφές των ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ

6ος περίπατος – Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ και το ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟ

Περίπατοι Κληρονομιάς στη Θεσσαλονίκη – Η εκτός των ΤΕΙΧΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Περίπατοι Κληρονομιάς στη Θεσσαλονίκη – Ανασκαφικά ευρήματα κατά την κατασκευή του Μετρό

Περίπατοι Κληρονομιάς στη Θεσσαλονίκη – Μουσεία – Βιβλιογραφία

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page