Δικαιολογητικά Πολεοδομίας


Δικαιολογητικά και οδηγίες από την Διεύθυνση Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών

Διαδικασία απλής ενημέρωσης φακέλου οικοδομικής ή άδειας δόμησης για την αλλαγή χρήσης σύμφωνα με το άρθρου 5 παρ. 2 του Ν.Ο.Κ.

Έγκριση εργασιών επισκευής

Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας

Στέλεχος για την έκδοση οικοδομικών αδειών – αδειών δόμησης

Στέλεχος για την έκδοση οικοδομικών αδειών για αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν από την 1-3-2012.

Συμπλήρωση – ανασύσταση φακέλου