Θέλω ανανέωση της άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου


Δικαιολογητικά για ανανέωση αδειών κοινοχρήστου χώρου

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
231331-7291
231331-7285

 

Δικαιολογητικά