ΣΕΛΕΥΚΟΥ

Ο Σέλευκος Α΄ Νικάνωρ (358 ή 353-281 π.Χ.) ήταν συμπολεμιστής και ένας από τους διαδόχους του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Υπήρξε ο ιδρυτής της δυναστείας των Σελευκιδών και ίδρυσε την Αντιόχεια, την οποία ο γιος του Αντίοχος Α΄ έκανε πρωτεύουσα του κράτους των Σελευκιδών. Ίδρυσε πολλές ακόμα ελληνικές πόλεις.

  • ΕΤΙΚΕΤΕΣ
  • Σ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθρο