ΡΩΜΑΝΟΥ

Ο Ρωμανός Α΄ Λεκαπηνός ή Λακαπηνός (870-948 μ.Χ.) ήταν αρμενικής καταγωγής και συναυτοκράτορας του Βυζαντίου με τον Κωνσταντίνο Ζ΄ Πορφυρογέννητο (920-944 μ.Χ.). Συνολικά, υπήρξαν τέσσερις αυτοκράτορες του Βυζαντίου με το όνομα Ρωμανός. Γνωστός είναι επίσης ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός, ο οποίος έζησε τον 6ο αι. μ.Χ., ήταν μεγάλος ποιητής και συγγραφέας ύμνων στην ελληνική γλώσσα και έχει χαρακτηριστεί ως Πίνδαρος του Χριστιανισμού. Η μνήμη του εορτάζεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία, την 1η Οκτωβρίου.

  • ΕΤΙΚΕΤΕΣ
  • Ρ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθρο