ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ

Ο Ιουστινιανός Α’ (482-565 μ.Χ.) ήταν αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Διεξήγαγε νικηφόρες πολεμικές επιχειρήσεις και εφάρμοσε σπουδαίο νομοθετικό έργο και διοικητικές μεταρρυθμίσεις. Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του χτίστηκε ο ναός της του Θεού Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη. Υπάρχει ακόμα ένας αυτοκράτορας του Βυζαντίου με το ίδιο όνομα, ο Ιουστινιανός Β’ (669-711 μ.Χ.).

  • ΕΤΙΚΕΤΕΣ
  • Ι

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθρο