Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών


kep

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Η Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, σύμφωνα με τον ΟΕΥ του Δ.Θ., έχει ως βασικό στόχο την παροχή διοικητικών πληροφοριών και την ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών θεμάτων των πολιτών, από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση τελικής πράξης, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες.

 Τα Τμήματα που απαρτίζουν τη Διεύθυνση είναι τα εξής:

  • Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών

  • Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης

  • Section

Υποχρέωση αυτοπρόσωπης παρουσίας ή εκπροσώπησης πολιτών στα ΚΕΠ

Βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Ε/7695/18-04-2003 εγκυκλίου της Διεύθυνσης Απλούστευσης Διαδικασιών και Παραγωγικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία πολιτών στα ΚΕΠ. Ειδάλλως οι πολίτες δύνανται να υποβάλλουν την αίτησή τους στο ΚΕΠ μέσω νόμιμου εκπροσώπου βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Ως νόμιμοι εκπρόσωποι ορίζονται:

1. Τρίτα πρόσωπα μόνο όταν φέρουν:
α) την νόμιμη, για το σκοπό αυτό, εξουσιοδότηση, στην οποία έχει βεβαιωθεί το γνήσιο της υπογραφής του άμεσα ενδιαφερομένου, από οποιαδήποτε Διοικητική Αρχή, κατά τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999 όπως αντικαταστάθηκε από το Ν. 3242/2004).
ή
β) συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο στο οποίο να αναφέρεται ρητά η δυνατότητα να αιτηθεί της διαδικασίας.

2. Πληρεξούσιοι δικηγόροι, οι οποίοι θα πρέπει να φέρουν τόσο το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας όσο και τη δικηγορική ταυτότητά τους, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ.

ΩΡΑΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΕΠ

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00 – 15:00

Τρόποι επικοινωνίας με τα ΚΕΠ του Δήμου Θεσσαλονίκης

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΟΝΟ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Τα ΚΕΠ του ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ εξυπηρετούν τους πολίτες ΜΟΝΟ σε επείγουσες περιπτώσεις και ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ κατόπιν ραντεβού.

Εξαιρείται η πρόσφατη διαδικασία διαχείρισης συνεδρίας και επιβεβαίωσης εμβολιασμού κατά του COVID-19 για την οποία δεν απαιτείται ραντεβού.

Τα στοιχεία επικοινωνίας των ΚΕΠ για να κλείνουν οι πολίτες ραντεβού είναι:

ΚΕΠ ΑΓΓΕΛΑΚΗ 4, ΚΕΝΤΡΟ, τηλ. 231-331-6440
email: n.thessalonikis-parartima@kep.gov.gr

ΚΕΠ ΛΑΓΚΑΔΑ 59, ΞΗΡΟΚΡΗΝΗ, τηλ. 231-350-1040
email: d.thessalonikispd@kep.gov.gr

ΚΕΠ ΘΕΟΦΙΛΟΥ 25, ΑΝΩ ΠΟΛΗ, τηλ. 231-331-8392
email: d.thessalonikispb@kep.gov.gr

ΚΕΠ ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ 72, ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ, τηλ. 2310-954-371
email: n.thessalonikispc@kep.gov.gr

ΚΕΠ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 63-65, τηλ. 231-331-6330
email: n.thessalonikis@kep.gov.gr

ΚΕΠ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ 1, ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ, τηλ. 231-330-8611
email: d.triandrias@kep.gov.gr

ΟΔΗΓΟΣ

Για τα έντυπα, τη νομοθεσία και τις διαδικασίες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Ευρωπαίων πολιτών και πολιτών τρίτων χωρών (PDF)

Δικαιολογητικά Διαδικασιών

ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΩ ΤΑ ΚΕΠ