Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών


kep

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Η Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, σύμφωνα με τον ΟΕΥ του Δ.Θ., έχει ως βασικό στόχο την παροχή διοικητικών πληροφοριών και την ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών θεμάτων των πολιτών, από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση τελικής πράξης, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες.

 Τα Τμήματα που απαρτίζουν τη Διεύθυνση είναι τα εξής:

  • Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών

  • Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης

Υποχρέωση αυτοπρόσωπης παρουσίας ή εκπροσώπησης πολιτών στα ΚΕΠ

Βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Ε/7695/18-04-2003 εγκυκλίου της Διεύθυνσης Απλούστευσης Διαδικασιών και Παραγωγικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία πολιτών στα ΚΕΠ. Ειδάλλως οι πολίτες δύνανται να υποβάλλουν την αίτησή τους στο ΚΕΠ μέσω νόμιμου εκπροσώπου βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Ως νόμιμοι εκπρόσωποι ορίζονται:

1. Τρίτα πρόσωπα μόνο όταν φέρουν:
α) την νόμιμη, για το σκοπό αυτό, εξουσιοδότηση, στην οποία έχει βεβαιωθεί το γνήσιο της υπογραφής του άμεσα ενδιαφερομένου, από οποιαδήποτε Διοικητική Αρχή, κατά τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999 όπως αντικαταστάθηκε από το Ν. 3242/2004).
ή
β) συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο στο οποίο να αναφέρεται ρητά η δυνατότητα να αιτηθεί της διαδικασίας.

2. Πληρεξούσιοι δικηγόροι, οι οποίοι θα πρέπει να φέρουν τόσο το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας όσο και τη δικηγορική ταυτότητά τους, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ.

ΩΡΑΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΕΠ

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07:30 – 15:00

 

Τρόποι επικοινωνίας με τα ΚΕΠ του Δήμου Θεσσαλονίκης

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΟΝΟ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Τα ΚΕΠ του ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ εξυπηρετούν τους πολίτες ΜΟΝΟσε επείγουσες περιπτώσεις και ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ κατόπιν ραντεβού

εκτός των διαδικασιών «εμβολιασμού κατά του COVID-19»

για τις οποίες δεν απαιτείται ραντεβού.

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ενεργοποιηθεί στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ – Gov.gr) η Πλατφόρμα Επισκέψεων ΚΕΠ για τον προγραμματισμό ραντεβού, από τους πολίτες μέσω υπολογιστή/mobile συσκευής. Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να κλείσουν ραντεβού στο σύνολο των ΚΕΠ της χώρας.Περαιτέρω, θέτουμε υπόψη σας ότι μετά την ως άνω ενεργοποίηση ο προγραμματισμός ραντεβού φυσικής εξυπηρέτησης στα ΚΕΠ θα πραγματοποιείται αποκλειστικά:

  • είτε μέσω τηλεφώνου
  • είτε μέσω της Πλατφόρμας Επισκέψεων kep.gov.gr.

 

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας των ΚΕΠ για ραντεβού είναι:

  • ΚΕΠ ΑΓΓΕΛΑΚΗ 4, ΚΕΝΤΡΟ, τηλ. 231-331-6440
  • ΚΕΠ ΛΑΓΚΑΔΑ 59, ΞΗΡΟΚΡΗΝΗ, τηλ. 231-350-1040
  • ΚΕΠ ΘΕΟΦΙΛΟΥ 25, ΑΝΩ ΠΟΛΗ, τηλ. 231-331-8392
  • ΚΕΠ ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ 72, ΤΟΥΜΠΑ, τηλ. 2310-954-371
  • ΚΕΠ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 63-65, τηλ. 231-331-6330
  • ΚΕΠ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ 1, ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ, τηλ. 231-330-8611

 “Οι πολίτες προγραμματίζουν άμεσα και με ακρίβεια την επίσκεψή τους στα ΚΕΠ μέσα απο το rantevou.kep.gov.gr”

ΟΔΗΓΟΣ

Για τα έντυπα, τη νομοθεσία και τις διαδικασίες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Ευρωπαίων πολιτών και πολιτών τρίτων χωρών (PDF)

Δικαιολογητικά Διαδικασιών

ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΩ ΤΑ ΚΕΠ