Διεύθυνση Διαφάνειας και Εξυπηρέτησης Δημοτών


Βασ. Γεωργίου Α’ 1, Τ.Κ. 54640, Θεσσαλονίκη
Ισόγειο και 1ος όροφος
Τηλ: 231331-7765 – 231331-7789
Φαξ: 231331-7462
email: info@thessaloniki.gr

 

Η Διεύθυνση Διαφάνειας και Εξυπηρέτησης Δημοτών είναι αρμόδια για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων που αφορούν την δημοτική κατάσταση και την καταγραφή των ληξιαρχικών γεγονότων στην περιοχή του Δήμου και την ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών θεμάτων των δημοτών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατάργηση λειτουργίας του τμήματος Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
της Δ/νσης Διαφάνειας και Εξυπηρέτησης Δημοτών Δήμου Θεσσαλονίκης
λόγω μετάπτωσης αρμοδιότητας

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν.4018/2011 και του άρθρου 11 παρ.3 του Ν.4147/2013, η Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (Α.Δ.Μ.Θ.)
ανέλαβε από 1/1/2014 την αρμοδιότητα παραλαβής αιτήσεων των πολιτών τρίτων χωρών για την
χορήγηση – ανανέωση της άδειας διαμονής τους και επίδοσης των σχετικών αποφάσεων
, με παράλληλη κατάργηση της υπόψη αρμοδιότητας από το τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Δ/νσης Διαφάνειας και
Εξυπηρέτησης Δημοτών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης

Οικονομίδη Τάκη 1, Καλαμαριά
55131, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ. επικοινωνίας : 2313309202  και  2313309207

Εγκύκλιοι Τμήματος Γενικού Πρωτοκόλλου
Ανακοινώσεις

Προσωρινή Διακοπή Καταχώρησης Μεταβολών στο Ληξιαρχείο

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΛΟΓΩ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ 30/08/2018 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 05/09/2018 ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑΣ-ΒΑΠΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ (ΚΑΙ ΔΗΛΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ΑΠΟ 01/04/2018 ΕΩΣ 17/08/2018 ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 231331 7202, 231331 7503, 231331 7204, 231331 7203,
περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το Ν.2119/93 που αφορά τη κατάρτιση του ετήσιου Μητρώου Αρρένων, καλεί τους γονείς των αρρένων τέκνων που γεννήθηκαν το έτος δύο χιλιάδες δέκα επτά (2017), να προσέλθουν στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης που βρίσκεται επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Α΄1, Γραφείο Μητρώων Αρρένων, στον 1ο όροφο, από την Δευτέρα
περισσότερα...

Ανακοίνωση του Ληξιαρχείου Δήμου Θεσσαλονίκης

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΛΟΓΩ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ  02/05/2018 ΕΩΣ  ΚΑΙ ΤΙΣ 07/05/2018 ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑΣ-ΒΑΠΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ 20/10/2017 ΕΩΣ 10/04/2018 ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 231331 7210, 231331 7503, 231331 7204, 231331 7203, 231331 7515
περισσότερα...

Προσαρμογή του προγράμματος εξυπηρέτησης των πολιτών, στο Δημοτολόγιο και Ληξιαρχείο Θεσσαλονίκης λόγω της εφαρμογής του πληροφοριακού συστήματος «Μητρώο Πολιτών».

Προσαρμογή του  προγράμματος εξυπηρέτησης των πολιτών, στο Δημοτολόγιο και  Ληξιαρχείο Θεσσαλονίκης λόγω της εφαρμογής του πληροφοριακού συστήματος «Μητρώο Πολιτών». Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΕΚ 3/Β/5-1-2018) και λόγω της εφαρμογής  του νέου πληροφοριακού συστήματος Μητρώου πολιτών τροποποιείται το πρόγραμμα εξυπηρέτησης των πολιτών στο Δημοτολόγιο και Ληξιαρχείο Θεσσαλονίκης ως  εξής: Τμήμα Δημοτολογίου Από την Δευτέρα
περισσότερα...

TMHMATA

 • Τμήμα Διαφάνειας

  Αναλυτική περιγραφή των αρμοδιοτήτων του Τμήματος καθώς και όλες οι πληροφορίες για την Διαύγεια εδώ

 • Τμήμα Δημοτολογίου

 • Τμήμα Ληξιαρχείου

  Το Ληξιαρχείο λειτουργεί από το 1914. Τηρεί βιβλία Γεννήσεων, Γάμων,  Θανάτων.
  Είναι αρμόδιο για τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα μέσα στα όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης
  Τα ληξιαρχικά βιβλία είναι δημόσια και από τις πράξεις τους εκδίδονται αντίγραφα, αποσπάσματα ή πιστοποιητικά με αίτηση του αναφερομένου σ’ αυτές ή οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, αποδεδειγμένα.
  Το Ληξιαρχείο εξυπηρετεί καθημερινά πολίτες για την καταχώρηση:

  Ληξιαρχικών γεγονότων (γεννήσεις, γάμους, θανάτους, βαπτίσεις)
  Ληξιαρχικών μεταβολών (ενδεικτικά για υιοθεσία, διαζύγιο, εκούσια ή δικαστική αναγνώριση, αλλαγή επωνύμου και κυρίου ονόματος, προσβολή πατρότητας, αλλαγή δόγματος ή θρησκεύματος, αλλαγή οικογενειακού επωνύμου από έγγαμη γυναίκα, αλλαγή φύλου, ονοματοδοσία, αλλαγή ιθαγένειας, αλλαγή αστικής κατάστασης κ.α.)
  Εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα από Ληξιαρχικές Πράξεις

  Η εξυπηρέτηση του συναλλασσόμενου κοινού επιτυγχάνεται αυθημερόν με την αυτοπρόσωπη παρουσία τους στην υπηρεσία είτε του εκάστοτε ενδιαφερομένου είτε κάθε τρίτου, όπου ο Νόμος ορίζει με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
  Η υπηρεσία διαθέτει έντυπες δηλώσεις και αιτήσεις για όλες τις καταχωρήσεις των Ληξιαρχικών Πράξεων και την έκδοση αντιγράφων.

  Οι συναλλασσόμενοι υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους:

  Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και – αν πρόκειται για αλλοδαπό το Διαβατήριο, το οποίο πρέπει να ισχύει και στις περιπτώσεις που προβλέπεται άδεια παραμονής – VISA και τα  σχετικά περί αυτού έγγραφα.
  Η παρέλευση των προθεσμιών καταχώρησης Ληξιαρχικών Πράξεων, επιβάλλει χρηματικά πρόστιμα, ύψους 4,40 € και 13,21 €.
  Από τις 8/5/2013 και μετά ισχύουν για τις Ληξιαρχικές Πράξεις Γεννήσεων και Γάμων πρόστιμα ύψους 100 € και 300 € τα οποία πληρώνονται με παράβολο στην εφορία.

 • Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου και Διοικητικής Υποστήριξης