Αψίδα του Καίσαρα Γαλέριου


Μνημεία Ρωμαϊκής Εποχής
Αψίδα Γαλερίου - Καμάρα

(305 μ.Χ.).
Κατασκευάστηκε σε ανάμνηση της νίκης του Γαλερίου επί των Περσών. Στον ανάγλυφο διάκοσμό της εξιστορούνται μάχες και νίκες αυτού του πολέμου και δηλώνεται η παντοδυναμία και η ενότητα των ηγεμόνων της Τετραρχίας.

X