Ψήφισμα της 8/10/2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης για την απόφαση της Κυβέρνησης να απαγορεύσει τις συγκεντρώσεις, στην Αθήνα την Τρίτη 9/10/12, που είχαν προγραμματιστεί από συνδικαλιστικές οργανώσεις και άλλους συλλογικούς φορείς του ελληνικού λαού