Προκήρυξη ηλεκτρονικού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού για τη μίσθωση: α) φωτοτυπικών μηχανημάτων, β) συστήματος προτεραιότητας και γ) έγχρωμου ψηφιακού συστήματος σάρωσης- αναπαραγωγής & εκτύπωσης σχεδίων & χαρτών (plotter), προϋπολογισμού δαπάνης 280.826,52 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η   No 43/2017 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό για την «Μίσθωση: α) 123 φωτοτυπικών μηχανημάτων, β) ενός συστήματος προτεραιότητας, για το ΚΕΠ 0002 της Α’  Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης & γ) ενός έγχρωμου ψηφιακού συστήματος σάρωσης – αναπαραγωγής & εκτύπωσης σχεδίων &

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αρ. 3/2017 μελέτης για την προμήθεια μεταλλικών τροχήλατων κάδων αποκομιδής απορριμμάτων, π.δ. 1.553.100,00 €, για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων.

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’αριθμ.3/2017 μελέτης του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με την προμήθεια μεταλλικών τροχήλατων κάδων αποκομιδής απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100 λίτρων (lt) με πλαστικό καπάκι, πλαστικών τροχήλατων κάδων αποκομιδής απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100 λίτρων (lt), πλαστικών τροχήλατων κάδων αποκομιδής απορριμμάτων χωρητικότητας 770 λίτρων (lt), πλαστικών τροχήλατων

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’αριθμ.40/2016 μελέτης του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων και αεροθαλάμων για την κάλυψη των αναγκών του στόλου των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ.494.760,00€.

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’αριθμ.40/2016 μελέτης του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με την προμήθεια ελαστικών επισώτρων και αεροθαλάμων για την κάλυψη των αναγκών του στόλου των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ.494.760,00€.  Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης

Επαναληπτική διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας No 48/2017 για τη μίσθωση από το Δήμο Θεσσαλονίκης ακινήτου, που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση και λειτουργία της Περιφερειακής Βιβλιοθήκης Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ) Νο 48 / 2017 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ότι προτίθεται να μισθώσει για πέντε (5) χρόνια ακίνητο που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση και λειτουργία της Περιφερειακής Βιβλιοθήκης Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας του δήμου Θεσσαλονίκης (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ). Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να έχει επιφάνεια τουλάχιστον 70 τ.μ. με νόμιμο βοηθητικό χώρο –

Περίληψη Προκήρυξης για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: Ανακαίνιση κτιριακών εγκαταστάσεων Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, κατασκευή υπόβασης και διαμορφώσεις του δαπέδου κυκλοφορίας στον περιβάλλοντα χώρο του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), προϋπολογισμού δαπάνης 615.040,00 € με Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ   Νο 47 1. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Ανακαίνιση κτιριακών εγκαταστάσεων Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, κατασκευή υπόβασης και διαμορφώσεις του δαπέδου κυκλοφορίας στον περιβάλλοντα χώρο του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)», προϋπολογισμού (615.040,00 €) εξακοσίων δέκα πέντε και σαράντα ευρώ με

Μετάθεση ημερομηνιών του υπ΄αρ.43118 Ηλεκτρονικού τακτικού ανοικτού διαγωνισμού

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡ. 43118 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι μετατίθενται οι ημερομηνίες διενέργειας του υπ’ αριθ. 43118 ηλεκτρονικού δημόσιου τακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Ηλεκτρικών Συσκευών, Μηχανών γραφείου, Μηχανημάτων Κλιματισμού και Ηχητικών Συστημάτων, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης προϋπολογισμού δαπάνης 153.585,06€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση του κυλικείου του 80ου και 26ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης (Πεστών – Βαλτετσίου 17), δυναμικότητας 105 + 120 μαθητών.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την εκμίσθωση του κυλικείου του 80ου και 26ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης (Πεστών – Βαλτετσίου 17), δυναμικότητας 105 + 120 μαθητών. Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές για την εκμίσθωση  του κυλικείου 80ου και 26ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης (Πεστών – Βαλτετσίου 17), δυναμικότητας 105

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την εκμίσθωση  του κυλικείου του 87ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την εκμίσθωση  του κυλικείου του 87ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης (Θάλητος – 25ης Μαρτίου), δυναμικότητας 291 μαθητών.        Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές για την εκμίσθωση  του κυλικείου του 87ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης (Θάλητος – 25ης Μαρτίου), δυναμικότητας 291 μαθητών.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση του κυλικείου του 79ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης (Ν. Πλαστήρα – Θ. Γαζή), δυναμικότητας 264 μαθητών

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου 79ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης (Ν. Πλαστήρα – Θ. Γαζή), δυναμικότητας 264 μαθητών. Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί δημόσια στην αίθουσα Συνεδριάσεων της Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Θεσσαλονίκης (Κλεάνθους 57, Άνω Τούμπα,

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση του κυλικείου του 66ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης (Καπάτου – Γαλανάκη – Λιγδών), δυναμικότητας 104 μαθητών.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την εκμίσθωση του κυλικείου του 66ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης (Καπάτου – Γαλανάκη – Λιγδών), δυναμικότητας 104 μαθητών. Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου 66ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης (Καπάτου – Γαλανάκη – Λιγδών), δυναμικότητας 104 μαθητών. Ο διαγωνισμός και

X