Όλες οι Δράσεις


Μέσω της πλατφόρμας ‘ΣυνΘεση’ ή ‘SynTHESSI’, μπορείτε να ενημερωθείτε για δράσεις ομάδων πολιτών. Τις δράσεις αυτές μπορείτε να τις δείτε σε λίστα ή πάνω στο χάρτη αλλά και να τις αναζητήσετε χρησιμοποιώντας τα φίλτρα που τον συνοδεύουν (Θέμα, Γειτονιά, Χρόνος). Κατηγορίες δράσεων Οι δράσεις που δημοσιεύονται στην πλατφόρμα ‘ΣυνΘεση’ είναι κατηγοριοποιημένες με βάση τη γειτονιά/θέση τους στον χάρτη, χρονολογικά αλλά και κατά θεματική κατηγορία:

Synthessi

Τι είναι το σύστημα Synthessi

Πως Λειτουργεί

Διαβάστε τις οδηγίες

Προσθήκη Εκδήλωσης

Συνδεθείτε στο σύστημα ή δημιουργείστε ένα νέο λογαριασμό

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε με την ομάδα του Synthessi

Μάθετε περισσότερα