Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (Σ.Η.Δ.Ε)

Χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το Συστήματος Διαχείρισης & Διακίνησης Εγγράφων
DocuTracks

Συνήθεις Ερωτήσεις (F.A.Q)

Πως καταχωρώ ένα έγγραφο στο σύστημα

Περιγραφή διαδικασίας

 

 

 

Πως καταχωρώ ένα έγγραφο στο σύστημα

Περιγραφή διαδικασίας

 

 

 

Πως καταχωρώ ένα έγγραφο στο σύστημα

Περιγραφή διαδικασίας