Έλεγχος δικαιολογητικών - Χρήσιμα εργαλεία
Aυτεπάγγελτη Αναζήτηση

Σύμφωνα με την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/17402/01-08-2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσια Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δικαιοσύνης “Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης” τα πιστοποιητικά :

 1. Περί μη πτώχευσης
 2. Ότι δεν τελεί υπό εκκαθάριση
 3. Ότι δεν τελεί υπό πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση
 4. Ότι δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση
 5. Ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευσης
 6. Περί μη έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού
 7. Περί μη κατάθεσης αίτησης για αναγκαστική διαχείριση
 8. Περί μη τροποποίησης καταστατικού εταιρείας ή σωματείου
 9. Περί καταχώρησης ή μη εταιρείας ή σωματείου στο οικείο βιβλίο (μητρώο) του Πρωτοδικείου
 10. Αντίγραφο καταστατικού εταιρείας ή σωματείου που έχει κατατεθεί στο οικείο Πρωτοδικείο
 11. Περί μη θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση
 12. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης, που εκδίδονται από τα Πρωτοδικεία, αναζητώνται αυτεπάγγελτα.
FAX ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
FAX ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ 1. α) Πιστοποιητικό πτωχ. β) Πιστοποιητικό ότι η πτωχ. δεν τελεί υπό πτωχ. συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση  FAX: 210-8841417
2. Πιστοπ. ότι κάποιος έχει ορισθεί εκκαθαριστής ότι έχει γίνει αντικατάσταση εκκαθαριστού ή συνεκκαθαρστού μόνο για εταιρείες που ήδη τελούν υπό εκκαθάριση και όχι για φυσικά πρόσωπα   FAX: 210-8841417
3. Πιστοπ. περί μη θέσεως κάποιου σε δικαστική συμπαράσταση  FAX: 210-8841391
4. α) Πιστοπ. ότι κάποια εταιρία – περιουσία δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση β) ότι δεν κατατέθηκε αίτηση για κάποια εταιρεία – περιουσία για να τεθεί σε κάθεστώς διαχείρισης  FAX: 210-8843014
5. Πιστοπ. ότι δεν κατατέθηκε αίτηση για να  τεθεί κάποιος σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευσης  FAX: 210-8841226
6. α) Πιστοπ. περί μη τροποποίησης καταστατικού εταιρίας ή σωματείου β) Πιστοπ. περί καταχωρήσεως ή μη εταιρίας – σωματείου στο οικείο βιβλίο που τηρείται στο Πρωτ. Αθηνών γ) Αντίγραφο καταστατικού εταιρίας ή σωματείου που έχει κατεθεί στο Πρωτοδικείο Αθηνών  FAX: 210-8843013
ΘΗΒΩΝ FAX: 22620-21959 – 22620-29090
ΧΑΛΚΙΔΑΣ FAX: 22210-88873 – 22210-85707
ΑΜΦΙΣΣΑΣ FAX: 22650-72689 – 22650-22588
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ FAX: 22370-22319 – 22370-22349
ΛΑΜΙΑΣ FAX: 22310-23353 – 22310-47493
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ FAX: 22610-22679
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FAX: 210-4181638
ΚΟΡΙΝΘΟY FAX: 27410-41143
ΝΑΥΠΛΙΟΥ FAX: 27520-21939
ΣΠΑΡΤΗΣ FAX: 27310 -93921
ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ FAX: 2710-233453
ΓΥΘΕΙΟΥ FAX: 27330-22205
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ FAX: 27210-94136
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ FAX: 27610-22398  27610-22102
ΑΓΡΙΝΙΟΥ FAX: 26410-57481 26410-57482
ΑΙΓΙΟΥ FAX: 26910-25681  26910-25811
ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ FAX: 26220-28477
ΖΑΚΥΝΘΟΥ FAX: 26950-42527
ΗΛΕΙΑΣ FAX: 26210-32232
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ FAX: 26920-25509
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ FAX: 26710-23040
ΛΕΥΚΑΔΑΣ FAX: 26450-23345  26450-22396
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ FAX: 26310-26201
ΠΑΤΡΩΝ FAX: 2610-318296
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ FAX: 26650-22190
ΚΕΡΚΥΡΑΣ FAX: 26610-43333
ΑΡΤΑΣ FAX: 26810-79904
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ FAX: 26510-25487
ΠΡΕΒΕΖΑΣ FAX: 26820-28832
ΒΟΛΟΥ 1. Πιστοποιητικο περί μη πτώχευσης FAX: 24210-39338
2. Πιστ. ότι δεν τελεί υπό εκκαθάριση FAX: 24210-39933
3. Πιστ. ότι δεν τελεί υπό πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση Διαχείρηση FAX: 24210-39338 – 24210-39337
5. Πιστ.ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση FAX: 24210-39338
6. Πιστ. περί μη έκδοσης απόφασης  αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρησης ή πτωχευτικού συμβιβασμού FAX: 24210-39337
7. Πιστ. περί μη κατάθεσης αίτησης  για αναγκαστική διαχείριση FAX: 24210-39337
8. Πιστ.περί μη τροποίησης καταστατικου εταιρίας ή σωματείου FAX: 24210-31138
9. Περί καταχώρησης ή εταιρίας ή σωματείου στο οικείο βιβλίο FAX: 24210-31138
10. Αντίγραφο καταστατικού εταιρίας  ή σωματείου που έχει κατατεθεί στο οικείο Πρωτοδικείο FAX: 24210-31138
11. Πιστοπ. περί μη θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση FAX: 24210-31138
Δ/νση Γραμματείας Πρωτ. Βόλου FAX: 24210-23632
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ FAX: 24410-21573
ΛΑΡΙΣΑΣ FAX: 2410-536662
ΤΡΙΚΑΛΩΝ FAX: 24310-22945 – 24310-28813
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Tμ.Πτωχεύσεων FAX: 2310-518909
Β.Τμ. Εταιρικών FAX: 2310-552942
Γ.Τμήμα Πιστοπ. FAX: 2310-519013
ΒΕΡΟΙΑΣ FAX: 23310-28861
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ FAX: 23820-25554  23820-84271
ΕΔΕΣΣΑΣ FAX: 23810-28038
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ FAX: 23510-59300
ΚΙΛΚΙΣ FAX: 23410-20122  23410-22154
ΣΕΡΡΩΝ FAX: 23210-90277
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ FAX: 23710-29238
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ FAX: 22510-20931
ΝΑΞΟΥ FAX: 22850-24621
ΣΥΡΟΥ FAX: 22810-82479
ΧΙΟΥ FAX: 22710-44242  22710-23601
ΣΑΜΟΥ FAX: 22730-28305
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ FAX: 2810-229867  2810-306648
ΛΑΣΙΘΙΟΥ FAX: 28410-32411  28410-32243
ΡΕΘΥΜΝΗΣ FAX: 28310-22209
ΧΑΝΙΩΝ FAX: 28210-59944
ΓΡΕΒΕΝΩΝ FAX: 24620-84389
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ FAX: 24670-22658
ΚΟΖΑΝΗΣ FAX: 2461-40005
ΦΛΩΡΙΝΑΣ FAX: 23850-24388  23850-26546
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ FAX: 25510-28056
ΔΡΑΜΑΣ FAX: 25210-21100
ΚΑΒΑΛΑΣ FAX: 2510-836615  2510-223401
ΞΑΝΘΗΣ FAX: 25410-62670
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ FAX: 25520-28102
ΡΟΔΟΠΗΣ FAX: 25310-60499
ΚΩ FAX: 22420-27778
ΡΟΔΟΥ FAX: 22410-73510  22410-21851