Πληρωμή προστίμου Δημοτικής Αστυνομίας


Πληρωμή προστίμου Δημοτικής Αστυνομίας

Η πληρωμή των εκθέσεων βεβαίωσης παράβασης μπορεί να γίνει:

Στα ταμεία των πέντε Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης από Δευτέρα έως Παρασκευή στις παρακάτω διευθύνσεις:

Α’ Δημοτικό Διαμέρισμα, Προξένου Κορομηλά 36 (ώρα 08:00 – 13:00)
Β’ Δημοτικό Διαμέρισμα, Μοναστηρίου 93Α (ώρα 08:00 – 13:00)
Γ’ Δημοτικό Διαμέρισμα, Θεοφίλου 25 (ώρα 08:00 – 13:00)
Δ’ Δημοτικό Διαμέρισμα, Κλεάνθους 57 (ώρα 08:00 – 13:00)
Ε’ Δημοτικό Διαμέρισμα, Βασ. Όλγας & 25ης Μαρτίου (ώρα 08:00 – 13:00)
Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας, Ελευθερίας 24 (ώρα 08:00 – 13:00)

Στα ταμεία του Νέου Δημαρχείου Θεσσαλονίκης, Βασ. Γεωργίου Α’ 1
(ώρα 08:00 – 14:30)

Πληρωμές των παραβάσεων μπορούν να γίνουν και μέσω ΕΛ.ΤΑ, (με επιπρόσθετη χρηματική επιβάρυνση) εκτός των περιπτώσεων αφαίρεσης πινακίδων στη διεύθυνση:

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ,
ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α’ 1,
Τ.Κ. 546 40.

Απαραιτήτως στο έντυπο της ταχυδρομικής επιταγής ο αποστολέας πρέπει να σημειώσει:

    1. τον αριθμό πινακίδας οχήματος

    2. τον αριθμό της κλήσης

    3. την ημερομηνία παράβασης

    4. τη διεύθυνση κατοικίας του

    5. Α.Φ.Μ.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ., ο παραβάτης δύναται να εξοφλήσει το πρόστιμο εντός δεκαημέρου από τη βεβαίωση της παράβασης, καταβάλλοντας το ήμισυ του προστίμου (άρθρο 104 παρ.3 Κ.Ο.Κ.). Προς διευκόλυνση του πολίτη και για να μη χαθεί η δεκαήμερη προθεσμία καταβολής του 50% του διοικητικού προστίμου, δίνεται μια πρώτη προφορική απάντηση αναφορικά με την έκβαση της ένστασης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την κατάθεσή της στο πρωτόκολλο (τηλ. 2313-317935) με ευθύνη του παραβάτη. Πρέπει να τονιστεί πως όλες οι τασσόμενες προθεσμίες παρατείνονται κατά μία ημέρα, αν η τελευταία μέρα λήξης της προθεσμίας είναι Κυριακή ή αργία αντίστοιχα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Β. Γεωργίου Α’ 1, Τ.Κ. 546 36, Θεσσαλονίκη
Τηλεφωνικό κέντρο: 2313 317930
Για θέματα Ενστάσεων: 2313 317935
Για θέματα καταστημάτων: 2313 317938

Ραντεβού για εξουσιοδοτήσεις και γνήσιο της υπογραφής κατ’ οίκον: 2313 317933

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page