Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας


Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Δήμου Θεσσαλονίκης
Βασ. Γεωργίου Α΄ 1 , ΤΚ 546 40 , Γραφείο 011Γ
Τηλ: 2313 318258,  2313 318260
fax:  2313 317338
email: k.evdoridis@thessaloniki.gr

Το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης είναι αρμόδιο για την διατύπωση εισηγήσεων σχεδιασμού, το συντονισμό δράσεων για την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήμου.

Ειδικότερα :
α) Διατυπώνει εισηγήσεις για τον σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας στην περιοχή του Δήμου, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και μεριμνά για την εφαρμογή των σχετικών προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού.
β) Συντονίζει και επιβλέπει το έργο της Πολιτικής Προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στην περιοχή του Δήμου
γ) Συντάσσει, σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες του Δήμου, σχέδια ενεργειών για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ανά κατηγορία κινδύνου ( όπως σεισμός, πυρκαγιά, ακραία καιρικά φαινόμενα ) στην περιοχή του Δήμου. Επίσης επιμελείται την επικαιροποίηση των σχεδίων αυτών .
δ) Μεριμνά για τη διάθεση και τη δράση του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού και τεχνικών μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήμου.
ε) Μεριμνά για τον καθορισμό χώρων υποδοχής πληγέντων ανά είδος καταστροφής , καθώς και για την ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών για την ομαλή διαβίωση των εκεί διαμενόντων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες , στους χώρους αυτούς .
στ) Μεριμνά για την ενημέρωση των πολιτών και μαθητών σχετικά με τη λήψη προληπτικών μέτρων και τρόπων αντιμετώπισης , σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης .
ζ) Συνεργάζεται με τις Εθελοντικές Ομάδες , συντονίζει τις δράσεις τους σε περιπτώσεις εφαρμογής Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης και μεριμνά για την αρωγή αυτών σε θέματα υλικοτεχνικής υποδομής .
η) Επιλαμβάνεται των θεμάτων Π.Σ.Ε.Α. στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Δήμου.
θ) Δίνει πληροφορίες στο κοινό για τις προσφερόμενες υπηρεσίες από το Τμήμα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Τηλεοπτικό σποτ αντιπυρικής περιόδου 2015

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε τηλεοπτικό μήνυμα για την ενημέρωση του κοινού
Περισσότερα

Καταστροφές – Οδηγίες αυτοπροστασίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού εξέδωσε ψηφιακό έντυπο με οδηγίες αυτοπροστασίας
Περισσότερα

Δωρεάν αλάτι αποχιονισμού

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διαθέτει δωρεάν για τους Δημότες αλάτι αποχιονισμού
Περισσότερα

Οδηγίες για την πυροπροστασία κατά την αντιπυρική περίοδο

Η αντιπυρική περίοδος διαρκεί από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο. Βρίσκουμε οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές στο www.civilprotection.gr Για να κατεβάσετε την αφίσα πατήστε εδώ Για να κατεβάσετε την αφίσα στην αγγλική γλώσσα πατήστε εδώ  
Περισσότερα
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page