Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας


Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Δήμου Θεσσαλονίκης
Βασ. Γεωργίου Α΄ 1 , ΤΚ 546 36 , Γραφείο 011Γ
Τηλ: 2313 318258,  2313 318260
email: c.triantaris@thessaloniki.gr

Το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης είναι αρμόδιο για την διατύπωση εισηγήσεων σχεδιασμού, το συντονισμό δράσεων για την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήμου.

Ειδικότερα :
α) Διατυπώνει εισηγήσεις για τον σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας στην περιοχή του Δήμου, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και μεριμνά για την εφαρμογή των σχετικών προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού.
β) Συντονίζει και επιβλέπει το έργο της Πολιτικής Προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στην περιοχή του Δήμου
γ) Συντάσσει, σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες του Δήμου, σχέδια ενεργειών για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ανά κατηγορία κινδύνου ( όπως σεισμός, πυρκαγιά, ακραία καιρικά φαινόμενα ) στην περιοχή του Δήμου. Επίσης επιμελείται την επικαιροποίηση των σχεδίων αυτών .
δ) Μεριμνά για τη διάθεση και τη δράση του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού και τεχνικών μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήμου.
ε) Μεριμνά για τον καθορισμό χώρων υποδοχής πληγέντων ανά είδος καταστροφής , καθώς και για την ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών για την ομαλή διαβίωση των εκεί διαμενόντων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες , στους χώρους αυτούς .
στ) Μεριμνά για την ενημέρωση των πολιτών και μαθητών σχετικά με τη λήψη προληπτικών μέτρων και τρόπων αντιμετώπισης , σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης .
ζ) Συνεργάζεται με τις Εθελοντικές Ομάδες , συντονίζει τις δράσεις τους σε περιπτώσεις εφαρμογής Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης και μεριμνά για την αρωγή αυτών σε θέματα υλικοτεχνικής υποδομής .
η) Επιλαμβάνεται των θεμάτων Π.Σ.Ε.Α. στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Δήμου.
θ) Δίνει πληροφορίες στο κοινό για τις προσφερόμενες υπηρεσίες από το Τμήμα.

Οδηγίες Προστασίας Πολίτη

civil protection

Ξενοκράτης

Γενικό σχέδιο Πολιτικής Προστασίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας

Σε συνέχεια των εργασιών, λόγω της αντιπυρικής περιόδου, το συνεργείο του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου μας προέβη την Τετάρτη 31/03/2021 έως και την Πέμπτη 01/04/2021 στην κοπή της ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης στο Δημοτικό οικόπεδο στην συμβολή των οδό Μιχαηλίδη – Ποζέλι.
Περισσότερα

Ανακοίνωση Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης

Στα πλαίσια των δράσεων για την αντιπυρική προστασία, συνεργείο του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, προέβη την Δευτέρα 29-03-2021 στην κοπή της αυτοφυούς ανεπιθύμητης βλάστησης στο Δημοτικό οικόπεδο της οδού Αιάκου.
Περισσότερα

Aνακοίνωση – Αυτοτελούς τμήματος Πολιτικής Προστασίας

Με αφορμή την εκδήλωση  της σεισμικής δραστηριότητας των τελευταίων ημερών στην περιοχή της Ελασσόνας , το Α.Τ.Π.Π. του Δήμου Θεσσαλονίκης κινητοποιήθηκε άμεσα. Την Τετάρτη 03/03/2021, παρουσία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνο Ζέρβα και σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής κ. Χαράλαμπο Αηδονόπουλο και τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας & Ανακύκλωσης κ. Νικόλαο Ζεϊμπέκη συγκλήθηκε σύσκεψη στο
Περισσότερα

Δράση ενημέρωσης για την Παγκόσμια Ημέρα Πολιτικής Προστασίας

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Πολιτικής Προστασίας, θα βρίσκεται την Δευτέρα 01-03-2021 στην Πλατεία Αριστοτέλους από τις 9.00 π.μ. έως και τις 14.00 μ.μ., με σκοπό την ενημέρωση των δημοτών σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση ακραίων φαινομένων, όπως σεισμός, πλημμύρα, δασικές πυρκαγιές κ.λπ. καθώς και
Περισσότερα