Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας


Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Δήμου Θεσσαλονίκης
Βασ. Γεωργίου Α΄ 1 , ΤΚ 546 36 , Γραφείο 011Γ
Τηλ: 2313 318258,  2313 318260
email: c.triantaris@thessaloniki.gr

Το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης είναι αρμόδιο για την διατύπωση εισηγήσεων σχεδιασμού, το συντονισμό δράσεων για την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήμου.

Ειδικότερα :
α) Διατυπώνει εισηγήσεις για τον σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας στην περιοχή του Δήμου, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και μεριμνά για την εφαρμογή των σχετικών προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού.
β) Συντονίζει και επιβλέπει το έργο της Πολιτικής Προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στην περιοχή του Δήμου
γ) Συντάσσει, σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες του Δήμου, σχέδια ενεργειών για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ανά κατηγορία κινδύνου ( όπως σεισμός, πυρκαγιά, ακραία καιρικά φαινόμενα ) στην περιοχή του Δήμου. Επίσης επιμελείται την επικαιροποίηση των σχεδίων αυτών .
δ) Μεριμνά για τη διάθεση και τη δράση του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού και τεχνικών μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήμου.
ε) Μεριμνά για τον καθορισμό χώρων υποδοχής πληγέντων ανά είδος καταστροφής , καθώς και για την ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών για την ομαλή διαβίωση των εκεί διαμενόντων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες , στους χώρους αυτούς .
στ) Μεριμνά για την ενημέρωση των πολιτών και μαθητών σχετικά με τη λήψη προληπτικών μέτρων και τρόπων αντιμετώπισης , σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης .
ζ) Συνεργάζεται με τις Εθελοντικές Ομάδες , συντονίζει τις δράσεις τους σε περιπτώσεις εφαρμογής Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης και μεριμνά για την αρωγή αυτών σε θέματα υλικοτεχνικής υποδομής .
η) Επιλαμβάνεται των θεμάτων Π.Σ.Ε.Α. στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Δήμου.
θ) Δίνει πληροφορίες στο κοινό για τις προσφερόμενες υπηρεσίες από το Τμήμα.

Οδηγίες Προστασίας Πολίτη

civil protection

Ξενοκράτης

Γενικό σχέδιο Πολιτικής Προστασίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας για την πυρκαγιά στη Νέα Ευκαρπία

Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης 22/07/2021 στην περιοχή της Νέας Ευκαρπίας στη Θεσσαλονίκη, με την Πυροσβεστική να δίνει μάχη για να μην κινδυνεύσουν πολίτες και σπίτια. Σ’αυτή τη μάχη η Πυροσβεστική Υπηρεσία είχε σύμμαχο το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και τη Διεύθυνση Kαθαριότητας και Mηχανικών Mέσων του Δήμου Θεσσαλονίκης, ο οποίος συνέδραμε με πέντε
Περισσότερα

Απαγόρευση κυκλοφορίας των πεζών και των τροχοφόρων κάθε είδους (Σέιχ Σου) .

Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, η Θεσσαλονίκη συμπεριλαμβάνεται στις περιοχές που ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι στην κατηγορία 4 (πολύ υψηλή). Για τον λόγο αυτόν η Αντιπεριφεριάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κα Βούλα Πατουλίδου, έδωσε εντολή για την απαγόρευση κυκλοφορίας των πεζών και των τροχοφόρων κάθε είδους, στο τμήμα
Περισσότερα

Ανακοίνωση αυτοτελούς τμήματος Πολιτικής Προστασίας

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του αυτοτελούς τμήματος Πολιτικής προστασίας και συνδράμοντας στο έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, διενεργήθηκαν πρωινές και απογευματινές περιπολίες στο περιαστικό δάσος του Σεϊχ Σου, στον τομέα ευθύνης του Δήμου Θεσσαλονίκης από την Τρίτη 13/07/2021 έως και την Κυριακή 18/07/2021.
Περισσότερα

Ανακοίνωση του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης

Κατά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε τμήμα του περιαστικού δάσους της Θεσσαλονίκης στις 13/07/2021, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, συνέδραμε στο έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με πέντε (-5-) υδροφόρα φορτηγά οχήματα, δύο (-2-) Μηχανήματα Έργου (ΜΕ) και δύο (-2-) οχήματα πυροσβεστικού τύπου 4Χ4 του ΑΤΠΠ. Η δράση των ανωτέρω, με συνεχή δρομολόγια, υπήρξε καίρια στην επαναπλήρωση των
Περισσότερα