Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας


Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Δήμου Θεσσαλονίκης
Βασ. Γεωργίου Α΄ 1 , ΤΚ 546 36 , Γραφείο 011Γ
Τηλ: 2313 318258,  2313 318260
fax:  2313 317338
email: k.evdoridis@thessaloniki.gr

Το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης είναι αρμόδιο για την διατύπωση εισηγήσεων σχεδιασμού, το συντονισμό δράσεων για την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήμου.

Ειδικότερα :
α) Διατυπώνει εισηγήσεις για τον σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας στην περιοχή του Δήμου, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και μεριμνά για την εφαρμογή των σχετικών προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού.
β) Συντονίζει και επιβλέπει το έργο της Πολιτικής Προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στην περιοχή του Δήμου
γ) Συντάσσει, σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες του Δήμου, σχέδια ενεργειών για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ανά κατηγορία κινδύνου ( όπως σεισμός, πυρκαγιά, ακραία καιρικά φαινόμενα ) στην περιοχή του Δήμου. Επίσης επιμελείται την επικαιροποίηση των σχεδίων αυτών .
δ) Μεριμνά για τη διάθεση και τη δράση του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού και τεχνικών μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήμου.
ε) Μεριμνά για τον καθορισμό χώρων υποδοχής πληγέντων ανά είδος καταστροφής , καθώς και για την ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών για την ομαλή διαβίωση των εκεί διαμενόντων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες , στους χώρους αυτούς .
στ) Μεριμνά για την ενημέρωση των πολιτών και μαθητών σχετικά με τη λήψη προληπτικών μέτρων και τρόπων αντιμετώπισης , σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης .
ζ) Συνεργάζεται με τις Εθελοντικές Ομάδες , συντονίζει τις δράσεις τους σε περιπτώσεις εφαρμογής Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης και μεριμνά για την αρωγή αυτών σε θέματα υλικοτεχνικής υποδομής .
η) Επιλαμβάνεται των θεμάτων Π.Σ.Ε.Α. στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Δήμου.
θ) Δίνει πληροφορίες στο κοινό για τις προσφερόμενες υπηρεσίες από το Τμήμα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ενημερωτική Εκδήλωση για την Πολιτική Προστασία στην αίθουσα Δημ. Συμβουλίου του Δημαρχείου Τετάρτη 14 Νοεμβρίου

Συνεχίζονται σταθερά, οι θεματικές συναντήσεις που διοργανώνονται από το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας με σκοπό την ενημέρωση των δημοτών σχετικά με τις οδηγίες αυτοπροστασίας σε περιπτώσεις όπως σεισμοί, χιονοπτώσεις, πλημμύρες, κλπ). Οι συναντήσεις, που ξεκίνησαν ήδη από τη Β΄ Δημοτική Κοινότητα στις 24 Οκτωβρίου, τη Δημοτική Κοινότητα Τριανδρίας στις 31 Οκτωβρίου, και την Γ΄ Δημοτική
Περισσότερα

H Πολιτική Προστασία του Δήμου Θεσσαλονίκης και στο Facebook

Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Θεσσαλονίκης έχει πλέον παρουσία και στο Facebook. Στη συγκεκριμένη σελίδα Πολιτική Προστασία Δήμου Θεσσαλονίκης οι δημότες μπορούν να ενημερώνονται για έκτακτα δελτία καιρού, τρέχουσες εκδηλώσεις/δράσεις, χρηστικούς χάρτες καθώς και για άλλα επίκαιρα θέματα Πολιτικής Προστασίας.
Περισσότερα

Ενημερωτική συνάντηση για θέματα πολιτικής προστασίας στη Γ’ Δημοτική Κοινότητα

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι θεματικές συναντήσεις που διοργανώνονται από το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας με σκοπό την ενημέρωση των δημοτών σχετικά με τις οδηγίες αυτοπροστασίας σε περιπτώσεις όπως σεισμοί, χιονοπτώσεις, πλημμύρες, κλπ). Οι συναντήσεις, που ξεκίνησαν ήδη από τη Β΄ Δημοτική Κοινότητα στις 24 Οκτωβρίου και τη Δημοτική Κοινότητα Τριανδρίας στις 31 Οκτωβρίου, συνεχίζονται και
Περισσότερα

Δημοσίευση του τεύχους «Οδηγίες αυτοπροστασίας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης» από τον Δήμο Θεσσαλονίκης

Η εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων, ως συνέπεια της κλιματικής αλλαγής, δεν άφησε ανεπηρέαστη τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Οι έντονες χιονοπτώσεις και βροχοπτώσεις στη Θεσσαλονίκη, αλλά και οι πρόσφατες τραγωδίες στη Μάνδρα και το Μάτι Αττικής, επιβάλλουν την εντατικοποίηση της προσπάθειας προκειμένου να περιοριστούν στο μέλλον οι συνέπειες παρόμοιων περιστατικών. Καθίσταται, πλέον, επιτακτική η
Περισσότερα