Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Γενικού Γραμματέα


Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Γενικού Γραμματέα
Βασ. Γεωργίου Α΄ 1,  Τ.Κ.54640
2ος όροφος – Γραφείο 209
Τηλ: 231331-7948