Αυτοτελές Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Τύπου


Αυτοτελές Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Τύπου
Βασ. Γεωργίου A’  1, ΤΚ 54640 Θεσσαλονίκη
3ος όροφος

Τηλ: 231331-7182

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός κάτω των ορίων με τίτλο “Προμήθεια αεροπορικών εισιτηρίων και ανάθεση ξεναγήσεων σε πρακτορεία ταξιδιών, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 77.419,92€ για το έτος 2022, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και λοιπών κρατήσεων, φόρων”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο   13/2022 «Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Επαναληπτικό Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό, κάτω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για την «Προμήθεια αεροπορικών εισιτηρίων και ανάθεση ξεναγήσεων σε
Περισσότερα

Ανακοίνωση υπ΄ αριθμ. 1232/20-05-2022 για την πρόσληψη ενός ατόμου ειδικότητας ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.)

Ανακοίνωση υπ΄ αριθμ. 1232/20-05-2022 για την πρόσληψη ενός ατόμου ειδικότητας ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. Για να κατεβάσετε την Ανακοίνωση, πατήστε εδώ Για να κατεβάσετε την Αίτηση, πατήστε εδώ
Περισσότερα
Δείτε όλες τις δραστηριότητες