Αυτοτελές Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων


Διεύθυνση Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων & Τύπου
Βασ. Γεωργίου A’  1, ΤΚ 54640 Θεσσαλονίκη
3ος όροφος

Τηλ: 231331-7182
fax: 231331-7185

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθ. 28/8-10-2020 Μελέτης της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια προϊόντων ασφάλτου – προϋπολογισμού 450.008,40€ (με Φ.Π.Α. 24%)».

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθ. 28/8-10-2020 Μελέτης της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια προϊόντων ασφάλτου – προϋπολογισμού 450.008,40€ (με Φ.Π.Α. 24%)». Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με
Περισσότερα

Διακήρυξη μίσθωσης για τρία (3) χρόνια ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση και λειτουργία του ΚΕΠ 0236πγ Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νο 48/2020 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ότι προτίθεται να μισθώσει για τρία (3) χρόνια ακίνητο που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση και λειτουργία του ΚΕΠ 0236πγ Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης. Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της Δ’ Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης, σε κεντρική
Περισσότερα
Δείτε όλες τις δραστηριότητες