Δελτία Ατμοσφαιρικής Κυκλοφορίας Γύρης & Σπορίων μυκήτων


Ο Δήμος Θεσσαλονίκης – Τμήμα Περιβαλλοντικών Δράσεων και η αρμόδια ερευνητική ομάδα του Α.Π.Θ. – Τμήμα Βιολογίας / Τομέας Οικολογίας, συνεργάζονται από τον Ιανουάριο του 2015 σε ένα πρόγραμμα συνεχούς παρακολούθησης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος της πόλης μας, ως προς τα φυσικά αεροαλλεργιογόνα που προέρχονται από τη γύρη και τα σπόρια μυκήτων. Στο πλαίσιο του προγράμματος εγκαταστάθηκε και λειτουργεί, στο κτίριο όπου στεγάζεται το Βιολογικό Τμήμα του Α.Π.Θ., ένας αεροβιολογικός σταθμός. Είναι η πρώτη φορά που ένας Δήμος της χώρας μας εφαρμόζει αντίστοιχο πρόγραμμα, σε αντίθεση με τις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες του κόσμου, ακόμη και οικονομικά ασθενέστερες, που διατηρούν δίκτυα αεροβιολογικών σταθμών και διοχετεύουν τις σχετικές πληροφορίες στο ευρύ κοινό και στους αρμόδιους φορείς.
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του δελτίο ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας γύρης και σπορίων μυκήτων σε εβδομαδιαία βάση, το οποίο διαμορφώνεται σύμφωνα με τα δεδομένα του αεροβιολογικού σταθμού.
Στόχος είναι η ενημέρωση κατοίκων και επισκεπτών της πόλης και κατά συνέπεια, η πρόληψη ή ελάττωση της εμφάνισης αλλεργικών συμπτωμάτων (αλλεργικό βρογχικό άσθμα, αλλεργική ρινίτιδα, επιπεφυκίτιδα κ.ά.) στα ευαισθητοποιημένα στους συγκεκριμένους αλλεργιογόνους παράγοντες άτομα.

Δελτία ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας γύρης και σπορίων μυκήτων