Διεύθυνση Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος


Στην εποχή μας όλος ο προοδευμένος κόσμος μιλά για το περιβάλλον, πιο συγκεκριμένα για την καταστροφή του περιβάλλοντος. Ομιλίες, διαλέξεις, ταινίες, συζητήσεις ειδικών προσπαθούν να λύσουν το πρόβλημα. Αιτία n ανθρώπινη δραστηριότητα. Η φύση βρίσκεται στο περιθώριο από την μάχη της με τον άνθρωπο. Πώς μπορούμε να την βοηθήσουμε;

Μα φτιάχνοντας έναν άλλο άνθρωπο με παιδεία, με γνώση, με αγάπη για την φύση. Έτσι, τα παιδιά μας θα ζήσουν σε ένα όμορφο περιβάλλον ευτυχισμένα.

Ας κάνουμε το πρώτο βήμα αφήνοντας την φύση να επουλώσει τις πληγές της, ας κάνουμε το δεύτερο βοηθώντας την, το τρίτο βήμα θα είναι δικό της. Γι’ αυτό η φροντίδα για το φυτό αξίζει τον κόπο.

Kύρια μέριμνα της Διεύθυνσης Πρασίνου του Δήμου Θεσσαλονίκης είναι η ανάπτυξη και συντήρηση των χώρων Πρασίνου της πόλης μας. Αναπαράγει διαρκώς φυτικό υλικό στα φυτώριά της, ανανεώνει και συντηρεί τους υπάρχοντες χώρους πρασίνου, δημιουργεί νέους χώρους πρασίνου και διατηρεί το Ζωολογικό Κήπο στο περιαστικό δάσος. Διοργανώνει εκδηλώσεις, έχοντας ως βασικό στόχο την ευαισθητοποίηση των δημοτών σε θέματα πρασίνου, με κορυφαία από αυτές την ετήσια Ανθοέκθεση του Δήμου Θεσσαλονίκης.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Κλεάνθους 18,  Θεσσαλονίκη
Τηλ: 231331 8359, -8362
fax: 2310 511156

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

TMHMATA

 • Τμήμα Αλσών, Δενδροστοιχιών και φυτωρίων

  Τμήμα Αλσών, Δενδροστοιχιών και Φυτωρίων –  Τηλ. 231331 8384, -8370, -8371, -8386, -8387

  Ο αριθμός των δένδρων των δημοτικών δενδροστοιχιών ανέρχεται στις 30.000, ενώ σε 30.000 περίπου ανέρχεται και ο αριθμός των δένδρων που βρίσκονται στα δημοτικά άλση.

  Το Τμήμα Δενδροστοιχιών της Διεύθυνσης Πρασίνου του Δήμου Θεσσαλονίκης είναι αρμόδιο για την επέκταση και συντήρηση των δημοτικών δενδροστοιχιών και αλσών.

  Οι εργασίες, που περιλαμβάνονται στο έργο του τμήματος, σε ετήσια βάση, είναι οι ακόλουθες:

  Δενδροφύτευση

  Με τη δενδροφύτευση επιτυγχάνεται η επέκταση (δημιουργία νέων δενδροστοιχιών), καθώς και μέρος της συντήρησης (αντικατάσταση κατεστραμμένων δένδρων) των δημοτικών δενδροστοιχιών και αλσών.

  Η δενδροφύτευση διαρκεί από τον Ιανουάριο έως τα τέλη Μαρτίου, αναλόγως των καιρικών συνθηκών.

  Η δυνατότητα δενδροφύτευσης καθώς και το είδος του δένδρου που θα χρησιμοποιηθεί, εξαρτάται από τον αυξητικό χώρο του δρόμου όπου πρόκειται αυτή να γίνει (πλάτος πεζοδρομίου μεγαλύτερο των 2 μέτρων, ύπαρξη εναερίων δικτύων της ΔΕΗ επιβάλλει την χρήση δένδρων χαμηλού ύψους κ.λ.π.), καθώς και από τις εδαφοκλιματολογικές συνθήκες της περιοχής.

  Κλάδευση

  Η κλάδευση των δένδρων των δημοτικών δενδροστοιχιών, τα οποία είναι αποκλειστικά καλλωπιστικά δένδρα, διαρκεί από τις αρχές Νοεμβρίου έως τις αρχές Απριλίου, ανάλογα με τις κρατούσες κλιματολογικές συνθήκες.

  Ανάλογα με τον σκοπό της κλάδευσης, αυτή διακρίνεται σε κλάδευση σχήματος (εφαρμόζεται σε νεκρά κυρίως δένδρα για την διαμόρφωση σχήματος) και σε κλάδευση ανανέωσης (εφαρμόζεται σε μεγάλα ηλικιωμένα δένδρα για την ανάπτυξη νέας βλάστησης).

  Η κλάδευση είναι εργασία τεχνική και απαιτεί προσωπικό εξειδικευμένο.

  Κοπή δένδρων

  Με την εργασία αυτή απομακρύνονται τα δένδρα, που είτε έχουν ξεραθεί (από φυσικά ή ανθρωπογενή αίτια), είτε έχουν αποκτήσει κάποια επικινδυνότητα, κυρίως λόγω επεμβάσεων του ανθρώπου (π.χ. κτύπημα με αυτοκίνητο, κοπή ριζών για εγκατάσταση ή επισκευή υπογείων δικτύων διαφόρων οργανισμών Ο.Υ.Θ. , ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΑΘ).

  Πολλές φορές είναι δυνατή και η κοπή δένδρων για διευκόλυνση είτε οικοδομικών εργασιών (ανέργεση οικοδομών), είτε εισόδου-εξόδου αυτοκινήτων σε χώρους στάθμευσης, κατόπιν σχετικής αδείας από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου.

  Στην περίπτωση αυτή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου στην Διεύθυνση Πρασίνου του Δήμου Θεσσαλονίκης και κατόπιν αδείας του οικείου Δασαρχείου και εγκρίσεως από το Δημοτικό Συμβούλιο, το δένδρο κόβεται από συνεργείο της Διεύθυνσης Πρασίνου, αφού προηγουμένως ο ενδιαφερόμενος αποζημιώσει το υπό κοπή δένδρο.

  Πότισμα

  Η επιτυχία μίας νέας δενδροφύτευσης, αλλά και των παλαιοτέρων, εξαρτάται από την συχνότητα ποτίσματος των δένδρων αυτών. Η παραπάνω συχνότητα εξαρτάται από την ηλικία των δένδρων, το είδος του δένδρου, τις επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες και την εποχή του έτους.

  Έτσι σε νεαρές ηλικίες (έως 5 ετών) δένδρα, υδρόφιλα (π.χ πλατάνι, υγράμβαρη, φλαμουριά κ.λ.π), υπό συνθήκες ξηρασίας και κατά τη διάρκεια της ξηροθερμικής περιόδου Ιουνίου-Αυγούστου, η συχνότητα ποτίσματος πρέπει να είναι μεγαλύτερη.

  Ξελάκωμα

  Με το ξελάκωμα των δενδροδόχων των δένδρων των δημοτικών δενδροστοιχιών, επιτυγχάνεται η απομάκρυνση ζιζανίων αλλά και πλεονάζοντος χώματος από τις δενδροδόχους των δένδρων. Επίσης γίνεται έλεγχος της κατάστασης που επικρατεί σε κάθε δενδροστοιχία.

  Λίπανση

  Σε ορισμένα είδη δένδρων και κυρίως σε νεαράς ηλικίας δένδρα, γίνεται λίπανση με βασικά ή επιφανειακά λιπάσματα.

  Καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών των δένδρων

  Η καταπολέμηση των ασθενειών και εχθρών των δένδρων, μπορεί να γίνει με την χρήση είτε βιολογικών είτε χημικών μέσων. Η βιολογική καταπολέμηση (εφαρμόζεται σε πειραματικό πεδίο), επιτυγχάνεται με την χρήση παρασιτικών ή αρπακτικών εντόμων.

  Η χημική καταπολέμηση επιτυγχάνεται με τη χρήση φυτοφαρμάκων (εντομοκτόνων ή μυκητοκτόνων ανάλογα με την προσβολή) με ψεκασμούς, αφού εμφανισθούν τα πρώτα συμπτώματα προσβολής.

  Κύριοι εχθροί των δένδρων των δημοτικών δενδροστοιχιών και αλσών είναι οι αφίδες, τα κοκκοειδή, η πιτυοκάμπη και ο βλαστοφάγος, ενώ οι ασθένειες οφείλονται κυρίως σε μυκητολογική δράση.

  Για την υποβολή αιτημάτων σχετικά με τα δένδρα των δημοτικών δενδροστοιχιών, οι δημότες μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με το εργοτάξιο των Δενδροστοιχιών, στο τηλέφωνο 301-225 και να υποβάλλουν προφορικά το αίτημά τους.

 • Τμήμα Περιβαλλοντικών Δράσεων

  Τηλέφωνα επικοινωνίας: 231331 8378, -8356, -8358, -8375, fax 2310 511156

  Το Τμήμα Περιβαλλοντικών Δράσεων, με την εφαρμογή του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης που δημοσιεύθηκε στο φύλλο της εφημερίδας της Κυβέρνησης (σχετικό υπ’ αριθμ. 19048 Β/17-12-2012 ΦΕΚ την 1η Απριλίου 2013), ανήκει στη Διεύθυνση Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος του Δήμου Θεσσαλονίκης. Κύριο αντικείμενο του Τμήματος είναι η προστασία του αστικού φυσικού περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Θεσσαλονίκης. Το Τμήμα διενεργεί ελέγχους της ρύπανσης σε όλες τις μορφές, παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των μέτρων αντιρρύπανσης και ενημερώνει με δημόσια έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για την κατάσταση του περιβάλλοντος της πόλης.

  To Τμήμα Περιβαλλοντικών Δράσεων παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή την ατμοσφαιρική ρύπανση σε συνδυασμό με τις μετεωρολογικές παραμέτρους και διαθέτει αξιόπιστη υποδομή (Δίκτυο 8 Σταθμών Ελέγχου της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και ισάριθμο Μετεωρολογικών Σταθμών), τεχνογνωσία, καθώς και τις μεγαλύτερες χρονοσειρές δεδομένων ατμοσφαιρικών ρύπων στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Ο πρώτος Σταθμός του Δικτύου λειτούργησε στην οδό Εγνατίας (εμπορικό κέντρο πόλης) το Νοέμβριο του 1988.

  Από το Δίκτυο ελέγχονται οι αποκαλούμενοι «ρύποι κριτήρια», οι συγκεντρώσεις των οποίων επιτρέπουν τον έλεγχο της ποιότητας του αέρα σε όλες τις πόλεις του κόσμου. Για τους ρύπους αυτούς υπάρχουν θεσμοθετημένα όρια ποιότητας, βασισμένα στην υγεία του γενικού πληθυσμού, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ΕPA (Υπηρεσία Περιβάλλοντος των ΗΠΑ). Για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης όλων των ατμοσφαιρικών ρύπων χρησιμοποιούνται οι ενδεδειγμένες από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέθοδοι μέτρησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι, το Τμήμα Περιβαλλοντικών Δράσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης ελέγχει τα αιωρούμενα σωματίδια PM10 στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον της πόλης από το 1989, πριν από οποιονδήποτε άλλο δημόσιο φορέα στην Ελλάδα.

  Το Τμήμα Περιβαλλοντικών Δράσεων μεριμνά για την παροχή στοιχείων σε πολίτες, πανεπιστημιακά εργαστήρια και φορείς που ασχολούνται με το ατμοσφαιρικό περιβάλλον. Φροντίζει για την έκδοση ημερήσιου Δελτίου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης. Παρακολουθεί τη διαχρονική εξέλιξη του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος, καθώς και τα επεισόδια ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη Θεσσαλονίκη.

  Το Τμήμα Περιβαλλοντικών Δράσεων συμμετέχει με εισηγήσεις σε Εθνικά και Διεθνή Συνέδρια και υλοποιεί προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συναφή αντικείμενα. Συμμετέχει σε προγράμματα παρακολούθησης κυκλοφοριακού θορύβου, ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και αερομεταφερόμενων αλλεργιογόνων παραγόντων. Παρακολουθεί το θαλάσσιο περιβάλλον του Όρμου της Θεσσαλονίκης (παράμετροι ευτροφισμού και φυσικοχημικές παράμετροι) κατά μήκος του θαλάσσιου μετώπου της Θεσσαλονίκης. Συμμετέχει σε εκπαιδευτικά περιβαλλοντικά προγράμματα και υλοποιεί δράσεις και εκδηλώσεις για την περιβαλλοντική αγωγή και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών της Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με περιβαλλοντικές οργανώσεις, φορείς διαχείρισης και εθελοντικές ομάδες πολιτών.

  Περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση του πολίτη σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσσαλονίκης, καθώς και το Ημερήσιο Δελτίο Τύπου της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, μπορείτε να δείτε στη διεύθυνση: www.envdimosthes.gr

 • Τμήμα Μελετών και Σχεδιασμού Αστικού Περιβάλλοντος

  Τηλέφωνα επικοινωνίας: 231331 8361, -8368, 8369, -8381, – 8382, -8383, -8389

  Το Τμήμα Μελετών και Σχεδιασμού Αστικού Περιβάλλοντος, με το επιστημονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό που διαθέτει, μελετά και κατασκευάζει τους νέους χώρους πρασίνου στα όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης, βάσει εγκεκριμένου ετησίου Τεχνικού Προγράμματος.

  Οι μελέτες περιλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια κατασκευής πρασίνου, είτε πρόκειται να υλοποιηθούν από το ίδιο το τμήμα, είτε πρόκειται να δημοπρατηθούν, ενώ η κατασκευή τους, σε κάθε περίπτωση, επιβλέπεται από τα στελέχη του Τμήματος.

 • Τμήμα Κτηνιατρικής Υπηρεσίας & Ζωολογικού Κήπου

  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 219980, FAX 2310 968299
  Ο Ζωολογικός Κήπος του Δήμου Θεσσαλονίκης φιλοξενεί την άγρια πανίδα της πατρίδας μας.

  Ο Ζωολογικός Κήπος λειτουργεί στην τοποθεσία Κέδρινος Λόφος στην περιοχή Χίλια Δένδρα – Περιαστικό Δάσος Θεσσαλονίκης, από το Σεπτέμβριο του 1987 σε μία αρχική έκταση 33 στρεμμάτων άγριας αδιαμόρφωτης γης, που παραχωρήθηκε από το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης. Το 1994 παραχωρήθηκαν άλλα 25 στρέμματα με αποτέλεσμα ο Ζωολογικός Κήπος σήμερα να λειτορυγεί σε μία έκταση 58 στρεμμάτων.

  Ο επισκέπτης στο χώρο αυτό μπορεί να γνωρίσει στο φυσικό τους περιβάλλον την πανίδα και χλωρίδα της χώρας μας, σύμφωνα με την ιδρυτική πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου αναφέρεται ρητά ότι Ο  Ζωολογικός Κήπος του Δήμου Θεσσαλονίκης φιλοξενεί την άγρια πανίδα της πατρίδας μας. Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος όλες οι παρεμβάσεις που έγιναν και συνεχίζουν να γίνονται σκοπό έχουν να μην αλλοιωθεί ο δασικός χαρακτήρας του περιβάλλοντος χώρου. Σε όλα τα κτίσματα κυριαρχεί το ξύλο και η πέτρα και οι χώροι διαβίωσης των ζώων σχεδιάστηκαν με βάση του βιότοους του καθενός.

  Από το φθινόπωρο του 1994 λειτουργεί το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.

  Από το φθινόπωρο του 2000 λειτουργεί το Σπίτι των Ερπετών.

  Ο Ζωολογικός Κήπος φιλοξενεί σε οργανωμένους χώρους που πληρούν προϋποθέσεις φυσικού περιβάλλοντος διάφορα θηλαστικά και πτηνά της Ελληνικής πανίδας. Στο Ζωολογικό Κήπο, υπάρχουν 7 ενότητες εμβίων όντων που περιλαμβάνουν: τα υδρόβια πτηνά, τα σαρκοφάγα θηλαστικά, τα μηρυκαστικά, τα αρπακτικά πτηνά, τα εκτρεφόμενα πτηνά, τα φυτοφάγα μονογαστρικά, τα ωδικά πτηνά. Στις ενότητες αυτές περιλαμβάνονται 22 είδη πτηνών και 16 είδη θηλαστικών.

  Πιο συγκεκριμένα από τα θηλαστικά ο επισκέπτης μπορεί να δει: Αρκούδες, Λύκους, Αλεπούδες, Αγριόχοιρους, Κρητικούς Αίγαγρους, Ζαρκάδια, Ελάφια, Πλατύκερα Ελάφια, Οικόσιτα Πρόβατα, Οικόσιτες Αίγες, Όνο, Αγριόγατα, Μυοκάστορες, Κουνέλια. Θηλαστικά του Ζωολογικού Κήπου.

  Από πτηνά μπορεί να δει: Ροδοπελεκάνο, Αργυροπελεκάνο, Λευκοπαργούς, Βουβόκυκνους, Χήνες, Πρασινοκεφαλόπαπιες, Παγώνια, Φραγκόκοτες, διάφορα είδη Φασιανών, Παπαγάλους, Μπούφους, Ποντικοβαρβακίνες, Αετοβαρβακίνες, Ξεφτέρι, Φιδαετό, Χρυσαετούς, Όρνιο και Κίσσα. Πτηνά του Ζωολογικού Κήπου.

  Ώρες Λειτουργίας Ζωολογικού Κήπου:
  ΜΗΝΑΣ
  ΑΝΟΙΓΜΑ
  ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  ΜΑΙΟΣ
  09:00 19:00
  ΙΟΥΝΙΟΣ 19:30
  ΙΟΥΛΙΟΣ 20:00
  ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 19:30
  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 19:00
  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 18:30
  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ εως και ΜΑΡΤΙΟΣ 16:30
  ΑΠΡΙΛΙΟΣ 18:30

  Πληροφορίες: Τηλ. 2310 219980, Fax 968299

  Σε όλους τους χώρους η είσοδος είναι ελεύθερη.

 • Τμήμα Συντήρησης Κήπων

   Αρμοδιότητες Τμήματος

  • Το Τμήμα Συντήρησης έχει την ευθύνη και αρμοδιότητα της διαχείρισης του πρασίνου που υπάρχει στα πάρκα, τα κοιμητήρια, τις νησίδες και το ζωολογικό κήπο του Δήμου Θεσσαλονίκης.
  • Η διαχείριση περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης, προστασίας, ανάπτυξης, και βελτίωσης του φυτικού υλικού και αυτές διενεργούνται με τα κατάλληλα συστήματα και μεθόδους, συνεργεία και τεχνικά μέσα.

  Εργασίες πεδίου Τμήματος

  Στα πλαίσια της διαχειριστικής πράξης περιλαμβάνονται εργασίες όπως :

  • Εργασίες συντήρησης χλοοτάπητα(άρδευση, κοπή, λίπανση, αερισμός, καταπολέμηση ασθενειών και εντόμων, σπορές κλπ)
  • Εργασίες συντήρησης δένδρων, θάμνων, ποωδών και εποχιακών ανθέων(αρδεύσεις, φυτεύσεις, κλαδεύσεις, λιπάνσεις, απομάκρυνση ζιζανίων, καταπολέμηση ασθενειών και εντόμων κλπ).
  • Συντήρηση και βελτίωση αρδευτικού δικτύου
  • Εγκατάσταση νέων αρδευτικών δικτύων
  • Μικρής κλίμακας αναπλάσεις και βελτιώσεις χώρων πρασίνου
  • Καθαριότητα χώρων πρασίνου

  Η διαχείριση του πρασίνου από το Τμήμα Συντήρησης αφορά στο σύνολο της έκτασης του Δήμου τα εξής:

  • Συνολική έκταση πρασίνου: 691.592 τμ
  • Δένδρα: 13.917
  • Θάμνοι: 54.455
  • Έκταση παρτεριών με θάμνους εδαφοκάλυψης: 11.820 τμ
  • Φυτικοί φράχτες: 25.797 τρέχοντα μέτρα
  • Τριανταφυλλιές: 3.488 τετραγωνικά μέτρα
  • Έκταση παρτεριών με ετήσια ανθοφόρα φυτά: 5.455 τμ ( 300.000 φυτά ετησίως)
  • Χλοοτάπητας: 482.669 τμ
 • Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης