Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίων


Α’ Ωράριο λειτουργίας Κοιμητηρίων

 1. Τα Κοιμητήρια είναι ανοικτά για τους επισκέπτες όλες τις ημέρες της εβδομάδας, από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου.
 2. Οι διοικητικές υπηρεσίες λειτουργούν από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 π.μ. έως 15.00 μ.μ.
  Τα Σάββατα, Κυριακές και αργίες λειτουργούν το πρωί για τις κηδείες.
  Το ταμείο λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή από 8.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ.
 3. Τα οστεοφυλάκια λειτουργούν από
  Δευτέρα έως Παρασκευή 7.30 π.μ. έως 15.00 μ.μ.
  Σάββατο 7.30 π.μ. έως 13.30 μ.μ.
  Κυριακές και αργίες παραμένουν κλειστά.
 4. Τα μνημόσυνα τελούνται μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας
  – Σάββατο ομαδικά 8.00 π.μ. – ιδιαίτερα 9.45 π.μ. έως 11.30 π.μ.
  – Κυριακή ομαδικά 9.00 π.μ. – ιδιαίτερα 9.45 π.μ. έως 11.30 π.μ.
  – Μπορεί να τελεστεί εξαιρετικό μνημόσυνο κατόπιν επικοινωνίαςμε την εκκλησία και κατόπιν προγραμματισμού, μετά από προσέλευση του ενδιαφερομένου συγγενή στην υπηρεσία για να καταβάλει το αντίστοιχο τέλος..

Β’ Υποχρεώσεις και δικαιώματα συγγενών

 1. Η ταφή είναι τριετής.  Μετά τη λήξη της, οι ενδιαφερόμενοι συγγενείς θα πρέπει να προσέρχονται στην υπηρεσία για παράταση ή προγραμματισμό εκταφής του νεκρού τους.
 2. Σε περίπτωση παράτασης ταφής ή οστεοφυλακίου θα πρέπει να καταβάλλεται το ανάλογο τέλος.
 3. Η τοποθέτηση κηροστάτη ή ταφικού μνημείου, στον τάφο, γίνεται μετά από συνεννόηση και υπόδειξη της υπηρεσίας, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας του Κοιμητηρίου.
  Ειδικότερα στα Α’ Κοιμητήρια απαγορεύεται η τοποθέτηση μαρμάρινων ή λοιπών πλαισίων και χαλικιών στους τάφους.
 4. Απαγορεύεται η τοποθέτηση οιασδήποτε κατασκευής (π.χ. βρύσες, παγκάκια, δέντρα) στο χώρο των Κοιμητηρίων.

Γ9 Οικογενειακοί τάφοι

Δύνανται να παραχωρούνται χώροι για σύσταση οικογενειακού τάφου με την καταβολή τέλους ως ανταλλάγματος, το οποίο καθορίζεται κάθε έτος.

Τα πάσης φύσεως τέλη και δικαιώματα λειτουργίας των κοιμητηρίων
καθορίζονται από Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Τμήμα Α' Κοιμητηρίων

– Κοιμητήρια “Αναστάσεως του Κυρίου”
  5o χιλ. Θεσσαλονίκης – Θέρμης, ΤΚ 54110, Τ.Θ. 14515
Τηλ.: 2313318292, 2313318293, 2313318294, FAX 2310 383 421

Τμήμα Α' Κοιμητηρίων

Τμήμα Β' Κοιμητηρίων

Β’ Κοιμητήρια (Μαλακοπής, Ευαγγελίστριας και Αγίας Παρασκευής)

– Κοιμητήριο Μαλακοπής
  Κισσού 1 – Τ.Κ. 543 52
Τηλ.: 2310 912356

– Κοιμητήριο Ευαγγελίστριας
  Αγίου Δημητρίου 159 – Τ.Κ. 546 34
Τηλ.: 2310 209975

– Κοιμητήριο Αγίας Παρασκευής
  Λαγκαδά 123 – Τ.Κ. 561 23
Τηλ.: 2310 209975

Τμήμα Β' Κοιμητηρίων
Tροποποιημένος Kανονισμός Λειτουργίας Κοιμητηρίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηριων προς συγγενείς θανόντων που είναι ενταφιασμένοι σε τάφους τριετούς ταφής.

Θεσσαλονίκη, 01-02-2018                                                                                                                                                                                                             Αρ. Πρωτ: 191     ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίων καλεί τους συγγενείς θανόντων οι οποίοι είναι ενταφιασμένοι στα Κοιμητήρια «ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ» και «ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ – ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ», των οποίων η τριετής ταφή ή η παράταση ταφής έληξε μέχρι τις
Περισσότερα

Ανακοίνωση προς συγγενείς θανόντων τα οστά των οποίων φιλοξενούνται σε οικογενειακούς τάφους στα Κοιμητήρια «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ»

                                                                                                            Θεσσαλονίκη, 14-12-2017                                                                                                                                                                                                             Αρ. Πρωτ: 2506                                                                                                 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΘΑΝΟΝΤΩΝ ΤΑ ΟΣΤΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥΣ ΤΑΦΟΥΣ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ   Έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 3 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων (σχετ. η υπ’ αριθμ. 1844/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με το οποίο «Σε περίπτωση
Περισσότερα

Ανακοίνωση προς συγγενείς-οικείους θανόντων τα οστά των οποίων φυλάσσονται στο οστεοφυλάκιο των Κοιμητηρίων «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ»

                                                                                                                                                                                                                          Θεσσαλονίκη, 14-12-2017                                                                                                                                                                                                             Αρ. Πρωτ: 2507   ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ-ΟΙΚΕΙΟΥΣ ΘΑΝΟΝΤΩΝ ΤΑ ΟΣΤΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΦΥΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ ΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ»   Έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 16 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων (σχετ. η υπ’ αριθμ. 1844/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με το οποίο «Οι
Περισσότερα

Ανακοίνωση προς δικαιούχους χρήσης οικογενειακών τάφων Κιμητηρίου «ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ – ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ»

                                                                                                                        Θεσσαλονίκη, 14-12-2017                                                                                                                           Αρ. Πρωτ: 2509                                                                                                 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ   Έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις του άρθρου 10 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων (σχετ. η υπ’ αριθμ. 1844/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με το οποίο «Οικογενειακοί τάφοι των οποίων οι δικαιούχοι εξέλιπαν κατά τα άρθρα 7 και
Περισσότερα

Ανακοίνωση προς δικαιούχους χρήσης οικογενειακών τάφων που βρίσκονται στα Κοιμητήρια «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ» & «ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ»

Θεσσαλονίκη, 14-12-217                                                                                                                                                                                                             Αρ. Πρωτ: 2508                                                                                                 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ» &  «ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» Έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 3 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων (σχετ. η υπ’ αριθμ. 1844/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με το οποίο «Ανακαλείται η παραχώρηση οικογενειακών τάφων για τους οποίους
Περισσότερα

Ειδοποίηση προς τους συγγενείς-οικείους θανόντων τα οστά των οποίων φυλάσσονται στο οστεοφυλάκιο των Κοιμητηρίων «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ»

                                                                                                            Θεσσαλονίκη, 29-11-2017                                                                                                                                                                                                             Αρ. Πρωτ: 2424   ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ-ΟΙΚΕΙΟΥΣ ΘΑΝΟΝΤΩΝ ΤΑ ΟΣΤΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΦΥΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ ΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ»   Έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 16 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων (σχετ. η υπ’ αριθμ. 1844/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με το οποίο «Οι συγγενείς είναι
Περισσότερα

Ειδοποίηση προς δικαιούχους χρήσης οικογενειακών τάφων Κοιμητήρια “Αναστάσεως του Κυρίου” (ορθή επανάληψη)

Θεσσαλονίκη, 28-11-2017                                                                                                                                                                                                             Αρ. Πρωτ: 2290   ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ   Έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις: Α)         του άρθρου 11 παρ. 3 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων (σχετ. η υπ’ αριθμ. 1844/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με το οποίο «Ανακαλείται η παραχώρηση οικογενειακών τάφων για τους οποίους δεν έχουν καταβληθεί
Περισσότερα

Απομάκρυνση αυθαίρετων κατασκευών από το Κοιμητήριο “ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ”

Παρακαλούμε όπως δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο Microsoft Word – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΧΩΝΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ_signed
Περισσότερα
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page