Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίων


Α’ Ωράριο λειτουργίας Κοιμητηρίων

 1. Τα Κοιμητήρια είναι ανοικτά για τους επισκέπτες όλες τις ημέρες της εβδομάδας, από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου.
 2. Οι διοικητικές υπηρεσίες λειτουργούν από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 π.μ. έως 15.00 μ.μ.
  Τα Σάββατα, Κυριακές και αργίες λειτουργούν το πρωί για τις κηδείες.
  Το ταμείο λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή από 8.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ.
 3. Τα οστεοφυλάκια λειτουργούν από
  Δευτέρα έως Παρασκευή 7.30 π.μ. έως 15.00 μ.μ.
  Σάββατο 7.30 π.μ. έως 13.30 μ.μ.
  Κυριακές και αργίες παραμένουν κλειστά.
 4. Τα μνημόσυνα τελούνται μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας
  – Σάββατο ομαδικά 8.00 π.μ. – ιδιαίτερα 9.45 π.μ. έως 11.30 π.μ.
  – Κυριακή ομαδικά 9.00 π.μ. – ιδιαίτερα 9.45 π.μ. έως 11.30 π.μ.
  – Μπορεί να τελεστεί εξαιρετικό μνημόσυνο κατόπιν επικοινωνίαςμε την εκκλησία και κατόπιν προγραμματισμού, μετά από προσέλευση του ενδιαφερομένου συγγενή στην υπηρεσία για να καταβάλει το αντίστοιχο τέλος..

Β’ Υποχρεώσεις και δικαιώματα συγγενών

 1. Η ταφή είναι τριετής.  Μετά τη λήξη της, οι ενδιαφερόμενοι συγγενείς θα πρέπει να προσέρχονται στην υπηρεσία για παράταση ή προγραμματισμό εκταφής του νεκρού τους.
 2. Σε περίπτωση παράτασης ταφής ή οστεοφυλακίου θα πρέπει να καταβάλλεται το ανάλογο τέλος.
 3. Η τοποθέτηση κηροστάτη ή ταφικού μνημείου, στον τάφο, γίνεται μετά από συνεννόηση και υπόδειξη της υπηρεσίας, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας του Κοιμητηρίου.
  Ειδικότερα στα Α’ Κοιμητήρια απαγορεύεται η τοποθέτηση μαρμάρινων ή λοιπών πλαισίων και χαλικιών στους τάφους.
 4. Απαγορεύεται η τοποθέτηση οιασδήποτε κατασκευής (π.χ. βρύσες, παγκάκια, δέντρα) στο χώρο των Κοιμητηρίων.

Γ9 Οικογενειακοί τάφοι

Δύνανται να παραχωρούνται χώροι για σύσταση οικογενειακού τάφου με την καταβολή τέλους ως ανταλλάγματος, το οποίο καθορίζεται κάθε έτος.

Τα πάσης φύσεως τέλη και δικαιώματα λειτουργίας των κοιμητηρίων
καθορίζονται από Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Τμήμα Α' Κοιμητηρίων

– Κοιμητήρια “Αναστάσεως του Κυρίου”
  5o χιλ. Θεσσαλονίκης – Θέρμης, ΤΚ 54110, Τ.Θ. 14515
Τηλ.: 2313318292, 2313318293, 2313318294, FAX 2310 383 421

Τμήμα Α' Κοιμητηρίων

Τμήμα Β' Κοιμητηρίων

Β’ Κοιμητήρια (Μαλακοπής, Ευαγγελίστριας και Αγίας Παρασκευής)

– Κοιμητήριο Μαλακοπής
  Κισσού 1 – Τ.Κ. 543 52
Τηλ.: 2310 912356

– Κοιμητήριο Ευαγγελίστριας
  Αγίου Δημητρίου 159 – Τ.Κ. 546 34
Τηλ.: 2310 209975

– Κοιμητήριο Αγίας Παρασκευής
  Λαγκαδά 123 – Τ.Κ. 561 23
Τηλ.: 2310 209975

Τμήμα Β' Κοιμητηρίων
Tροποποιημένος Kανονισμός Λειτουργίας Κοιμητηρίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Απομάκρυνση αυθαίρετων κατασκευών από το Κοιμητήριο “ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ”

Παρακαλούμε όπως δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο Microsoft Word – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΧΩΝΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ_signed
Περισσότερα

Ειδοποίηση προς δικαιούχους χρήσης οικογενειακών τάφων

Θεσσαλονίκη, 06-11-2017                                                                                                                                                                                                             Αρ. Πρωτ: 2290   ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ   Έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις: Α)         του άρθρου 11 παρ. 3 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων (σχετ. η υπ’ αριθμ. 1844/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με το οποίο «Ανακαλείται η παραχώρηση οικογενειακών τάφων για τους οποίους δεν έχουν καταβληθεί
Περισσότερα

Ειδοποίηση προς δικαιούχους χρήσης οικογενειακών τάφων Κοιμητηρίου “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ”

Θεσσαλονίκη, 23-10-2017                                                                                                                                                                                                             Αρ. Πρωτ: 2229                                                                                                   ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ»   Έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 3 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων (σχετ. η υπ’ αριθμ. 1844/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με το οποίο «Ανακαλείται η παραχώρηση οικογενειακών τάφων για τους οποίους δεν
Περισσότερα

Ειδοποίηση προς συγγενείς-οικείους θανόντων τα οστά των οποίων φυλάσσονται στο οστεοφυλάκιο των Κοιμητηρίων «ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ»

Θεσσαλονίκη, 23-10-2017                                                                                                                                                                                                             Αρ. Πρωτ: 2226   ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ-ΟΙΚΕΙΟΥΣ ΘΑΝΟΝΤΩΝ ΤΑ ΟΣΤΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΦΥΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ ΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ «ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ»   Έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 16 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων (σχετ. η υπ’ αριθμ. 1844/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με το οποίο «Οι συγγενείς
Περισσότερα

Ειδοποίηση προς δικαιούχους χρήσης οικογενειακών τάφων

Θεσσαλονίκη, 12-10-2017                                                                                                 Αρ. Πρωτ: 2154   ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ   Έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 3 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων (σχετ. η υπ’ αριθμ. 1844/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με το οποίο «Ανακαλείται η παραχώρηση οικογενειακών τάφων για τους οποίους δεν έχουν καταβληθεί τα πάσης
Περισσότερα

Απομάκρυνση κτισμάτων από το κοιμητήριο “Αγ. Παύλου – Μαλακοπής”

Από το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίων ανακοινώνεται ότι στις 11-09-2017 θα πραγματοποιηθεί αφαίρεση όλων των κτισμάτων που βρίσκονται επί του χωνευτηρίου του Κοιμητηρίου “ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ-ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ”, σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 77002/1620//2017 πράξης απομάκρυνσης, την οποία μπορείτε να δείτε εδώ.
Περισσότερα

Ανακοίνωση Ανάκλησης Οικογενειακών Τάφων

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ Έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 3 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων (σχετ. η υπ’ αριθμ. 1844/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με το οποίο «Ανακαλείται η παραχώρηση οικογενειακών τάφων για τους οποίους δεν έχουν καταβληθεί τα πάσης φύσεως τέλη και δικαιώματα από τους δικαιούχους για
Περισσότερα

Επείγουσα πρόσκληση-ανακοίνωση του αυτοτελούς τμήματος διαχείρισης κοιμητηρίων Δήμου Θεσσαλονίκης για λήξη τριετούς ταφής-παρατάσεων 2017

Το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίων καλεί όλους τους συγγενείς οι οποίοι έχουν θανόντες ενταφιασμένους στα Κοιμητήρια Αναστάσεως του Κυρίου και Μαλακοπής (θανόντες το 2014 αλλά και παλαιότερα) των οποίων ο χρόνος ταφής ή παρατάσεως αυτής έληξε μέχρι και τον Σεπτέμβριο 2017, να προσέλθουν άμεσα στα γραφεία της Υπηρεσίας (“Κοιμητήρια Αναστάσεως του Κυρίου”, 5ο χιλ. Θεσσαλονίκης-Θέρμης ή Κοιμητηρίων Μαλακοπής, Κισσού 2 Άνω
Περισσότερα
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page