Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίων


Α’ Ωράριο λειτουργίας Κοιμητηρίων

 1. Τα Κοιμητήρια είναι ανοικτά για τους επισκέπτες όλες τις ημέρες της εβδομάδας, από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου.
 2. Οι διοικητικές υπηρεσίες λειτουργούν από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 π.μ. έως 15.00 μ.μ.
  Τα Σάββατα, Κυριακές και αργίες λειτουργούν το πρωί για τις κηδείες.
  Το ταμείο λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή από 8.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ.
 3. Τα οστεοφυλάκια λειτουργούν από
  Δευτέρα έως Παρασκευή 7.30 π.μ. έως 15.00 μ.μ.
  Σάββατο 7.30 π.μ. έως 13.30 μ.μ.
  Κυριακές και αργίες παραμένουν κλειστά.
 4. Τα μνημόσυνα τελούνται μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας
  – Σάββατο ομαδικά 8.00 π.μ. – ιδιαίτερα 9.45 π.μ. έως 11.30 π.μ.
  – Κυριακή ομαδικά 9.00 π.μ. – ιδιαίτερα 9.45 π.μ. έως 11.30 π.μ.
  – Μπορεί να τελεστεί εξαιρετικό μνημόσυνο κατόπιν επικοινωνίαςμε την εκκλησία και κατόπιν προγραμματισμού, μετά από προσέλευση του ενδιαφερομένου συγγενή στην υπηρεσία για να καταβάλει το αντίστοιχο τέλος..

Β’ Υποχρεώσεις και δικαιώματα συγγενών

 1. Η ταφή είναι τριετής.  Μετά τη λήξη της, οι ενδιαφερόμενοι συγγενείς θα πρέπει να προσέρχονται στην υπηρεσία για παράταση ή προγραμματισμό εκταφής του νεκρού τους.
 2. Σε περίπτωση παράτασης ταφής ή οστεοφυλακίου θα πρέπει να καταβάλλεται το ανάλογο τέλος.
 3. Η τοποθέτηση κηροστάτη ή ταφικού μνημείου, στον τάφο, γίνεται μετά από συνεννόηση και υπόδειξη της υπηρεσίας, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας του Κοιμητηρίου.
  Ειδικότερα στα Α’ Κοιμητήρια απαγορεύεται η τοποθέτηση μαρμάρινων ή λοιπών πλαισίων και χαλικιών στους τάφους.
 4. Απαγορεύεται η τοποθέτηση οιασδήποτε κατασκευής (π.χ. βρύσες, παγκάκια, δέντρα) στο χώρο των Κοιμητηρίων.

Γ9 Οικογενειακοί τάφοι

Δύνανται να παραχωρούνται χώροι για σύσταση οικογενειακού τάφου με την καταβολή τέλους ως ανταλλάγματος, το οποίο καθορίζεται κάθε έτος.

Τα πάσης φύσεως τέλη και δικαιώματα λειτουργίας των κοιμητηρίων
καθορίζονται από Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Τμήμα Α' Κοιμητηρίων

– Κοιμητήρια “Αναστάσεως του Κυρίου”
  5o χιλ. Θεσσαλονίκης – Θέρμης, ΤΚ 54110, Τ.Θ. 14515
Τηλ.: 2313318292, 2313318293, 2313318294, FAX 2310 383 421

Τμήμα Α' Κοιμητηρίων

Τμήμα Β' Κοιμητηρίων

Β’ Κοιμητήρια (Μαλακοπής, Ευαγγελίστριας και Αγίας Παρασκευής)

– Κοιμητήριο Μαλακοπής
  Κισσού 1 – Τ.Κ. 543 52
Τηλ.: 2310 912356

– Κοιμητήριο Ευαγγελίστριας
  Αγίου Δημητρίου 159 – Τ.Κ. 546 34
Τηλ.: 2310 209975

– Κοιμητήριο Αγίας Παρασκευής
  Λαγκαδά 123 – Τ.Κ. 561 23
Τηλ.: 2310 209975

Τμήμα Β' Κοιμητηρίων
Tροποποιημένος Kανονισμός Λειτουργίας Κοιμητηρίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ

Έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις του άρθρου 10 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων (σχετ. η υπ’ αριθμ. 1844/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με το οποίο «Οικογενειακοί τάφοι των οποίων οι δικαιούχοι εξέλιπαν κατά τα άρθρα 7 και 8 του παρόντος, περιέρχονται αυτοδικαίως στον Δήμο μετά την πάροδο εξαετίας από την τέλεση του τελευταίου ενταφιασμού.
Περισσότερα

Ανακοίνωση προς δικαιούχους χρήσης οικογενειακών τάφων στα Κοιμητήρια “ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ”

                                                                                                            Θεσσαλονίκη, 10-09-2018                                                                                                                                                                                                             Αρ. Πρωτ: 1441   ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ   Έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις: Α)         του άρθρου 11 παρ. 3 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων (σχετ. η υπ’ αριθμ. 1844/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με το οποίο «Ανακαλείται η παραχώρηση οικογενειακών τάφων για τους οποίους δεν έχουν
Περισσότερα

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ “ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ”

                                                                                                            Θεσσαλονίκη, 12-06-2018                                                                                                                                                                                                             Αρ. Πρωτ: 1013   ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ   Έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις: Α)         του άρθρου 11 παρ. 3 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων (σχετ. η υπ’ αριθμ. 1844/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με το οποίο «Ανακαλείται η παραχώρηση οικογενειακών τάφων για τους οποίους δεν έχουν
Περισσότερα

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ-ΟΙΚΕΙΟΥΣ ΘΑΝΟΝΤΩΝ ΤΑ ΟΣΤΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΦΥΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ ΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ «ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ – ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ»

                                                                                                            Θεσσαλονίκη, 12-06-2018                                                                                                                                                                                                             Αρ. Πρωτ: 1015   ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ-ΟΙΚΕΙΟΥΣ ΘΑΝΟΝΤΩΝ ΤΑ ΟΣΤΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΦΥΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ ΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ «ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ – ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ»   Έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 16 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων (σχετ. η υπ’ αριθμ. 1844/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με το οποίο
Περισσότερα

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ-ΟΙΚΕΙΟΥΣ ΘΑΝΟΝΤΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΤΑΦΟΥΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ «ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ – ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ»

                                                                                                                                                                                                                        Θεσσαλονίκη, 12-06-2018                                                                                                                                                                                                             Αρ. Πρωτ: 1014   ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ-ΟΙΚΕΙΟΥΣ ΘΑΝΟΝΤΩΝ οι οποίοι είναι ενταφιασμένοι σε τάφους τριετούς διάρκειας στα Κοιμητήρια «ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ – ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ»   Έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων (σχετ. η υπ’ αριθμ. 1844/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με
Περισσότερα

Ανακοίνωση προς συγγενείς θανόντων, τα οστά των οποίων φυλάσσονται στα οστεοφυλάκια των Κοιμητηρίων «ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ», «ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ – ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ» & «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ»

                                                                                                                                                                                                                        Θεσσαλονίκη, 22-03-2018                                                                                                                                                                                                             Αρ. Πρωτ: 491     ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                 Το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίων καλεί τους συγγενείς θανόντων, τα οστά των οποίων φυλάσσονται στα οστεοφυλάκια των Κοιμητηρίων «ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ», «ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ – ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ» & «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ», όπως προσέλθουν μέχρι τις
Περισσότερα

Ανακοίνωση του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηριων προς συγγενείς θανόντων που είναι ενταφιασμένοι σε τάφους τριετούς ταφής.

Θεσσαλονίκη, 01-02-2018                                                                                                                                                                                                             Αρ. Πρωτ: 191     ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίων καλεί τους συγγενείς θανόντων οι οποίοι είναι ενταφιασμένοι στα Κοιμητήρια «ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ» και «ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ – ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ», των οποίων η τριετής ταφή ή η παράταση ταφής έληξε μέχρι τις
Περισσότερα

Ανακοίνωση προς συγγενείς θανόντων τα οστά των οποίων φιλοξενούνται σε οικογενειακούς τάφους στα Κοιμητήρια «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ»

                                                                                                            Θεσσαλονίκη, 14-12-2017                                                                                                                                                                                                             Αρ. Πρωτ: 2506                                                                                                 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΘΑΝΟΝΤΩΝ ΤΑ ΟΣΤΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥΣ ΤΑΦΟΥΣ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ   Έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 3 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων (σχετ. η υπ’ αριθμ. 1844/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με το οποίο «Σε περίπτωση
Περισσότερα