Διεύθυνση Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων


Διεύθυνση Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ημιόροφος και 1ος όροφος
Βασ. Γεωργίου Α΄ 1,  Τ.Κ.54640
Τηλ. 231331-7796

Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικού Συμβουλίου
1ος όροφος
(Γραφείο 132Ε)
Τηλ. 231331-7776 – 231331-7830

Ημερήσιες Διατάξεις συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
Ψηφίσματα Δημοτικού Συμβουλίου

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής
& Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ημιόροφος
Τηλ. 231331-7756 – 231331-7792

Ημερήσιες Διατάξεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ημερήσιες Διατάξεις Οικονομικής Επιτροπής