Μονάδες φροντίδας προσχολικής αγωγής και διαπαιδαγώγησης


Μονάδες Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Δαπαιδαγώγησης (Μ.Φ.Π.Α.Δ.) – παιδικοί σταθμοί

Το  Τμήμα Παιδικών Σταθμών και Εποπτείας είναι αρμόδιο για την εποπτεία των παιδικών/ βρεφικών/ βρεφονηπιακών σταθμών  και μονάδων φύλαξης βρεφών/ ή και νηπίων,  που ανήκουν σε ιδιώτες, καθώς και σε σωματεία ή ιδρύματα (Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), που επιδιώκουν φιλανθρωπικούς σκοπούς. Η συγκεκριμένη αρμοδιότητα μεταβιβάστηκε με το  Νόμο 3852/2010  “Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010),  από την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, στο Δήμο Θεσσαλονίκης, από 1/7/2011 (Ν3905, ΦΕΚ 219/ Α’/ 23-12-2010).

Η αρμοδιότητα για την ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ των παραπάνω μονάδων μεταφέρθηκε από  02-04-2021 στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΤΟΥ Δ.Θ. – τηλ.επικοινωνίας 231331-7285.

Με τη δημοσίευση του π.δ.99/2017 ενεργοποιήθηκε και η διαδικασία αδειοδότησης των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίες των δήμων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Διεύθυνση:  Ελευθερίας 24 – 55 337 Τριανδρία ,  ημιόροφος
Τηλέφωνα:   2313 317754  &  2313 317755  (για ιδιώτες & δήμους)  και
……………..2313 317735 &2313 317774 (για σωματεία-ιδρύματα )
……………..
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:  k.georgiadou@thessaloniki.gr,  t.maraggozi@thessaloniki.gr    και
…………………………..c.kossifidou@thessaloniki.gr, e.lampaki@thessaloniki.gr (για σωματεία – ιδρύματα)

Για τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες, ο Δήμος Θεσσαλονίκης παρέχει μέχρι 30/09/2021 διοικητική υποστήριξη στους υπόλοιπους δήμους του νομού.  Οι υποστηριζόμενοι δήμοι έχουν το δικαίωμα να αναλάβουν τους φορείς τους και πριν τη συγκεκριμένη ημερομηνία (ν. 4745/2020, ΦΕΚ Α’214).

Ο Δήμος Καλαμαριάς έχει αναλάβει  τους φορείς του από  1/3/2017, ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης από 3/4/2018, ο Δήμος Λαγκαδά από 10/7/2018,  ο Δήμος Θέρμης από 2/10/2018,  o Δήμος Ωραιοκάστρου από 23/10/2018, ο Δήμος Παύλου Μελά από  06/11/2018,  o Δήμος Δέλτα από 13/12/2018, ο Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου από  09/04/2019 και ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη από  16/04/2019.

 .

 

 

 

 

Δικαιολογητικά – Πληροφορίες

 

 

 • Έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας

  ΠΡΟΣΟΧΗ!  Η ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ  ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΑΠΟ 02-04-2021 ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΤΟΥ Δ.Θ. – τηλ.επικοινωνίας 231331-7285

  Πληροφορίες – Νομοθεσία

  Έντυπο αίτησης

   

 • Τροποποίηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας

  ΠΡΟΣΟΧΗ!  Η ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ  ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΑΠΟ 02-04-2021 ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΤΟΥ Δ.Θ. –  τηλ.επικοινωνίας 231331-7285

  Πληροφορίες – Νομοθεσία

  Έντυπο αίτησης

   

   

 • Μεταβίβαση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας

  ΠΡΟΣΟΧΗ!  Η ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ  ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΑΠΟ 02-04-2021 ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΤΟΥ Δ.Θ. – τηλ.επικοινωνίας 231331-7285

  Πληροφορίες – Νομοθεσία

  Έντυπο αίτησης

   

 • Δικαιολογητικά αδειοδότησης δημοτικών παιδικών σταθμών

  Οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί αδειοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ.99/2017 (ΦΕΚ 141 Α΄/28.09.2017) και σε συνδυασμό με τις εγκυκλίους 26/2107 και 12/2018 του Υπουργείου Εσωτερικών.

  Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προσφέροντας έως 31.12.2018, διοικητική υποστήριξη στους Δήμους Βόλβης, Δέλτα, Θερμαϊκού, Κορδελιού -Ευόσμου, Νεάπολης – Συκεών, Πυλαίας – Χορτιάτη και Χαλκηδόνας , δέχεται αιτήσεις για την αδειοδότηση των δημοτικών παιδικών σταθμών τους. Οι Δήμοι Θέρμης, Παύλου Μελά και Ωραιοκάστρου, έχουν αδειοδοτηθεί για τις δομές τους από τις υπηρεσίες του Δ.Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια έχουν αναλάβει τη σχετική αρμοδιότητα.

  Αρμόδια υπηρεσία για την παραλαβή των αιτήσεων και των σχετικών φακέλων είναι το Τμήμα Παιδικών Σταθμών και Εποπτείας (ημιόροφος), το οποίο σε συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δ.Θ. κωδικοποίησε τις απαιτούμενες  ενέργειες και δικαιολογητικά για την αδειοδότηση των δημοτικών παιδικών σταθμών όπως προκύπτει από τα αναρτημένα αρχεία.

  Δικαιολογητικά και οδηγίες για την α΄φάση αδειοδότησης ήδη λειτουργούντων δημοτικών παιδικών σταθμών (31.07.2018)

  Δικαιολογητικά για αδειοδότηση με πλήρη προσαρμογή στο π.δ.99/2017 (νέοι παιδικοί ή παιδικοί  δημοτικών επιχειρήσεων).

  Παρακαλούμε να κατατίθενται φάκελοι που διαθέτουν τα πλήρη απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις οδηγίες του Δ.Θ.

  Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2313317716, 2313317754 και 2313317755.

   

   

   

   

Εποπτευόμενες μονάδες

 • Υποχρεώσεις

  .

  Το Τμήμα Παιδικών Σταθμών και Εποπτείας, ως εποπτεύουσα αρχή πρέπει να ενημερώνεται έγκαιρα για:

  Α)  Το προσωπικό που απασχολείται ήδη στη μονάδα:

  • Μετακινήσεις μεταξύ των μονάδων του ίδιου φορέα
  • Οικειοθελείς αποχωρήσεις
  • Απολύσεις

  ή  το προσωπικό που πρόκειται να απασχοληθεί:

  Προσκομίζεται αίτηση με συνημμένα όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται σε αυτήν.

  Αίτηση για μονάδες που ανήκουν σε ιδιώτες .pdf
  Αίτηση για μονάδες που ανήκουν σε σωματεία/ ιδρύματα  .pdf  .doc

  Β)  Για την έκδοση ή ανανέωση της ισχύος  όλων των πιστοποιητικών που απαιτούνται για τη λειτουργία της μονάδας, όπως είναι τα:

  • Πιστοποιητικά υγείας (ΝομοθεσίαΠρότυπο)
  • Πιστοποιητικά ενεργητικής πυροπροστασίας (πυρασφάλεια)
  • Υπεύθυνες δηλώσεις αναγόμωσης και μητρώο συντήρησης μέσων πυρόσβεσης, κ.λπ.

  Γ)  Για την κίνηση παιδιών και προσωπικού ανά εξάμηνο, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

  Δ)  Για την  ετήσια έκθεση δραστηριότητας  έως το τέλος (31/07) του κάθε παιδαγωγικού έτους.

   

   

 • Κατάλογος μονάδων ανά Δήμο

  …..

  Τελευταία ενημέρωση: 16 Οκτωβρίου 2019

  Δήμος Θεσσαλονίκης

  1. HAPPY KIDS,    Δημητρακοπούλου 6,  Τ.Κ. 54655 Οικισμός Ουζιέλ – Ντεπώ
  2. ΤΟΥΪΤΙ,    Σπανού 3,  Τ.Κ. 54352 – Αν. Τούμπα
  3. ΑΓΚΑΛΙΤΣΕΣ,    Αριάδνης 2,  Τ.Κ. 54249 – Χαριλάου
  4. ΓΑΛΗΝΗ ,    Κρήτης 60 – 62,  Τ.Κ. 54646 – Ντεπώ
  5. ΕΡΡΙΚΟΣ ΠΕΣΤΑΛΟΤΣΙ,    Αγ. Τριάδος 11 & Σπάρτης 36,  Τ.Κ. 54640
  6. ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ  2,    Ν. Πλαστήρα 63,   Τ.Κ. 54250 – Χαριλάου
  7. ΚΙΒΩΤΟΣ,    Κρήτης 86,   Τ.Κ. 54655 – Ντεπώ
  8. ΚΙΒΩΤΟΣ 2,    Κυβέλης 4,  Τ.Κ. 54641
  9. ΚΟΠΕΡΤΙ,     28ης Οκτωβρίου & Βασ. Όλγας 71,   Τ.Κ. 54642
  10. ΚΟΥΝΕΛΑΚΙΑ,    Γ. Αγγέλου 29,   Τ.Κ. 54250  –  Χαριλάου
  11. ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ,    Αλ. Σβώλου 7,   Τ.Κ. 54622
  12. ΝΕΑ ΑΓΩΓΗ,    Σπετσών 11,  Τ.Κ. 54646
  13. ΝΕΟΣ ΝΗΠΙΑΚΟΣ ΚΗΠΟΣ,    Πεστών 30,  Τ.Κ. 54453 – Κ. Τούμπα
  14. ΝΤΟ ΡΕ ΜΙ,    Ιωαννίνων 50,  Τ.Κ. 54639  –  Περιοχή Παπάφη
  15. ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΜΑΣ,  Ορέστου 39 & Αγλαϊας Σχοινά 6,  Τ.Κ. 54642
  16. ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ Μ.Ε.Π.Ε.,    Ατλαντίδος 43α,  Τ.Κ. 54454 –  Κάτω Τούμπα
  17. ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,   Αγ. Δημητρίου & 3ης Σεπτεμβρίου (εντός Campus Α.Π.Θ.),  Τ.Κ. 54006
  18. ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ,    Αμαλίας 16,  Τ.Κ. 54640
  19. ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ,    Παπαζαφειρίου 7,   Τ.Κ. 54249 – Χαριλάου
  20. ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,   Αλ. Φλέμιγκ 17,  Τ.Κ. 54642
  21. ΠΙΓΚΟΥΪΝΟΙ,    Α. Τούσα 43,  Τ.Κ. 54250 – Χαριλάου
  22. ΡΕΒΙΘΟΥΛΗΣ,    Μαρίας Κάλας 25,  Τ.Κ. 54655
  23. ΦΕΓΓΑΡΑΚΙ,    Δελφών 182,   Τ.Κ. 54248
  24. ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ,    Φιλήντα Μένου 26,   Τ.Κ. 54454
  25. Χ.Α.Ν.Θ. ,    Ν. Γερμανού 1,  Πλατεία ΧΑΝΘ,   Τ.Κ. 54621
  26. Η ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ,   Κασσανδρέως 6,  Τ.Κ. 54248 – Κηφισιά
  27. Φιλ. Ίδρυμα  «ΙΔΡΥΜΑ ΑΣΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» – Α΄Συγκρότημα, Βρεφονηπιακός Σταθμός, Εγνατία 129, Τ.Κ. 546 36
  28. Φιλ. Ίδρυμα Παίδων Τούμπας «Η ΕΛΠΙΣ», Νηπιακός Σταθμός,  Καλλιπόλεως 13 – Κ.Τούμπα, Τ.Κ. 544 54
  29. Φιλ. Ίδρυμα Κυριών & Δεσποινίδων «ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΑΙΔΙΟΥ», Βρεφονηπιακός Σταθμός, Φιλ.Εταιρείας 20-22, Τ.Κ. 54621
  30. Βρεφονηπιακός Σταθμός «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ», Γ. Μπαλόγου 25,  Τ.Κ. 546 29Ξηροκρήνη

  Υποστηρίζονται διοικητικά (το αργότερο έως 31.12.2019):

  Δήμος Θερμαϊκού

  1. A.B.C.,    Φιλελλήνων 14,    Τ.Κ. 57019 – Περαία
  2. UMBRELLA, Ρωμανού 29, Δ.Δ. Περαίας, Τ.Κ. 57019
  3. ΑΓΩΓΗ,    Λεωφ.Θεσ/νίκης – Μηχανιώνας 72α ,   Τ.Κ. 56625 – Περαία
  4. ΘΑΛΑΣΣΟΠΟΥΛΙΑ,    Θερμαϊκού 101,    Τ.Κ. 57019  – Περαία
  5. ΠΑΙΔΙΚΗ ΦΩΛΙΑ,    Θερμαϊκού 64,    Τ.Κ. 57019 – Περαία
  6. ΠΑΙΖΩ & ΓΕΛΩ, Δημοκρατίας 90, Τ.Κ. 57019 – Νέοι Επιβάτες
  7. ΧΑΡΟΥΜΕΝΕΣ ΦΑΤΣΟΥΛΕΣ,    1η Διασταύρωση Θεσ/νίκης – Μηχανιώνας,    Τ.Κ. 57019 – Περαία
  8. ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ,  Οικισμός “Πανόραμα” , Τ.Κ. 57019 – Ν.Επιβάτες

  Δήμος Νεάπολης – Συκεών

  1. BABY COLLEGE,    Ελευθερίου Βενιζέλου 125,   Τ.Κ. 56728 – Νεάπολη
  2. BABY PARK,    Ελευθερίου Βενιζέλου  8 ,  Τ.Κ. 56727 – Νεάπολη
  3. BALOON,    Αραπίτσας 28,  Καραϊσκάκη  2,    Τ.Κ. 56626 – Συκιές
  4. ΑΚΡΟΠΟΛ,    Σαπουντζόγλου & Υετίωνος ,   Τ.Κ.  56625 – Συκιές
  5. ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ,   Εθνικής Αντίστασης 11 – 13,  Τ.Κ. 56625 – Συκιές
  6. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΝΟΥ ΛΟΪΖΟΥ,    Μάνου Λοΐζου 1 (5ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Χορτιάτη),   Τ.Κ. 57010  –  Πεύκα
  7. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΥΚΩΝ,    Γρυπάρη & Κάλβου,  Τ.Κ. 57010  Πεύκα
  8. ΓΕΛΑ – ΧΑΜΟΓΕΛΑ,    Γαλήνης 29,   Τ.Κ. 57010  –  Πεύκα
  9. ΔΕΛΦΙΝΑΚΙΑ,    Μαδύτου 75,   Τ.Κ. 56727 – Νεάπολη
  10. ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΔΕΛΑΣΑΛ,    Πεύκα – Ρετζίκι, Τ.Κ. 57010
  11. ΠΙΣΙΝΑ,    Οδυσσέα Ελύτη, Στρατόπεδο Στρεμπενιώτη,  Τ.Κ. 56625 – Νεάπολη
  12. ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ,    Μπελογιάννη 36,   Τ.Κ. 56625  –  Συκιές
  13. ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ,    Κοντόσογλου 19,  Τ.Κ. 56626  – Συκιές
  14. ΟΥΛΩΦ ΠΑΛΜΕ,    Ούλωφ Πάλμε & Ι. Μιχαήλ 8,  Τ.Κ. 56625 – Συκιές
  15. ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ,     Κολοκοτρώνη 10,   Τ.Κ. 56625 – Συκιές
  16. ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΟΝΤΟΥ,    Πόντου 42,  Τ.Κ. 56626 – Συκιές
  17. ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ,    Σωκράτους 10,  Τ.Κ. 56625 – Συκιές
  18. ΡΟΔΙ,    Χάρη Πανίδη 19,  Τ.Κ. 56625 – Συκιές
  19. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ ΖΑΚΚΑ,    Ζάκκα & Διδυμοτείχου, – Συκιές   Τ.Κ. 56625, Νεάπολη
  20. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ,    Ρήγα Φεραίου & Ελλησπόντου 70,  Τ.Κ. 56728 – Νεάπολη
  21. ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗΣ,    Άγγελου Σικελιανού 4,  Τ.Κ. 570 10 – Πεύκα

  Δήμος Χαλκηδόνας

  1. ΖΟΥΖΟΥΝΟΠΑΡΕΑ,    Παλαιών Πατρών Γερμανού 7,  Τ.Κ. 57003 – Αγ. Αθανάσιος
  2. ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ, Προέκταση Τζιβαροπούλου, Τ.Κ.57100 – Κουφάλια
  3. ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ,    Κ. Καραμανλή 21,   Τ.Κ. 57011  – Γέφυρα
  4. ΤΑ ΣΠΟΥΡΓΙΤΑΚΙΑ,    Κυριακού Δαμασκηνού 66,   Τ.Κ. 57011 – Ν. Μεσήμβρια