Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης


Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης
Βασ. Γεωργίου Α΄ 1,  Τ.Κ.54640, Ισόγειο
Τηλ: 231331-7670
231331-7686, 231331-7658

TMHMATA

Τμήμα Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης
Τμήμα Λογιστηρίου
Τμήμα Αποθηκών
Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών
Τμήμα Ελέγχου και Πιστοποίησης Δαπανών
Τμήμα Ταμείου
Τμήμα Αναγκαστικών Μέτρων
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page